ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการและฐานะการเงินประจำปี 2547 หลังการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระและประกาศจ่ายเงินปันผล

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๐:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ธ.ไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งผลประกอบการประจำปี 2547 หลังการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ มีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จำนวน 18,489 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.4 จากจำนวน 12,460 ล้านบาทในปี 2546 ซึ่งผลประกอบการธนาคารภายหลังการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระไม่เปลี่ยนแปลงจากผลประกอบการเบื้องต้นที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการตัดหนี้สูญเพิ่มจำนวน 8,422 ล้านบาท ทำให้สินเชื่อ ณ สิ้นปี 2547 มีจำนวน 555,450 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 9.7 และทำให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ลดลงเป็น 73,947 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.1

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการธนาคารในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 ว่า

"ในปี 2547 ธนาคารสามารถทำกำไรได้ถึง 18,489 ล้านบาท และปัจจุบันจำนวนเงินกองทุนของธนาคารมีจำนวนสูง แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงิน คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนนี้ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นมากจากปีก่อนคือหุ้นละ 2.0 บาท คิดเป็นเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 36 เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการเชื่อว่าเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่น่าพอใจสำหรับผู้ถือหุ้น"

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนรายแรกที่จ่ายเงินปันผลหลังวิกฤตเศรษฐกิจ โดยในปี 2547 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.40 บาทจากผลประกอบการปี 2546 ที่มีกำไรสุทธิ 12,460 ล้านบาท สำหรับปีนี้ จะมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2548 และ วันที่ 20 เมษายน 2548 ตามลำดับ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเสริมว่า

"ผลประกอบการธนาคารภายหลังการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงจากก่อนการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้พิจารณาตัดหนี้สูญเพิ่มจำนวน 8,422 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ได้จัดชั้นหนี้สำหรับหนี้ที่คาดว่าจะปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2548 เพิ่มจำนวนหนึ่งเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทำให้ NPL ลดลงเป็น 73,947 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.1 ส่วนอัตราส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ NPL ยังคงอยู่ในระดับสูงคือร้อยละ 83"

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 433 ลงวันที่ 26 มกราคม 2548 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและคำสั่งกรมสรรพากรลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้และธนาคารสำหรับรายการที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2548-2549 แต่ลูกหนี้ต้องเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนวันที่ 1 มกราคม 2548

สำหรับรายการสำคัญในงบการเงินรวมปี 2547 ของธนาคารภายหลังการตรวจสอบมีดังนี้

กำไรสุทธิของธนาคารรวมบริษัทย่อยมีจำนวน 18,489 ล้านบาท โดยรายได้และค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปมีแนวโน้มเช่นเดียวกับรายได้ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะของธนาคาร กล่าวคือ เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2546 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิเพิ่มขึ้น 1,687 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 10,386 ล้านบาทหรือร้อยละ 90.8 ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากเงินลงทุน และค่าธรรมเนียมและบริการ ส่วนค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 3,241 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน อาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมและบริการ

งบดุลรวมซึ่งรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีสินทรัพย์รวม 764,894 ล้านบาท (สิ้นปี 2546 : 746,838 ล้านบาท) หนี้สินรวม 681,795 ล้านบาท (สิ้นปี 2546 : 670,180 ล้านบาท) และ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 83,099 ล้านบาท (สิ้นปี 2546 : 76,659 ล้านบาท)--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

231 บจ.ประกาศจ่ายปันผล รวมเกือบหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท สูงกว่าปีก่อนเกือบ 60,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ mai รวม 231 จาก 468 บริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 แล้ว คิดเป็น Dividend Yield เฉลี่ยร้อยละ 4.09 สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 1.62 มูลค่ารวมถึง 149,768 ล้...

SCB ประกาศผลประกอบการ ปี 2547

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการและฐานะการเงินประจำปี 2547 ก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งผลประกอบการประจำปี 2547 ก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ มีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จำน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง