ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดบริการ 3 ตุลาคมนี้ ชูการให้บริการครอบคลุมด้านเงินฝากและสินเชื่อ พร้อมบุคลากรคุณภาพเยี่ยม

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๔:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--เวเบอร์ แชนด์วิค

บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดตั้ง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หลังกระทรวงการคลังให้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ ผู้บริหารมั่นใจเปิดให้บริการได้ 3 ตุลาคมนี้ เน้นบริการทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรคุณภาพจะนำองค์กรเติบโตปีละ 20% ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน   คาดว่าสินทรัพย์จะเติบโตเป็น 100,000 ล้านบาท ใน 3 ปี ข้างหน้า

นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า "เกียรตินาคินได้ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ และได้รับหนังสือตอบรับจากกระทรวงการคลังอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือ Commercial Bank เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2548   ซึ่งตามแผนการดำเนินงาน จะเปิดดำเนินธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2548 โดยมีคุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)"

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 35 และสามารถฟันฝ่าวิกฤติหลายครั้งจนปัจจุบันได้เติบโตสู่สถานะใหม่ เป็นธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากธนาคารเกียรตินาคินเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อม ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและมากด้วยประสบการณ์ อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้า และสามารถตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ธนาคารมีความพร้อมที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็วและทันสมัย โดยได้เลือกบริษัท IBM ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการและดูแลระบบ Core Banking   และได้ผ่านการทดสอบ ตรวจสอบหลายครั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   พร้อมที่จะดำเนินธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ทั้งที่สำนักงานใหญ่ สาขาอโศก   และสาขาต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 16 สาขา พร้อมให้บริการด้านเงินฝากและสินเชื่อด้านต่างๆ ที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ สำหรับธุรกรรมด้านตลาดทุน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ยังมีบริษัทในเครือคือ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน ซึ่งธนาคารถือหุ้นร้อยละ 99 ก็พร้อมที่จะให้บริการเสริมเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ครบวงจร

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า "ธนาคารตั้งเป้าหมายสินเชื่อว่าจะเติบโตเป็น 90,000 ล้านบาทใน 3 ปีข้างหน้า แบ่งเป็นสินเชื่ออุปโภคบริโภค 50,000 ล้าน สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 25,000 ล้าน สินเชื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม 15,000 ล้าน"

นายธวัชไชยยังกล่าวต่อไปอีกว่า ธนาคารยังคงเน้นธุรกิจที่ถนัดและมีความเชี่ยวชาญเป็นหลัก ให้บริการเฉพาะอย่างสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาให้องค์กรมีความเชี่ยวชาญและบริการอย่างมืออาชีพ ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายหลัก รวมถึงสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานกล้าคิดและกล้าตัดสินใจ

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานสายการเงินและเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน กล่าวว่า "การที่ธนาคารเกียรตินาคินประสบความสำเร็จจนได้รับการยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ได้นั้นเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้าเงินฝาก และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และเมื่อเกียรตินาคินได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นธนาคารแล้ว ลูกค้าเงินฝากยังคงได้รับบริการและผลตอบแทนที่ดีเช่นเดิม นอกจากนี้การเป็นธนาคารทำให้มีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย รวมถึงบริการด้านตัวแทนจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า   ธนาคารจะจัดให้มีกิจกรรมกับลูกค้าในการให้ความรู้ด้านเงินออมและการลงทุนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการรับฝากเงินจะเปลี่ยนรูปแบบจากตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นใบรับฝากเงินให้กับลูกค้าของธนาคาร ซึ่งลูกค้าที่มาฝากเงินกับธนาคารตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคมนี้ ธนาคารจะออกใบรับฝากเงินให้ สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินที่ท่านถืออยู่ในปัจจุบัน ท่านสามารถถือต่อจนครบกำหนดไม่ต้องนำมาเปลี่ยนเป็นบัตรเงินฝาก โดยยังมีผลผูกพันตามกฏหมายต่อไปทุกประการ สามารถรับเงินต้นและดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิม และยังอยู่ภายใต้การคุ้มครองจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เช่นเดียวกับลูกค้าที่ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ทุกประการ โดยธนาคารพร้อมให้บริการ ที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 17 ตึกอัมรินทร์ทาวเออร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 –16.30 น.ทุกวันทำการ

สำหรับเป้าหมายนั้น ธนาคารตั้งเป้าระดมเงินฝากจากประชาชน ใน 3 ปีข้างหน้าจะมียอดเงินฝาก 84,000 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารมีความมั่นใจในผลการดำเนินงานที่มีความมั่นคง มีระดับความน่าเชื่อถือที่ A- จัดโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการตลอดระยะเวลา 35 ปี โดยได้รวบรวมกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ที่บริษัทให้การสนับสนุนเข้าเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติกับเกียรตินาคิน ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นมูลนิธิเกียรตินาคินในปัจจุบัน

Note to Editor

ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) [เดิมคือ บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)] กำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ด้วยฐานเงินทุนกว่า 14,000 ล้านบาท เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบให้บริการครอบคลุมทั้งด้านเงินฝาก และ สินเชื่อที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญได้แก่ บริการสินเชื่ออุปโภคบริโภค บริการสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริการสินเชื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม บริการเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประจำ กระแสรายวัน และ บริการอื่น ๆ

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณทิพวรรณ วอทอง
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์, เวเบอร์ แชนด์วิค
โทร. 02 257-0300 ต่อ 334,
อีเมลล์: tippwan@webershandwick.com--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เกียรตินาคินเอาใจคนภูเก็ต จัดงาน "บ้านหลังใหม่ ตรงใจคุณ" 4 - 8 พ.ย.นี้ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนคนอยากมีบ้านในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ด้วยการจัดงานแสดงและจำหน่ายบ้านพักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ "บ้านหลังใหม่ ตรงใจคุณ" ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ณ ห้างสร...

ธนาคารระดับโลกเชื่อใจแม็คดาต้าช่วยกู้ข้อมูล/ความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า

บรูมฟิลด์, โคโลราโด--(บิสิเนส ไวร์)--10 ม.ค. 2548 Bank Nederlandse Gemeenten (บีเอ็นจี) ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นธนาคารที่เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการทางการเงินแก่ภาครัฐบาล ได้ทำการรวมสินทรัพย์ด้านการเก็บข้อมูล, ลดหน้าต่างการสำรองข้อมูลลงมากถึง 60 % และบรรลุ...

กลุ่มเกียรตินาคิน ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อ หลังมอบ 3.2 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิอย่างเร่งด่วน พร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค (ประเทศไทย) นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล ประธานสายงานสินเชื่ออุปโภคบริโภค บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อที่ประสบภัยคลื่นยักษ์ภาคใต้ของบริษัทฯ อย่างเร่งด่วน 2 แนวทาง คือ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง