ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

“หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” โอกาสของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง และได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต.

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--อินทัช โฮลดิ้งส์

ในสภาวะเศรษฐกิจผันผวน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ นักลงทุนต่างก็มองหาสินทรัพย์ที่จะนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ของบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด หนึ่งในสตาร์ทอัพของโครงการอินเว้นท์ (InVent) โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจ เพราะให้ผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และยังได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นรายแรกในไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

ลักษณะเด่นของ “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ที่ตอบโจทย์นักลงทุน เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น 6-24 เดือน จึงมีสภาพคล่องสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปที่ต้องถือยาว 3-5 ปี ให้ผลตอบแทนสูงเริ่มตั้งแต่ 8% - 22% ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนขั้นต่ำที่ 50,000 บาท ได้รับผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดทั้งแบบรายเดือน และรายไตรมาส เป็น Fixed Return ที่นักลงทุนสามารถรู้ผลตอบแทนตั้งแต่วันแรกที่ลงทุนทำให้คาดการณ์รายได้และวางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังเป็นหุ้นกู้ที่จ่ายคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวดของระยะเวลาในการลงทุน (Amortized Bond) ต่างจากหุ้นกู้ปกติที่ในแต่ละงวดจะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและจะคืนเงินต้นเมื่อครบอายุสัญญาเท่านั้น

โดยนักลงทุนในแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์ จะต้องผ่านการทำแบบทดสอบความเสี่ยงและความเข้าใจในการลงทุน รวมถึงต้องมีประสบการณ์ในการลงทุนก่อนจะเข้ามาเป็นนักลงทุนในแพลตฟอร์ม ซึ่งการที่ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทุน เพราะเป็นสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนไม่ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อื่น ๆ และนักลงทุนยังสามารถ เลือกลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของธุรกิจที่น่าสนใจ จากหลากหลายอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุน ทางเพียร์ พาวเวอร์จะคัดกรองธุรกิจที่เข้ามาระดมทุนในแพลตฟอร์มด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงและให้คะแนนเครดิตของผู้กู้ ผ่านการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ลักษณะธุรกิจ งบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัท ตลอดจนการหมุนเวียนกระแสเงินสด รวมถึงพฤติกรรมการชำระหนี้ในอดีตของบริษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากนี้ ยังเข้าไปตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการเพื่อยืนยันว่ามีการดำเนินธุรกิจจริง และมีกระบวนการยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยธุรกิจที่ผ่านการประเมินจะถูกนำเข้าแพลตฟอร์มและจัดคะแนนความเสี่ยงเพื่อให้นักลงทุนเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพตามระดับความเสี่ยง

ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงินของบริษัท ซอฟต์แวร์ หนึ่งในนักลงทุนของเพียร์ พาวเวอร์ กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ผมกล้าเอาเงินมาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพราะมีการรับรองและตรวจสอบจากก.ล.ต. ได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจ จ่ายคืนเป็นงวดรายเดือนด้วย ชอบที่ได้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นในแต่ละงวด ดีกว่าจ่ายเงินต้นตอนหมดสัญญาทีเดียว และไม่ต้องลงเงินนานมากเท่าหุ้นกู้ปกติ”

“การลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์ ไม่ต่างจากการลงทุนในธุรกิจ แทนที่เราจะเอาเงินก้อนไปทำธุรกิจเอง เราสามารถใช้เงินก้อนเดียวกันนี้ไปกระจายการลงทุนในหลายๆ ธุรกิจได้ ในแพลตฟอร์มมีธุรกิจให้เลือกหลากหลาย เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจเกมซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต อีกอย่างแพลตฟอร์มลงทุนใช้ง่ายมาก มีข้อมูลธุรกิจที่จะลงทุน และมีการจัดคะแนนความเสี่ยงให้ง่ายต่อการตัดสินใจด้วย”

นายวรพล พรวาณิชย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “เพียร์ พาวเวอร์ ผสมผสานข้อมูลและเทคโนโลยี (Data-driven and tech-enabled) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์นักลงทุนได้อย่างตรงจุด โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพตามระดับความเสี่ยง เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของหุ้นกู้ รวมถึงสร้างพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่จูงใจในรูปแบบกระแสดเงินสดรายเดือน พร้อมทั้งสามารถกระจายความเสี่ยงได้ในขณะเดียวกัน”

สำหรับแผนการพัฒนาแพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์ คาดว่าในช่วงปลายปี 2563 นักลงทุนจะได้ใช้งาน Mobile Application ที่เข้าถึงได้สะดวก นอกจากนี้ จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเพิ่มเติม คือ หุ้นกู้มีหลักประกัน และเครื่องมือทางการเงินที่รับประกันความเสี่ยงของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน (Good User Experience) อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนที่สนใจต่อยอดผลตอบแทนจากเงินลงทุน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.peerpower.co.th หรือติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนของเราได้ที่เบอร์ 02-026-3514 ต่อ 2


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บลจ. แอสเซท พลัส เปิดเสนอขาย "กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2"

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--บลจ. แอสเซท พลัส บลจ. แอสเซท พลัส เปิดเสนอขาย "กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2" เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและไม่ต้องเสียภาษี บลจ. แอสเซท พลัส ได้เปิดเสนอขาย "กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2" (Asset Plus Money Man...

ไอที ซิตี้ จัดงาน "กิ๊ฟ เฟสติวัล" ส่งความสุข แทนคำขอบคุณ ด้วยโปรโมชั่นสินค้าไอทีราคาพิเศษสุดๆ

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ไอที ซิตี้ จัดงาน "กิ๊ฟ เฟสติวัล" ส่งความสุข แทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าด้วยสินค้าไอทีหลากหลายในราคาพิเศษ พร้อมเงื่อนไขผ่อนชำระสินค้าไอทีด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2548 ที่ร้านไอที ซิตี้ 20 ส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง