ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์เพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็น BBB-(tha)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๕:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้มีหลักประกันบางส่วนชนิดทยอยคืนเงินต้นมูลค่ารวม 3.6 พันล้านบาท ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ("โรบินสัน") จาก BB(tha) เป็น BBB-(tha) โดยให้แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

การเพิ่มอันดับเครดิตในครั้งนี้สะท้อนถึงการลดลงของความเสี่ยงจากการที่ต้องระดมเงินทุนเพื่อใช้คืนภาระหนี้จำนวนมาก (refinancing risk) และผลประกอบการและความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นของบริษัทโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความสำเร็จในการปรับปรุงจุดยืนในภาวะการแข่งขันของตลาด (Repositioning Programme) อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบริษัทแม่ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CRC) นอกจากนี้อันดับเครดิตได้พิจารณารวมถึงการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงจากกลุ่มผู้ค้าปลีกจากต่างประเทศและผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ตลอดจนได้พิจารณาถึงความเสี่ยงจากการขยายงานของบริษัทในอนาคต

การเปิดตัวรูปแบบห้างฯใหม่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดในปีที่แล้วซึ่งนำโดยการใช้โลโก้ใหม่ประกอบกับการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ได้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้โรบินสันมียอดขายที่เติบโตถึง 14.5% ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2547 นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ที่ยอดขายของบริษัทมีการเติบโตเกินกว่า 10%   จากการปรับเปลี่ยนผังสินค้าอย่างต่อเนื่องโรบินสันสามารถคงอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ 22% ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2547 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับระดับที่ต่ำกว่า 20% ในปี พ.ศ. 2544   กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2547 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.8% เป็น 855 ล้านบาท คิดเป็น 80.6% ของ EBITDA ที่ทำได้ในปี พ.ศ.2546 ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการบริหารและดำเนินงานต่อยอดขายปรับตัวลดลงมาที่ 26% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2547 จาก 29% ในช่วงเวลาเดียวกันปี พ.ศ. 2546

โรบินสันมีแผนที่จะเปิดห้างฯใหม่อย่างน้อย 1 แห่งในกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2548 และกำลังเจรจาเพื่อเปิดห้างฯใหม่ในปี พ.ศ. 2549 อย่างน้อยอีก 2 แห่ง โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ 150 ล้านบาทและ 300 ล้านบาทตามลำดับ แผนการเปิดห้างฯใหม่นี้จะเป็นแผนการขยายงานของโรบินสันครั้งแรกตั้งแต่บริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูฯ โรบินสันมีโครงการที่จะเช่าพื้นที่สำหรับการขยายงานโดยจะไม่เข้าไปก่อสร้างหรือเป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรง

ณ สิ้นไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ.2547 อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ย้อนหลัง 12 เดือน (Debt to LTM EBITDA) ของโรบินสัน ลดลงมาอยู่ที่ 1.3 เท่าจาก 2.3 เท่า ณ สิ้นไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ.2546   ในขณะที่ LTM EBITDA ต่อเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นมาที่ 3.2 เท่า จาก 2.7 เท่า เนื่องจากการชำระคืนหนี้สินอย่างต่อเนื่องและผลประกอบการที่ดีขึ้น ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2547 โรบินสันได้ซื้อคืนหุ้นกู้จำนวน 76% ของหุ้นกู้ทั้งหมดภายใต้โครงการ Voluntary Debt Refinance Programme (VDRP)   ส่งผลให้ขณะนี้บริษัทมีสิทธิในการบังคับผู้ถือหุ้นกู้ที่เหลือให้ขายหุ้นกู้ออกมาก่อนที่โครงการ VDRP จะหมดอายุในเดือนธันวาคมปีนี้ โรบินสันเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปในการใช้สิทธิดังกล่าวในราวกลางปีนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทคาดว่าจะได้ข้อตกลงเกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาวที่จะมาทดแทนเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้สำหรับการซื้อคืนหุ้นกู้อยู่ในขณะนี้ (bridging loan) การดำเนินโครงการ VDRP และการจัดหาเงินกู้ระยะยาวที่คาดว่าจะสำเร็จภายในปีนี้ได้ช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ต้องระดมเงินทุนเพื่อใช้ชำระหนี้จำนวนมาก

สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์นี้หาได้จาก   www.fitchresearch.com

หมายเหตุ : การจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ใช้วัดความน่าเชื่อถือของบริษัทในประเทศที่อันดับเครดิตของรัฐบาลในประเทศนั้นอยู่ในระดับต่ำกว่า 'AAA' ในระดับการจัดอันดับเครดิตแบบสากล (International Ratings) อันดับเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับอันดับเครดิตแบบสากล เนื่องจากอันดับเครดิตของบริษัทที่ดีที่สุดของประเทศได้จัดไว้ที่ระดับ "AAA" และการจัดอันดับเครดิตอื่นในประเทศ จะเป็นการเปรียบเทียบความเสี่ยงกับบริษัทที่ดีที่สุดนี้เท่านั้น   อันดับเครดิตภายในประเทศจะมีสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ต่อท้ายจากอันดับเครดิตสำหรับประเทศนั้นๆ เช่น "AAA(tha)" ในกรณีของประเทศไทย แนวโน้มอันดับเครดิตบ่งบอกถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในช่วงหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า

ติดต่อ:
ธนวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์, นักวิเคราะห์, ภาคอุตสาหกรรม         + 662 655 4758
อรวรรณ การุณกรสกุล, กรรมการ, ภาคอุตสาหกรรม           + 662 655 4766
Vincent Milton, กรรมการผู้จัดการ                     + 662 655 4759--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน Summer of Spirit 2005 : LET'S GET TAN

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--โพลีพลัส พีอาร์ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมงาน Summer of Spirit 2005 : LET'S GET TAN ปาร์ตี้ผิวสีแทนสุดอินเทรนด์ที่เนรมิตชายหาดหรรษาไว้บนแคทวอล์ค โดยมีนางแบบและนายแบบสุดฮอตของเมือ...

ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน AOMORI Japan Fair 2005

กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--โปรคอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ภายใต้การสนับสนุนขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) หอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสมาคมญี่ปุ่น จะจัดงาน AOMORI Japan Fair 2005 ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง