ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไข่ไก่ เคจฟรี จากแม่ไก่เลี้ยงแบบธรรมชาติ อีกทางเลือกของคนรักสุขภาพ

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--ซีพีเอฟ

ปัจจุบันกระแสสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้ที่ใส่ใจในการดูแลตัวเอง โดยเลือกกินอาหารที่ดี มาจากกระบวนการผลิตที่ใส่ใจ ภาคปศุสัตว์ไทย ทั้งรัฐ เอกชน และเกษตรกรได้ร่วมมือกันพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ไทยสู่การเลี้ยงไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติมากขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า "Cage Free Egg” เป็น ไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ และสำหรับซีพีเอฟในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ได้ผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ และมีวิธีการเลี้ยงไก่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare โดยสัตว์จะได้รับการเลี้ยงตามหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) แม่ไก่มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหาร-น้ำอย่างเพียงพอ และแม่ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ หรือ มี “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์” ตามหลักการ 5 ประการ ได้แก่

อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort)อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease)อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress)อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)

ที่สำคัญ แม่ไก่ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยอิสระ ในโรงเรือนระบบปิด หรือ แบบไม่ใช้กรง ในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตลอดเวลา ยึดตามมาตรฐานการผลิตไข่ไก่เคจฟรีของสหภาพยุโรป แม่ไก่ไข่สามารถดำรงชีวิตแบบอิสระบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อแม่ไก่ 7 ตัว ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานทั่วไปที่กำหนดไว้ที่แม่ไก่ 9 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร จัดสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง มีจุดสำหรับวางไข่ และแม่ไก่มีอิสระในการปฏิสัมพันธ์กันเอง ส่งผลให้แม่ไก่ไข่มีสุขภาพดีและมีอารมณ์ดี มีความสุขสบาย แข็งแรง ที่สำคัญไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง

นายสมคิดเสริมว่า การเลี้ยงแบบไม่ใช้กรง ในโรงเรือนระบบปิด ยังควบคู่กับการควบคุมและป้องกันโรคที่ดี การจัดการระบบสุขาภิบาลภายในฟาร์มที่ดี ป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู จิ้งจก แมลง รวมถึงการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม โดยไข่ไก่เคจฟรีของซีพีเอฟ ได้รับรองมาตรฐานการปลอดเชื้อซัลโมเนลล่า ตั้งแต่โรงฟักไข่ แม่ไก่พันธุ์ จนถึงแม่ไก่ไข่รุ่น เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ปลอดสาร

ทั้งนี้ ฟาร์มวังสมบูรณ์ ในจังหวัดสระบุรี ที่ซีพีเอฟพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง ตั้งแต่ปี 2561ยังใช้การควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้สายพานลำเลียงไข่จากจุดวางไข่ของแม่ไก่ไปยังห้องเก็บไข่โดยอัตโนมัติ มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming รวมถึงการเลือกใช้แม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ F100 ของ ซีพีเอฟรวมถึงพัฒนาสูตรอาหารผลิตจากธัญพืช 100% ช่วยให้ไก่ที่มีสุขภาพพื้นฐานดี เติบโตตามศักยภาพของพันธุกรรมธรรมชาติ ช่วยให้ไข่ไก่เคจฟรีมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาวไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย เป็นไข่ไก่มีคุณภาพ ปลอดสาร และมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

ซีพีเอฟยังร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง เพื่อช่วยกันพัฒนาและถ่ายทอดแนวทางการผลิตไข่ไก่เคจฟรีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรไทย เป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดโลกในอนาคต และช่วยยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคคนไทย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซีพีเอฟมอบโรงเรือนและระบบบริหารจัดการไก่ไข่ให้สหกรณ์หุบกระพง

ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ (กลาง) องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายอาชวัน วายวานนท์ (ขวา) กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกันมอบเงินค่าดอกเบี้ยที่สหกรณ์หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กู้ยืมไปดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่ตั้งแ...

คัดค้าน EU ขึ้นภาษีไก่สุก ก่อนประเทศไทยสูญเสีย 50,000 ล้านบาท

เช้าวันนี้ (21 สิงหาคม 2549) สมาคมภาคปศุสัตว์ต่างๆ ประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์...

เคมเทค-ซีเมนส์ จับมือพาวิเลียนตอบสนองความต้องการตลาดเทคโนโลยีการผลิตในอเมริกาใต้

ออสติน, เท็กซัส และริโอ เดอ จาเนโร, บราซิล--(บิสิเนส ไวร์)--31 ม.ค.2548 บริษัทพาวิเลียน เทคโนโลยีส์ (Pavilion Technologies) ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาโซลูชั่นที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและโซลูชั่นเพื่อการควบคุมกระบวนการผลิตชั้นสูง (APC) ได้ประกาศในวันนี้ว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง