ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทริสเรทติ้งทบทวนอันดับเครดิตองค์กร "ทีพีไอ โพลีน" ที่ "BBB-/Positive"

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๐:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--ทริสเรทติ้ง

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) ที่ระดับ "BBB-" พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น "Positive" หรือ "บวก" จาก "Stable" หรือ "คงที่" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น สถานะการเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และความเป็นผู้นำในการผลิตเม็ดพลาสติก Low Density Polyethylene (LDPE) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกดังกล่าวถูกลดทอนโดยวัฏจักรของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และปิโตรเคมี ภาระหนี้ที่ค่อนข้างสูง และการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงินในเรื่องยอดหนี้ทั้งหมดของบริษัท จากรายงานของผู้สอบบัญชี บริษัทได้บันทึกหนี้สินซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยผิดนัดชำระค้างจ่ายสูงกว่าภาระหนี้ที่บริษัทย่อยต้องจ่ายชำระภายใต้สัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ตาม ยอดหนี้ที่เจ้าหนี้บางรายได้ยื่นขอรับชำระหนี้มีจำนวนสูงกว่ายอดที่บันทึกบัญชีของบริษัท ดังนั้น การจัดอันดับเครดิตในครั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับคำกล่าวอ้างของผู้บริหารของบริษัทที่ระบุว่ายอดหนี้ที่ต่างกันระหว่างเจ้าหนี้กับบริษัทเกิดจากวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ต่างกัน ซึ่งหากยอดหนี้ดังกล่าวมีความแตกต่างจากที่บริษัทระบุไว้ ก็จะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัท

ในขณะที่แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" หรือ "บวก" สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นหลังจากที่บริษัทสามารถระดมทุนได้ 11,000 ล้านบาทเมื่อเดือนมกราคม 2547 เพื่อใช้ในการชำระหนี้ แม้อัตราส่วนกำไรของบริษัทจะไม่ดีขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการหยุดการผลิตซึ่งไม่อยู่ในแผนของ 2 สายการผลิต แต่ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะสามารถปรับปรุงรายได้จากการดำเนินงานในช่วง 2-3 ปีถัดไป การปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นจะได้รับการพิจารณาเมื่อบริษัทสามารถดำรงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อไปได้และลดเงินกู้ยืมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยที่ความสำเร็จในการหาเงินกู้ใหม่มาทดแทนเงินกู้ปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดภายในของบริษัทจะเป็นปัจจัยบวกต่ออันดับเครดิต

ทริสเรทติ้งรายงานว่า ในปี 2547 ยอดขายปูนซีเมนต์ของ TPIPL เติบโตน้อยกว่าคู่แข่งรายสำคัญคือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC) ซึ่งเติบโตด้านปริมาณประมาณ 10% และด้านมูลค่าประมาณ 20% อัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าคู่แข่งรายสำคัญเกิดจากการที่บริษัทต้องหยุดการผลิตประมาณ 1 เดือนโดยเป็นการหยุดที่ไม่อยู่ในแผนของสายการผลิตที่ 1 และ 2 และเป็นการหยุดซ่อมบำรุงของสายการผลิตที่ 3 ส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลงประมาณ 700,000 ตัน ทั้งนี้ หากไม่หยุดการผลิตในช่วงดังกล่าว ยอดขายของบริษัทจะเติบโตในระดับเดียวกับคู่แข่ง คาดว่าบริษัทจะสามารถใช้กำลังในการผลิตเต็มที่ได้ในปี 2548 เพื่อรองรับความต้องการปูนซีเมนต์ภายในประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในระดับ 10%-15% ปัจจุบันความสามารถในการผลิตของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และ LDPE ใกล้จะเต็มกำลังการผลิต ในการขยายโรงงานผลิตปูนซีเมนต์โรงที่ 4 บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 6,000 ล้านบาทและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ ดังนั้นความไม่แน่นอนของโครงการนี้จึงยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ยังมีข้อพิพาทอื่นระหว่างบริษัทกับ Krupp Polysius AG และ Projecktall Industrieberatung GmbH ซึ่งเป็นผู้จัดหาเครื่องจักรที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลด้วย

แม้ว่าหนี้สินของบริษัทได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2547 แต่ก็ยังมีสัดส่วนอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ต่ำลงจากเงินต้นที่ลดลงนั้นจะเพิ่มขึ้นบางส่วนจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดยที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สกุลเงินบาทได้เพิ่มขึ้นจาก MLR +0.5% เป็น MLR +1.5% และอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก LIBOR +2% เป็น LIBOR +3% สำหรับปี 2548-2550 นอกจากนี้ บริษัทยังต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ในอัตรา 0.5% 0.75% และ 1% ของเงินต้นในปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 ตามลำดับ ดังนั้น จึงคาดว่าอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ในระดับ 3-5 เท่าในช่วง 2-3 ปีถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถปรับปรุงกำไรได้จากการลดค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารเนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ทริส

เรทติ้งกล่าว--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิต "บ. ทีพีไอ โพลีน" ที่ "BBB-" และเปลี่ยนแนวโน้มเป็น "Stable" จากเดิม "Positive"

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) ที่ระดับ “BBB-” ในขณะเดียวกัน ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” หรือ “คงที่” จากเดิม “Positive” หรือ &...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง