ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อินโดรามาไม่หวั่นวิกฤต เดินหน้าผุดบริษัทลูกในไทย ตั้งเป้ารายได้ 3,000 ล้านบาทปีนี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๑:๔๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--อินโดรามา โพลีเมอร์ส

อินโดรามาลุยปรับโครงสร้างธุรกิจโพลีเอสเตอร์ พร้อมตั้ง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด ในไทย ตั้งเป้าเป็น ฮลดิ้งส์เพื่อถือหุ้นบริษัทในต่างประเทศ เมินวิกฤตเศรษฐกิจ มั่นใจสร้างรายได้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท

นายอาลก โลเฮีย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มครอบครัวโลเฮีย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นหลักในบริษัทอินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) และธุรกิจอื่นในหลายประเทศ ได้จัดตั้งบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด เพื่อเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมต?อเนื่องของโพลีเอสเตอร์ (Polyester Value Chain)

บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตระกูลโลเฮียเป็นเจ้าของ และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยคือ ธนาคารกรุงเทพ และดีอีจี (Investitions und Entwicklungsgesellschaft GmbH หรือ DEG) ซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันเครดิตเพื่อการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW)

“อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้ถือทรัพย์สินทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธุรกิจในกลุ่ม ด้วยการรวมจุดแข็งในธุรกิจต่างๆ ไว้ในบริษัทขนาดใหญ่เพียงบริษัทเดียว ซึ่งการปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มธุรกิจได้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างคุณค่าต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเราก็สามารถทำสำเร็จได้ในเวลาสั้น” นายอาลก กล่าว

นายอาลก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ก่อตั้งมาดังกล่าว จะมีรายได้ในปีนี้ มากกว่า 3,000 ล้านบาท จากธุรกิจอุตสาหกรรมต?อเนื่องของโพลีเอสเตอร์ของกลุ่มที่อยู่ในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จะมีการแบ่งธุรกิจของบริษัทออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ เม็ดพลาสติก (PET resins) พีทีเอ (Polyester Intermediates หรือ PTA) เส้นใยสังเคราะห์และด้ายโพลีเอสเตอร์ (Polyester Fibers & Yarns) และ ไหมพรม (Woolen Yarns) โดยกลุ่มสุดท้ายนั้นมีรายได้คิดเป็นประมาณ 2% ของรายได้ทั้งหมด

ในกลุ่มของธุรกิจเม็ดพลาสติกจะดำเนินการโดยบริษัทอินโดรามา โพลีเมอร์ส ซึ่งมีหน่วยการผลิต 8 แห่งในหลายประเทศได้แก่ ไทย เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ลิธัวเนีย และ สหรัฐอเมริกา โดยมีความสามารถในการผลิตทั้งหมด 1.7 ล้านตันต่อปี และมีแผนการจะจัดตั้งบริษัทอัลฟ่าเพ็ท (AlphaPET) ในสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อตั้งแล้วบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จะกลายเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลก

ในกลุ่มพีทีเอ บริษัทได้มีหน่วยผลิตอยู่ในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้ซื้อหุ้นจำนวน 50.60% ของบริษัททุนเท็กซ์ ปิโตรเคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จากธนาคารกรุงเทพ ในปี 2551 ในปัจจุบันบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 1. 6 ล้านตันต่อปี

ในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์และด้ายโพลีเอสเตอร์และ กลุ่มไหมพรม บริษัทมีหน่วยผลิตอยู่ในประเทศไทยกลุ่มละสองหน่วย โดยหลังจากการซื้อหุ้นของบริษัททุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) ในปี 2551 บริษัทได้กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศ และชำนาญในการผลิตสินค้าเฉพาะทางต่างๆ

“อินโดรามา เวนเจอร์ส จะเป็นหนึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมต?อเนื่องของโพลีเอสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีกลยุทธ์คือ ใช้ความร่วมมือกันของธุรกิจต่างๆของบริษัทเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและลดต้นทุนลงจนในปัจจุบันถือว่าเป็นผู้ผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั่วโลก ในขณะนี้ ธุรกิจต่างๆในกลุ่มก็ได้ดำเนินการภายใต้บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์สแล้ว จึงสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน ทั้งทางด้านไอที โลจิสติกส์ การจัดซื้อวัตถุดิบ และอื่นๆ ซึ่งเป็นการตัดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนของแต่ละบริษัทย่อยออกไป” นายอาลกกล่าว

นายอาลก ยืนยันว่า ธุรกิจโพลีเอสเตอร์นั้นไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกมากนัก เนื่องจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์และผู้ซื้อนั้นแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ด้วยสาเหตุที่อินโดรามา เวนเจอร์ส นั้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมต?อเนื่องของโพลีเอสเตอร์ในระดับโลก จึงทำให้บริษัท ฯ สามารถทุ่มเทให้กับการพัฒนาธุรกิจในระยะยาวได้อย่างเต็มที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณทศธร ครุธนะวัฒน์ 081-445-3443

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

“อินโดรามา เวนเจอร์ส” ยื่น filing เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (filing) และร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส (“IRP”) ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของ...

อินโดรามา ได้หน้าครึ่งปีแรกบริษัทแม่มีกำไรกว่า 3,500 ล้าน ผู้บริหารย้ำครึ่งปีหลังอุตสาหกรรม PTA ยังสดใส

IRP หน้าบาน หลังอินโดรามา เวนเจอร์ ผู้ผลิต PTA รายใหญ่ ทำกำไรสุทธิกว่า 3,500 ล้านบาทครึ่งปีแรก ขณะที่ผู้บริหารมั่นใจอนาคตอุตสาหกรรม PTA ในครึ่งปีหลังยังสดใสจากความต้องการ และมาร์จิ้นที่ยังโตต่อเนื่อง นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. อินโดรามา...

ซีเกท เทคโนโลยีฯ ขอเชิญร่วมการอบรมสื่อมวลชนเรื่องฮาร์ดดิสก์ โครงสร้าง ธุรกิจ และแนวโน้มเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--ซีเกท เทคโนโลยี บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญท่านร่วมการอบรมสื่อมวลชนเรื่องฮาร์ดดิสก์ โครงสร้าง ธุรกิจ และแนวโน้มเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ศกนี้ เวลา 9.15 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม โรงงานซีเกทเทพารักษ์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง