TMB และ PAMC มีแผนการขายหนี้ NPL และ NPA ประมาณ 5 หมื่นล้านบาทภายในสิ้นปีนี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday September 2, 2008 08:41

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารทหารไทย และบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด (PAMC) มีแผนการลดสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) และสินทรัพย์รอการขาย (NPA) จำนวนรวมประมาณ 5 หมื่นล้านบาทภายในไตรมาสสี่ปีนี้ โดยการขายผ่านกระบวนการยื่นซองประกวดราคา

นายบุญทักษ์กล่าวว่า ธนาคารจะเริ่มออกหนังสือเชิญและคัดเลือกผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประกวดราคา ในต้นเดือนกันยายน ซึ่งผู้ที่สนใจจะสามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกันยายนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อที่จะเข้ามาเสนอราคาในเดือนพฤศจิกายน โดยธนาคารจะประกาศชื่อผู้ชนะการประมูลโดยเร็วภายหลังจากที่ปิดการยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ ธนาคารได้แต่งตั้งให้บริษัท Baker Tilly Corporate Advisory Services เป็นที่ปรึกษาในการขายในครั้งนี้

สินเชื่อด้อยคุณภาพที่จะขายในครั้งนี้มีเงินต้นรวมคงเหลือประมาณ 35,000 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมูลค่าของหนี้ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่

สินเชื่อด้อยคุณภาพดังกล่าวเป็นของธนาคารทหารไทยประมาณ 4,000 ราย มูลค่า 20,000ล้านบาท และของ PMAC ประมาณ 11,000 ราย มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท

ส่วนสินทรัพย์รอการขายที่จะนำออกประมูลในครั้งนี้ มีทรัพย์หลายประเภทจากทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ซึ่งทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย ที่ดินเปล่า โรงงาน อาคารสำนักงาน สนามกอล์ฟ โรงแรม เป็นต้น

ในจำนวนทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์ของธนาคารทหารไทย ประมาณ 1,000 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 12,000 ล้านบาท และ PAMC ประมาณ 520 รายการ มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท

นายบุญทักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า NPA ที่เสนอขายในครั้งนี้มีทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับการนำไปพัฒนาและลงทุน เช่น อาคารที่พักอาศัยและศูนย์การค้าใจกลางกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ รวมทั้ง อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และโรงแรม ด้วย

ธนาคารทหารไทย และ PAMC จะจัดแบ่งหนี้และทรัพย์เพื่อการประมูลครั้งนี้ออกเป็นกลุ่มๆ ให้มีขนาดเหมาะสมกับความต้องการของตลาด

นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนที่จะขายหุ้นที่ธนาคารถือใน PAMC อีกด้วย โดยในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสรุปรายละเอียด ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขายหุ้นเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทหารไทยและบริษัทที่ปรึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
สำนักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
โทร. 02 242 3255/ 02 242 3260 / 085 813 3020

Latest Press Release

ธ.ก.ส.ทุ่มพันล้านยกระดับราคาลำไย คิดดอกเบี้ย 2-4%

ธ.ก.ส.ยกระดับราคาลำไย 6 จว.ภาคเหนือ หนุนสินเชื่อกว่า 1.1 พันล้านให้ผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกรรวบรวมและแปรรูปเพื่อส่งออก อัตราดอกเบี้ย 2-4 % คาดรองรับผลผลิตลำไยได้กว่า 7 หมื่นตันพร้อมเตรียมสินเชื่อลำไยใกล้บ้านให้ผู้ค้ารายย่อย...

KSAM ปลื้มยอดจอง KF-HEALTHD ล้นก่อนครบกำหนด พร้อมเพิ่มทุนอีก 4,000 ล้านบาทและขยายเวลาโปรโมชั่น

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)กรุงศรี เปิดเผยว่า “จากการที่บริษัทได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD) ระหว่างวันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น...

สมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด CMO รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่จะทำให้นักบริหารรุ่นใหม่ก้าวไกลกว่ามืออาชีพ

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด Chief Marketing Officer (CMO) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็น Certificate Program หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับนักการตลาดให้ก้าวไกลกว่ามืออาชีพ เพิ่มศักยภาพทางความคิดและกลยุทธ์ตลาดที่เหนือกว่า...

ภาพข่าว: สายการบินไทยสมายล์ลงนามเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

อนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ ผู้จัดการทั่วไป และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (ที่ 2 จากขวา) ปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ ประเทศไทย (ขวาสุด) และ ชาริตา ลีลายุทธ หัวหน้าผู้บริหารสายการเงิน และบริหารองค์กร สายการบินไทยสมายล์ (ที่ 2...

ภาพข่าว: ธนาคารทหารไทยลงนามเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

อนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ ผู้จัดการทั่วไปและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (ที่ 3 จากขวา) ปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ ประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และ ศิริพร เลิศอภิรังษี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร ธนาคารทหารไทย จำกัด...

Related Topics