ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บลจ.ทิสโก้เปิดกอง ไบโอเทคฯ เฮลธ์แคร์ นำเทรนด์ลงทุนนวัตกรรมทางชีวภาพแห่งอนาคต

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บลจ.ทิสโก้เสิร์ฟกองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ นำเทรนด์ลงทุนนวัตกรรมทางชีวภาพแห่งอนาคต รับอานิสงส์เชิงบวกของเมกะเทรนด์สังคมสูงอายุ และกระแสการป้องกัน - รักษาโรค ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำ เปิด IPO 2-11 มี.ค. 63

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมที่หลายประเทศกำลังเผชิญในปัจจุบันคือการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN Department of Economic and Social Affairs) ประเมินว่าในปี 2588 อายุขัยเฉลี่ยของคนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 77 ปี จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 71 ปี จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) เป็น “เมกะเทรนด์” ที่สำคัญของโลก

อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุดังกล่าวถือเป็นตลาดใหม่ที่จะนำมาซึ่งรายได้มหาศาลทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเฮลธ์แคร์ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมการดูแลรักษาที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น และธุรกิจโดดเด่นที่บลจ.ทิสโก้มั่นใจว่าจะได้รับอานิสงส์ คือ “ไบโอเทคโนโลยีการแพทย์” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางชีวภาพแห่งอนาคต อาทิ ผู้ผลิตวัคซีนและยารักษาโรค ผู้ผลิต Antibody เพื่อตรวจวินิจฉัยและเยียวยารักษาโรค ผู้พัฒนาเทคโนโลยี DNA เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของโรคทางพันธุกรรม รวมถึงบริษัทผู้คิดค้นวัคซีน และยารักษาโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรง ซับซ้อนและหายยาก เช่น โรคซาร์ส และไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นต้น

และเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตดี และเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่จัดอยู่ใน “เมกะเทรนด์” ของโลก บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ (TBIOTECH) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) กองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) การวินิจฉัยโรค (Diagnostics) และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences Tools) ทั่วโลกผ่านกองทุน Polar Capital Funds plc - Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar (กองทุนหลัก) ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 2 – 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

“ไบโอเทคโนโลยีทางการแพทย์
คือการใช้เทคโนโลยีซึ่งนำความรู้ทางด้านต่างๆ
ของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือ
ผลผลิตของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
มีความโดดเด่นคือเป็นกลุ่มที่สามารถทนทานต่อทุกสภาวะเศรษฐกิจ
มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก

ถ้ามองในเรื่องของราคาหุ้นก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่แพงและราคาก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพราะคนต้องการวิธีรักษาและยารักษาแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น อีกทั้งองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) มีอัตราการอนุมัติให้ผู้ประกอบการสามารถวางจำหน่ายยาชนิดใหม่เพิ่มขึ้นโดยตลอด

ส่งผลให้บริษัทไบโอเทคโนโลยีมีแนวโน้มว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหากสามารถคิดค้นยาชนิดใหม่ออกมาวางจำหน่าย

และบริษัทที่มีศักยภาพสูงมักถูกซื้อกิจการจากบริษัทขนาดใหญ่

ทำให้มีโอกาสที่มูลค่าของหุ้นที่กองทุนเข้าไปลงทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเด็นสุดท้ายคือ

ราคาหุ้นของบริษัทไบโอเทคโนโลยีมีโอกาสเพิ่มขึ้นแรงหากสามารถคิดค้นยาหรือนวัตกรรมการรักษาโรคใหม่ๆ

ที่สังคมต้องการได้” นายสาห์รัช กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงราคาหุ้นในกลุ่มไบโอเทคโนโลยีการแพทย์ พบว่า ราคาหุ้นยังซื้อขายในระดับราคาที่ไม่แพง โดยปัจจุบันมีอัตราราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) อยู่ที่ 20.42 เท่า ขณะที่กลุ่มเฮลธ์แคร์อยู่ที่ 25.63 เท่า และกลุ่มเทคโนโลยีอยู่ที่ 30.05 เท่า (ที่มา: Bloomberg ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 63) นอกจากนี้ กองทุน Polar Capital Funds plc - Biotechnology ที่บลจ.ทิสโก้เลือกลงทุนนั้น นอกจากจะมีผลตอบแทนที่โดดเด่น และมีความผันผวนที่เหมาะสมแล้ว ยังพบว่าผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์การลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีมากว่า 19 ปี ทำให้สามารถบริหารกองทุนให้มีผลตอบแทนที่น่าสนใจ และเข้าใจวัฏจักรของอุตสาหกรรมไบโอเทคได้เป็นอย่างดี

พิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดลงทุนในกองทุน
TBIOTECH ระหว่างวันที่ 2 – 11 มีนาคม 2563
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำหนัก 2
สลึง มูลค่าประมาณ 12,000 บาท
และเมื่อลงทุนผ่าน TISCO My Funds ยอดเงินลงทุนตั้งแต่ 50,000
บาทขึ้นไป รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น มูลค่า 100
บาท (1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์)

ทั้งนี้ กองทุนเปิด TBIOTECHอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ

จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม

ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม
โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง
และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com
และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวน บลจ.
ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร.
02-633-6000 กด 4

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ทิสโก้มอบโชคแก่ลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ (กลาง) แขขวัญ โรจน์วัฒนกุล (ริมซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสาห์รัช ชัฏสุวรรณ (ริมขวา) ผู้อำนวยการสายการตลาด ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม...

เซโรโน่ เปิดเกมส์รุกตลาดยาเมืองไทยย้ำจุดยืนคิดค้นนวตกรรมไบโอเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

จับมือดีทแฮล์ม มุ่งขยายตลาดทุกประเภท เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ป่วย และญาติรู้เท่าทันโรค และมีทางเลือกในการรักษาที่ปลอดภัยจากเทคโนโลยีชีวภาพ เผยเตรียมเปิดตัวยาใหม่สู่ตลาดอีกกว่า 25 ชนิด เชื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย และสังคม มร.เฮนรี่ ชิอาโปโค...

บลจ. ทิสโก้ ขอเสนอ "กองทุนเปิด ทิสโก้ บริหารเงิน" (TISCO Cash Management Fund)

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--ทิสโก้ บลจ. ทิสโก้ ขอเสนอ "กองทุนเปิด ทิสโก้ บริหารเงิน" (TISCO Cash Management Fund) โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยกองทุนเปิดทิสโก้ บริหารเงิน จะเปิดให้จองซื้อครั้งแรกใน วันที่ 10 - 20 พฤษภาคมนี้ ท่าน สามารถสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง