ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับบมจ.โซลาร์ตรอน เข้าซื้อขายในกลุ่มทรัพยากร 30 มี.ค. 48

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๐:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. โซลาร์ตรอน   เตรียมซื้อขายกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หลังระดมทุน 480 ลบ.   เตรียมก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนแห่งแรกในไทย

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติรับหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม อุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม   2548 เป็นต้นไป ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า   "SOLAR"

SOLAR เป็นบริษัทผลิต   ออกแบบ และติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และเหมาะสมกับสภาวะอากาศของประเทศไทย การทำธุรกิจของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้ก่อตั้งและผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญและแนวโน้มการเติบโตของการนำพลังงานทดแทนมาใช้แทนเชื้อเพลิงธรรมชาติที่มีปริมาณจำกัด และนับวันราคาจะเพิ่มสูงขึ้น   รวมทั้งยังต้องพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศ

"จากประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญของผู้บริหารและทีมงาน ตลอดจนกลยุทธ์การแข่งขันที่มุ่งเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นนำของโลกในการจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัท ทำให้บริษัทได้เปรียบในการแข่งขัน

ความได้เปรียบดังกล่าวส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะก้าวเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงนับว่า SOLAR เป็นบริษัทที่น่าสนใจสำหรับ ผู้ลงทุนอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มทรัพยากร" นางสาวโสภาวดีกล่าว

บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 240 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 80 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิม (บจ.โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล บจ.ทองหล่อ โฮลดิ้ง บจ.ดวงแก้ว เชียงใหม่ บจ.วอระชาโฮลดิ้ง และบจ. ดาทรอนไทย) 20 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 8 บาท

ทั้งนี้ ณ ระดับราคาไอพีโอ 8 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) 8 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่า P/E Ratio เฉลี่ยของหุ้นในหมวดพลังงานประมาณร้อยละ 26 (P/E Ratio หมวดพลังงาน 10.81 เท่า) โดยมีบริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ SOLAR จะนำเงินที่ระดมทุนได้ประมาณ 480 ล้านบาท ไปลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนแห่งแรกในไทย ภายในปี 2548 นี้ เพื่อทดแทนการนำเข้า ลดต้นทุน และขยายตลาด   พัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

SOLAR ประกอบธุรกิจผลิต ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ภาครัฐและ เอกชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 ของโครงการในหน่วยงานราชการ ปัจจุบัน SOLAR มีโครงการโซลาร์โฮม (โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์ให้ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถปักเสาและพาดสายไฟได้) ที่อยู่ระหว่างส่งมอบมูลค่า 1,360 ล้านบาท โดยจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค. 48   ทั้งนี้ SOLAR มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย

SOLAR มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 กลุ่ม ได้แก่   กลุ่มกุญชรยาคง ถือหุ้นร้อยละ 31.41% และกลุ่มเตชะณรงค์   ถือหุ้นร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วหลังไอพีโอ

ผู้สนใจข้อมูลของบมจ. โซลาร์ตรอน   สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.solartron.co.th   หรือ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯที่ www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมที่   www.settrade.com

ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229 – 2036
กุลวิดา จินตกะวงส์   โทร. 0-2229 – 2037
ณัฐพร บุญประภา โทร. 0-2229 – 2049
วรรษมน   เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-2229-2797--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยมูลค่าซื้อขายตลอดปี 2547 รวมกว่า 5 ล้านล้านบาท เฉลี่ยต่อวันสูงเกินเป้ากว่าวันละ 20,000 ลบ.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำปี 2547 มูลค่าซื้อขายรวมสูงถึง 5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึงประมาณ 20,000 ลบ. ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมคิดเป็นประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง