ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

STI มาตามนัด ปี 62 กำไรโต 17% - จ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ตั้งบริษัทย่อย สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ ลุยผนึกพันธมิตรเสริมแกร่ง

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--ไออาร์ พลัส

“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” หรือ STI เผยงบปี 62 โตอย่างแข็งแกร่ง รายได้จากการให้บริการ 712.3 ล้านบาท โตเกือบ 13% กำไรสุทธิอยู่ที่ 85.5 ล้านบาท โต 17% จากความสำเร็จในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างได้รับงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานที่มีอัตรากำไรสูง ควบคู่การบริหารจัดการต้นทุน หนุนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 33.7% อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 11.8% บอร์ดควักกระเป๋าจ่ายปันผลเป็นเงินสดสูงถึง 91% ของกำไรสุทธิ ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายปันผล 27 พฤษภาคมนี้ พร้อมประกาศจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ “สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์” เพื่อขยายโอกาสในการเติบโต และสร้างฐานกำไรที่โดดเด่นในระยะยาว ส่วนปี 63 ปักธงรายได้โตต่อไม่ต่ำกว่า 10% จากงานในมือตุนไว้แล้วกว่า 2 พันล้านบาท

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) มีรายได้จากการให้บริการ 712.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.9 ล้านบาท หรือ 12.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 631.4 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 240.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.4 ล้านบาท หรือ 20.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 200 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 85.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.4 ล้านบาท หรือ 17.% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 73.1 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ การเพิ่มขึ้นของปริมาณงาน โดยเฉพาะงานที่มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้น และจากการบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ดีขึ้น

จากความสำเร็จในการบริหารงาน
ส่งผลให้ STI มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่

33.7% อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 11.8% ซึ่งสูงกว่าอัตรากำไรในปี 2561 แม้จะมีการบันทึกสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ทำให้กลุ่ม STI มีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน

10 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายจ่ายครั้งเดียวและไม่ใช่รายการเงินสด
ซึ่งหากไม่รวมต้นทุนการให้บริการในส่วนนี้ กลุ่ม STI จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่
93.5 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 34.8%
อย่างไรก็ดี
รายได้จากการให้บริการปี 2562

เติบโตขึ้นตามเป้าหมายในครั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างจำนวน

52.4 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่ให้บริการในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เช่น โครงการ One

Bangkok โครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โครงการอาคารชุดพักอาศัยหลายโครงการ โครงการอาคารสำนักงาน
และโครงการประเภทอาคารอเนกประสงค์   เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน
รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น 28.5 ล้านบาท

เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เช่น งานโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

งานโครงการประเภทโรงงานและคลังสินค้าหลายแห่ง และโครงการประเภทอาคารอเนกประสงค์

เป็นต้น

“ภาพรวมปี 2562 เติบโตขึ้นตามเป้าหมาย จากงานในมือที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ความสามารถในการบริหารงาน การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และฐานะทางการเงินที่แข็งแรง โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงอย่างมาก จากการจ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดไปในปีก่อนหน้าและได้ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเกือบทั้งหมดในปี 2562 เป็นผลให้กลุ่ม STI ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และมีกำไรสุทธิเติบโตอย่างน่าประทับใจ ส่วนรายได้ของกลุ่ม STI มาจากธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสัดส่วน 84.7% ของรายได้จากการให้บริการรวม ส่วนรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม มีสัดส่วนรายได้ 15.3% จากความสำเร็จในการขยายงานโครงการได้มากขึ้น โดยเฉพาะงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง รวมไปถึง การเข้าสู่งานภาครัฐรับบิ๊กโปรเจกต์ที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งในปีที่ผ่านมา และในปี 2563 นี้” นายสมเกียรติ กล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิงวดปี 2562 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 67 ล้านบาท

และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงถึง 91% ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี

2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล
(XD) 7 พฤษภาคม 2563

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 8 พฤษภาคม 2563 และวันที่จ่ายปันผล 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่น และตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา

อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงินปันผลอยู่ในระหว่างการนำเสนอขออนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พร้อมกันนี้

มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์

จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1
ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสในการเติบโต

การลงทุนในกิจการอื่น รวมถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจที่ปรึกษา หรือธุรกิจอื่น

นับเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่ง สร้างฐานการเติบโตในระยะยาว

สำหรับ ภาพรวมธุรกิจปี
2563 ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากงานในมือที่รอรับรู้เป็นรายได้
(Backlog) กว่า 2,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ราว

35-40 % แบ่งเป็นสัดส่วนงานในมือจากภาคเอกชน 76% และงานภาครัฐ 24% ล่าสุด ได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C จำนวน

1 โครงการ โดยเซ็นสัญญาไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา   ประกอบกับ การบริหารโครงการในมือที่หลากหลาย

และยังคงเดินหน้าตามแผน อาทิ โครงการ One Bangkok โครงการ The PARQ โครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 หรือบล็อก 33 และงานโครงการประเภทโรงงานและคลังสินค้าหลายแห่ง

เป็นต้น

ทั้งนี้ มองว่า STI ยังได้รับผลบวกจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 (พ.ร.บ.งบประมาณปี 63) วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ได้รับโปรดเกล้าฯ
และมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 กระตุ้นโครงการลงทุนขนาดใหญ่

กระตุ้นเศรษฐกิจ และงานภาคเอกชนที่จะขยายตัว ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมคึกคัก เพิ่มโอกาสในการรับงานมากขึ้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง สยายปีกโตอย่างแข็งแกร่ง ยื่นไฟลิ่งเข้าระดมทุนใน mai

"สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์" เผยอีกก้าวความสำเร็จ ในฐานะผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้างอย่างครบวงจร ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ ชูจุดเด่นกลุ่มบริษัท มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ให้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า...

กทม.เริ่มงานขุดเจาะอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและลาดพร้าวยาวที่สุดในประเทศ

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--กทม. เมื่อวานนี้ (13 ม.ค.48) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเริ่มงานขุดเจาะอุโมงค์และตรวจงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ ร...

ยูซีบี ไบโอโปรดักส์ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตสำหรับสินค้าเอพีไอ การสังเคราะห์เป๊บไทด์

บริษัทฯ ได้สร้างความมั่นคงทางธุรกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือด้วยการเพิ่มความสามารถและความยืดหยุ่นสำหรับผู้จัดหาการพัฒนาในระยะแรก ยูซีบี ไบโอโปรดักส์ (UCB-Bioproducts) เปิดเผยถึงความสำเร็จในการสร้างห้องทดลองแอพพลิเคชั่นเพื่อลูกค้า แห่งแรกในสหรัฐฯ ของบริษัท......

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง