ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อาคเนย์แนะนำผู้บริหารใหม่ มุ่งพัฒนาอาคเนย์ ตั้งเป้าติด 1 ใน 10 ของธุรกิจประกันภายใน 3-5 ปี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๐๙:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 51 กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินอาคเนย์ได้เปิดการแถลงข่าวแนะนำผู้บริหารใหม่   ชี้แจงนโยบายและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในปี 2551 เผยชัดเจน กลุ่ม ทีซีซี ผู้ถือหุ้นใหญ่ มุ่งพัฒนาอาคเนย์ให้เป็นสถาบันด้านการประกันและการเงินที่เติบโต มั่นคง มีเป้าหมายการเติบโตติดอันดับ 1 ใน 10 ให้ได้ภายใน 3-5 ปี และในปีนี้มุ่งเน้นนโยบายการประสานผลประโยชน์(Synergy)ในกลุ่ม ทีซีซี เป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ

พล.ต.อ.สนอง   วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการกล่าวว่าคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งในกลุ่มบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด บริษัทอาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด   และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 3 ท่านด้วยกันซึ่งได้แก่ นายโชติพัฒน์   พีชานนท์

นางอาทินันท์   พีชานนท์ และนายฐาปน   สิริวัฒนภักดี ทั้งนี้เพื่อจะเข้ามาช่วยบริหารจัดการและพัฒนาบริษัทในกลุ่มอาคเนย์ให้เติบโต ก้าวหน้าในธุรกกิจประกันและการเงิน โดยสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจอย่างยั่งยืนและโดดเด่นต่อไป

นายโชติพัฒน์   พีชานนท์ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะบริหารจัดการของทั้งสามบริษัท ในกลุ่มอาคเนย์   ซึ่งนายโชติพัฒน์ เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ทีซีซี กลุ่มธุรกิจของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี   มาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี และได้รับมอบหมายให้เข้ามาบริหารสายงานธุรกิจที่ให้บริการทางการเงิน ตั้งแต่มกราคม 2551   โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสายธุรกิจบริการทางการเงิน และเป็นผู้ถือหุ้นในสถาบันการเงินที่คุณเจริญเป็นเจ้าของ ได้แก่บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด   บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

นายโชติพัฒน์   มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินการธนาคารมา กว่า 20 ปี กับสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Bank of America , JP Morgan Chase , Deutsche Bank   เป็นต้น   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร   มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ปริญญาตรี กฏหมาย จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ส่วนทางด้านนางอาทินันท์   พีชานนท์ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานคณะบริหารจัดการ   ของทั้งสามบริษัทใน กลุ่มอาคเนย์   ซึ่งนางอาทินันท์   เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ทีซีซี มาเป็นเวลา 8 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัดและได้รับมอบหมายให้เข้ามาบริหารสายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการการเงินของกลุ่ม มาโดยตลอด

นางอาทินันท์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสายธุรกิจบริการทางการเงิน   ตั้งแต่มกราคม 2551     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยลอนดอน   ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานในการวางแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ทีซีซี ทางด้านการบริหารจัดการของกลุ่มฯ ทั้งในและต่างประเทศ บริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงการจัดโครงสร้างของกลุ่มให้เหมาะสมอีกด้วย

และนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งนายฐาปน   สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด   ซึ่งปัจจุบันนายฐาปน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เจ้าของผลิตภัณฑ์ตราช้างที่รู้จักกันดี และมีตำแหน่งที่สำคัญ ๆ อีกมากมายในกลุ่ม ทีซีซี   ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการแถลงข่าวแนะนำผู้บริหารใหม่ครั้งนี้ นายโชติพัฒน์ ในฐานะประธานคณะบริหารจัดการ   กล่าวว่าการที่กลุ่มทีซีซี ส่งผู้บริหารระดับสูงเข้ามาบริหารจัดการในกลุ่มธุรกิจประกันและการเงินอาคเนย์   ก็เป็นสัญญาณยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่ากลุ่ม ทีซีซี มุ่งมั่นและจริงจังต่อการดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายสร้างความเจริญเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ ในปีนี้ก็คือการประสานประโยชน์ ระหว่างกลุ่มอาคเนย์กับบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่ม ทีซีซี ซึ่งมีหลายร้อย และมีพนักงานรวมกันหลายหมื่นคน

นายโชติพัฒน์   กล่าวว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแนวทางที่จะทำให้ทุกบริษัทในกลุ่มอาคเนย์ มีอัตราการขยายตัวได้รวดเร็วขึ้น เชื่อมั่นว่าหากดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ ก็จะส่งผลให้อาคเนย์ฯ มีอัตราการเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 25 % ในปีนี้ได้ไม่ยากนัก “ เราเล็งเห็นว่าแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายทั้งบริษัทในกลุ่ม ทีซีซี และกับกลุ่มอาคเนย์ เพราะถ้าเราสามารถทำให้จำนวนพนักงานประมาณ 1 ใน 3 เป็นลูกค้าของอาคเนย์ และ อีก 1 ใน 10 เป็นตัวแทนขายให้เราได้ ก็จะมีมูลค่าทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ”

สำหรับแนวทางการประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มทีซีซี นายโชติพัฒน์ กล่าวว่าจะไม่ใช้วิธีการกำหนดเป็นนโยบาย หรือบังคับอย่างแน่นอน แต่จะมุ่งที่การสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการที่ตอบสนองประโยชน์ที่ลูกค้าในฐานะพนักงานจะได้รับที่ดีกว่าคู่แข่ง มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม พนักงานในเครือจะได้รับคุณประโยชน์อย่างแท้จริงของการเป็นลูกค้าอาคเนย์   อย่างไรก็ดีจากแนวยุทธศาสตร์นี้ได้เริ่มจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลโดยตรงแล้ว   ซึ่งนอกจากจะเริ่มเข้าไปนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่พนักงานในกลุ่มแล้ว   อีกแนวทางหนึ่งภายใต้กลยุทธ์นี้ ซึ่งกำลังคืบหน้าอยู่คือการให้ข้อเสนอผลประโยชน์ในรูปแบบของพรีวิเลจการ์ดให้แก่พนักงาน และลูกค้าของเราจำนวนหนึ่งด้วย

ประธานคณะบริหารจัดการกลุ่มบริษัทอาคเนย์ กล่าวด้วยว่านอกจากแนวทางการประสานผลประโยชน์ดังกล่าวแล้ว แนวทางการขยายงานปกติก็ยังดำเนินการพัฒนาและขยายธุรกิจไปตามแผนงาน ไม่ได้มุ่งเพียงช่องทางบริษัทในกลุ่ม ทีซีซี เพียงอย่างเดียว โดยขณะนี้ก็มีเป้าหมายชัดเจนว่า

ทุกบริษัทในกลุ่มอาคเนย์จะต้องขยับตำแหน่งส่วนแบ่งการตลาดติดอันดับ 1 ใน 10 ของแต่ละธุรกิจให้ได้ภายใน 3 ถึง 5 ปี   ซึ่งนอกจากแนวทาง Synergy ดังกล่าวแล้ว จะพัฒนาสาขาและขยายสาขาของเราให้ครอบคลุมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แล้วพัฒนาให้เกิดรายได้ ซึ่งขณะนี้อาคเนย์ประกันชีวิตมีสาขาให้บริการอยู่ 53 สาขา สำหรับ อาคเนย์ประกันภัย(2000) มี 68 สาขา

“โดยเราจะมุ่งเน้นให้ทุกสาขาสร้างรายได้ ซึ่งก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็จะมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพบุคลากรเพื่อรองรับให้ได้ก่อน นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดที่จะดึงพันธมิตรของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ กลุ่มบริษัททีซีซี แลนด์ และกลุ่มบริษัทเบอรี่ยุคเกอร์ ที่มีอยู่ทั่วประเทศเข้ามามีส่วนในการขยายงานด้านการตลาดของกลุ่มอาคเนย์อีกด้วย ” นายโชติพัฒน์เผยถึงกลยุทธ์ที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะพาอาคเนย์มุ่งสู่การขยายตัวทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมได้

ต่อข้อถามว่าช่องทางแบงค์แอสชัวรันส์อาคเนย์จะมีนโยบายในการดำเนินการอย่างไรหรือไม่ นายโชติพัฒน์เปิดเผยว่าเป็นช่องทางที่เราสนใจอยู่และคิดว่าเร็วๆ นี้คงได้ข้อสรุป แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากสายธุรกิจทางด้านบริการทางการเงินของกลุ่มอาคเนย์ไม่มีธุรกิจธนาคารเหมือนเช่นกลุ่มธุรกิจประกันอื่นๆ แต่กลุ่มอาคเนย์ก็ยังมีข้อได้เปรียบที่อยู่ในกลุ่มทีซีซี มีกลุ่มบริษัทที่มากมาย หลากหลายก็จะใช้โอกาสและจุดแข็งนี้ประสานประโยชน์และสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโต มั่นคง และโดดเด่นได้เช่นกัน

“ จากแนวนโยบายที่เป็นรูปธรรมนี้ ก็เป็นเครื่องยืนยันว่ากลุ่มบริษัท ทีซีซี ตั้งใจที่จะสนับสนุนกลุ่มอาคเนย์   ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเป็นบริษัทของคนไทยตลอดไปโดยไม่ขายให้กับนักลงทุนต่างชาติอย่างแน่นอน” นายโชติพัฒน์ กล่าวในที่สุด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ครบรอบ 62 ปี อาคเนย์

นายเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการกลุ่ม ทีซีซี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน โดยมีนางอาทินันท์ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และคณะผู้บริหาร ตัวแทน โบรกเกอร์ พนักงานร่วมในพ...

สื่อมวลชนญี่ปุ่นยกขบวนทัศนศึกษากรุงเทพ-ภูเก็ต เชื่อมั่นสามารถฟื้นการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหลังเหตุการณ์ สึนามิได้

กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--ททท. นางพรศิริ มโนหาญ รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายตลาดต่างประเทศ ได้แถลงข่าว และเลี้ยงรับรองคณะสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น (Mega Media Fam Tour) จำนวน 80 ราย ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค คณะสื่อมวลชนดังก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง