ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร "บ. เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย" ที่ "BBB+/Stable"

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๐๒:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงการมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer -- SPP) รวมทั้งอัตราส่วนกำไรที่อยู่ในระดับสูงจากผลของการผสมผสานการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากกลุ่ม Double A Alliance (กลุ่ม AA) ในการให้อันดับเครดิตดังกล่าวยังพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการดำเนินงานโรงไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และฐานะทางการเงินที่อ่อนแอลงจากการเพิ่มหนี้จำนวนมากเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทลูกแห่งใหม่ในราคาที่สูงและการจ่ายเงินปันผลในอัตรากว่า 100% ของผลกำไร โดยแผนขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่หลายแห่งจะทำให้บริษัทมีความต้องการทรัพยากรและเงินทุนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายว่าบริษัทจะยังคงมีรายได้ที่แน่นอนจากโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยปราศจากปัญหาในด้านการจัดหาเชื้อเพลิง แผนการลงทุนที่มีมูลค่าสูงมากจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันฐานะทางการเงินของบริษัทในระยะใกล้และปานกลาง โดยบริษัทอาจต้องพิจารณาการเพิ่มทุนเพื่อรักษาระดับภาระหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ทริสเรทติ้งรายงานว่าบริษัทเนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย ก่อตั้งภายใต้โครงการ SPP ที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเชื้อเพลิงผสมจำนวน 2 เครื่องซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 327 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าของบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 ของกลุ่ม AA เชื้อเพลิงที่บริษัทใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ถ่านหิน และชีวมวลชนิดต่างๆ เช่น แกลบ และเปลือกไม้ บริษัทจัดอยู่ในเครือของกลุ่ม AA เนื่องจากการมีสัมพันธภาพทางธุรกิจที่เหนียวแน่น โดยที่ผู้บริหารสำคัญของบริษัทซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารโรงไฟฟ้าชีวมวลมาตั้งแต่ปี 2530 ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่ม AA นอกจากนี้ บริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม AA ยังมีส่วนร่วมในธุรกิจของบริษัทโดยเป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล และเป็นลูกค้ารายสำคัญด้วย

ทริสเรทติ้งกล่าวว่า รายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทเนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย รับประกันโดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement -- PPA) จำนวน 180 เมกะวัตต์ อายุ 25 ปีที่ทำไว้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) และสัญญาขายไฟฟ้าจำนวน 50-120 เมกะวัตต์ อายุ 15 ปี ที่ทำไว้กับ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (304IP) บริษัทจัดส่งไอน้ำที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) หรือ AA ภายใต้สัญญาจัดหาไอน้ำอายุ 25 ปี ทั้งนี้ ในปี 2550 บริษัทมีรายได้จาก กฟผ. คิดเป็น 37% จาก 304IP คิดเป็น 50% และจากบริษัทแอ๊ดวานซ์ อะโกร คิดเป็น 13% สำหรับถ่านหินซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตไฟฟ้านั้นมีราคาต้นทุนคิดเป็น 50%-60% ของต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งหมด บริษัทได้ทำสัญญาอายุ 15 ปีกับ Marubeni Corporation ให้เป็นผู้จัดหาถ่านหิน ในขณะที่บริษัทในกลุ่ม AA เป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลให้ภายใต้สัญญาระยะยาว การใช้เชื้อเพลิงผสมส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานได้ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าทั่วไปเนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลมีต้นทุนค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม แม้ความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเอื้อประโยชน์ด้านความยืดหยุ่นในการเลือกใช้เชื้อเพลิง แต่โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทดังกล่าวก็มีความเสี่ยงจากการดำเนินงานมากกว่า ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการหยุดการผลิตที่ค่อนข้างสูงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทยังประสบกับปัจจัยเสี่ยงด้านราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากถ่านหินมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2550 จนเกินระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วงต้นปี 2551 อีกทั้งราคาของเชื้อเพลิงชีวมวลก็ค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับสูงเนื่องจากมีอุปทานที่ค่อนข้างจำกัด ประกอบกับมีความต้องการใช้จากอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย

ในปี 2550 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลง 6.8% จากปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดเดินเครื่องเป็นเวลานานจากการหยุดฉุกเฉินและหยุดเพื่อซ่อมบำรุง ผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานมีมูลค่า 936 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 1,694 ล้านบาทในปีก่อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้จากการขายลดลงจากระดับกว่า 40% ในอดีตเหลือ 38.1% ในปี 2550 บริษัทได้กู้เงินจาก บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จำนวน 4,977 ล้านบาทเพื่อใช้ในการซื้อหุ้นของ บริษัท ไทยเพาเวอร์เจนเนอเรติ้ง จำกัด จำนวน 2,100 ล้านบาท และใช้ในการจ่ายเงินปันผลมูลค่า 2,500 ล้านบาทให้แก่บริษัทแม่ ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนเพิ่มขึ้นจาก 46.6% ในปี 2549 เป็น 66.1% ในปี 2550 ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมลดลงจาก 45.2% เป็น 17.8% ในช่วงเวลาเดียวกัน ภาระหนี้สินของบริษัทคาดว่าน่าจะอยู่ในระดับสูงในระยะ 5 ปีข้างหน้าเนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่หลายแห่งคิดเป็นมูลค่า 53,100 ล้านบาท และมีภาระผูกพันในการซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทไฟฟ้าชีวมวลในมูลค่า 7,316 ล้านบาท แผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer -- IPP) จำนวน 1 โรง โรงไฟฟ้า SPP ซึ่งใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 4 โรง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ซึ่งใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน 1 โรง และการซื้อโรงไฟฟ้าของกลุ่ม AA จำนวน 3 โรง เมื่อแผนการลงทุนทั้งหมดแล้วเสร็จ บริษัทจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1,185 เมกะวัตต์ ซึ่งเพิ่มมากกว่า 3 เท่าตัวของกำลังการผลิตในปัจจุบัน กำหนดการเปิดดำเนินการของโรงไฟฟ้า SPP ทั้งหมดจะเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ส่วนโรงไฟฟ้า IPP จะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปี 2556 ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทมีศักยภาพที่จะเติบโตหลังการเปิดดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะสามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าทุกโครงการพร้อมกันตามกำหนดการได้หรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อไป ทริสเรทติ้งกล่าว

บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด จำกัด (NPS)
อันดับเครดิตองค์กร: คงเดิมที่ระดับ BBB+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: อบต.และผู้นำท้องถิ่น ดูงานต้นแบบ 10 ปีโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (เอ็นพีเอส) โดยนายอภิชัย ซอปิติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำท้องถิ่น ตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา...

เพาเวอร์ซัพพลาย ส่วนสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของทำงานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

หลายคนมักมองข้ามเกี่ยวกับความสำคัญของอุปกรณ์จ่ายไฟในเคสคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งๆที่จริงๆแล้วกระแสไฟที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ส่วนต่างๆนั้น ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ แรม ต่างต้องการกระแสไฟที่มีความเสถียร และมีกำลังไฟที่เพียงพอ Dget อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง