ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

LPH รายได้โตอยู่ที่ 1,597 ลบ. ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.050 บ./หุ้น เปิดแผนปี 63 ตั้งธงรายได้โต 20-25% พร้อมดัน AMARC เข้า mai ปลายปีนี้

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๐๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--ไออาร์ พลัส

LPH ประกาศงบปี 62 รายได้โตอยู่ที่ 1,596.83 ลบ. กำไรสุทธิ 110.49 ลบ. บอร์ดชงจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.050 บ./หุ้น “ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช” แม่ทัพใหญ่ เปิดแผนปี 63 ตั้งธงรายได้โต 20-25% คนไข้ทั่วไปจาก Excellent Center เปิดครบทุกศูนย์ พร้อมรุกคนไข้ชาวอาหรับ และเดินหน้าตลาด Check-Up และประกันสังคมจากเพิ่มเงินเหมาจ่าย เสริมแกร่งรายได้ปีนี้ แย้มแผนลงทุนกลางปีหน้าก่อสร้างอาคารใหม่อีก 3 อาคาร รองรับผู้ป่วยเพิ่ม มีแผนดันบริษัทลูก "AMARC" เข้าตลาด mai

ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH เปิดเผยถึง ผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวดปี 2562 (สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562) มีรายได้รวม 1,596.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.51% โดยมีรายได้จากการรักษาคนไข้ทั่วไปเติบโตขึ้น 11.55% ขณะที่รายได้จากการรักษาพยาบาลโครงการประกันสังคมลดลง 13.28% จากการบันทึกรายการผลกระทบคลาดเคลื่อนในการคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอนในอดีต ตามที่ได้รับแจ้งสำนักงานประกันสังคม ส่งผลให้บริษัทต้องปรับปรุงรายการได้รับค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (DRG) สุทธิสำหรับปี 2556 และ 2558 จำนวน 14.92 ล้านบาท และ 18.81 ล้านบาท ตามลำดับ รวมถึงรายได้ภาระเสี่ยงงวดปี 2561 จำนวน 8.46 ล้านบาท และการลดลงของรายได้อื่นจำนวนรวม 47.79 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างของรายการผลกระทบจากกำไรจากรายการจำหน่ายทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในปี 2561

ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 110.49 ล้านบาท ลดลง 46.46 ล้านบาท หรือลดลง 29.60% จากงวดปีก่อนที่มีกำไร 156.95 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากผลกระทบในการบันทึกบัญชีรายการปรับลดค่าบริการทางการแพทย์ และความคลาดเคลื่อนในการคำนวณค่า ในอดีตตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคม

อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น และสะท้อนความเชื่อมั่นการเติบโตของธุรกิจในอนาคตที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 92.47% จากผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 30 เมษายน 2563 วันที่จ่ายปันผล 22 พฤษภาคม 2563

สำหรับแผนธุรกิจปี
2563 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต
25-30% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากประกันสังคมที่ได้รับเงินเหมาจ่ายและอื่น ๆ
เพิ่มขึ้นประมาณ 10% และจากผู้ป่วยเงินสดที่คาดว่าจะเติบโตได้กว่า
30% นอกจากนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
(Excellent Center)   ได้เปิดให้บริการครบทั้ง 10 ศูนย์
คาดว่าจะมีผู้ป่วยทั่วไปเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนให้รายได้ในส่วนนี้จะเติบโตราว 20-30%
อีกทั้ง ยังมองโอกาสขยายสัดส่วนฐานคนไข้ต่างชาติ อาทิ

คนไข้ชาวอาหรับ กลุ่ม CLMV ซึ่งโรงพยาบาลได้รับผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาดูแลโดยเฉพาะ

จึงเชื่อว่าจะมีโอกาสเพิ่มคนไข้กลุ่มดังกล่าวได้ จากปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนคนไข้ต่างชาติเพียงเล็กน้อย

รวมถึงปีนี้ บริษัทฯ จะปรับระบบการรักษาพยาบาลและการดูแลคนไข้ที่เป็นคนไทยให้เสมือนคนไข้ต่างชาติ

โดยจัดทำโครงการ “โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม” ทำให้คุณภาพการรักษาพยาบาลและระบบการให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล

โดยสัดส่วนรายได้ปีนี้ยังคงเดิมแบ่งเป็น ผู้ป่วยประเภทเงินสด 60% และรายได้จากผู้ป่วยประกันสังคม 40%

อีกทั้ง LPH ยังอยู่ระหว่างพิจารณาการลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่ จำนวน 3 อาคาร ในพื้นที่โรงพยาบาลลาดพร้าวเดิม โดยอาคารแรกจะเป็นอาคารจอดรถอัจฉริยะ 400 คัน อาคารที่ 2 เป็นโรงพยาบาลด้านตา และอาคารที่ 3 เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านหัวใจ ปอด และไต ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาดูแลในส่วนนี้ คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 งบลงประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนแผนการลงทุนโรงพยาบาลลาดพร้าวลำลูกกา อาจจะชะลอการลงทุนไปก่อน เพื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกรอบด้าน ทั้งความสามารถในการใช้บริการ ภาพรวมเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

ส่วนการเข้าลงทุนในโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตรวจสุขภาพ คือโรงพยาบาลเอเชีย บริษัทถือหุ้น 50% เปิดดำเนินการแล้ว โดยมีเป้าหมายรายได้ประมาณ 100 ล้านบาทในปี 2563 นี้และโรงพยาบาลเอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง อยู่ในระหว่างก่อสร้างคาดว่าจะเปิดดำเนินการก่อน 60 เตียง ภายในปี 2563

สำหรับแผนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
ของบริษัทในเครือ คือ บริษัท
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (AMARC)

ยังคงเดินหน้าตามแผน โดยงบปี 2562 มีกำไรที่ดี และในปี 2563 ตั้งเป้ากำไรเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน

จากงานที่เราสามารถรับได้ และยังมีงานเกษตรอาหาร
ในส่วนมาตรฐานที่เราขออยู่อีกเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นในปีหน้าก็จะเป็นปีที่ทำให้รายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้น   และในส่วนของภาครัฐมีการส่งงานมาให้บริษัทฯ ตรวจอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งผลดำเนินงานบริษัท AMARC ในปี 2562   มีรายได้
197.75 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.02% มีผลกำไรสูงประมาณ
15% ของรายได้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีพันธมิตรต่างชาติระดับโลกเข้ามาเจรจาขอเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ หากมีการตกลงข้อเสนอกันได้ จะเป็นผลดีทำให้ AMARC ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ก่อนเตรียมตัวขยายการลงทุน โดยมีแผนนำหุ้นเข้าตลาด mai ปลายปี 2563 และ AMARC วางเป้าหมายจะเป็น “Excellence Lab”


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ธนาคารธนชาตลงนามสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางนุสรา รุนสำราญ (คนที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเซ็นสัญญาระหว่าง รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท...

ภาพข่าว: วายุภักษ์ 1 เตรียมจ่ายเงินปันผล

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายโอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะ กรรมการการลงทุน กองทุนวายุภักษ์ 1 แถลงข่าวการจ่ายเงินปันผลในกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หน่วยละ 35 ส...

Emirates seeks top qualified Thai cabin crew

Emirates, a major international carrier, is looking for 30 Thai cabin crew who are pleasant, confident and service oriented to join its rapidly expanding network. The airline offers a competitive package of benefits within Emirates' excellent working cond...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง