ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

WICE เผยผลประกอบการปี 62 รายได้ 2,230.88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 61.97 ล้านบาท เติบโต 20.58% แจกข่าวดีปันผล 0.09 บาท กำหนดจ่าย 15 พ.ค. 63

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท   ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE ) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยถึง ผลประกอบการปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 2,230.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,850.12 ล้านบาท จำนวน 380.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20.58% และมีกำไรสุทธิ 61.97 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 96.19 ล้านบาท จำนวน 34.22 ล้านบาท หรือลดลง 35.58%

ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อย WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. ( WICE HK ) ได้รับงานขนส่งที่เซินเจิ้นในปริมาณที่มากขึ้น ประกอบกับงานในส่วนอื่น ๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิของผลประกอบการทั้งปีลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผลประกอบการโดยรวมของบริษัทย่อย ETL ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เพราะมีต้นทุนขนส่งค่อนข้างสูง และสินค้าเที่ยวขากลับยังมีปริมาณไม่สูงมากนัก ส่งผลให้ผลประกอบการของ WICE ลดลง

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 คิดเป็นจำนวนเงิน 58.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น 70.57% ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)   ณ วันที่ 13 มี.ค. 2563   และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่15   พ.ค. 2563 โดยเตรียมขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เม.ย. 2563

ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. หรือ “WICE SG” (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) ซึ่ง WICE และผู้ถือหุ้นของ WICE SG ได้ตกลงให้ WICE สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG จำนวนที่เหลืออยู่ 30% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ WICE SG ด้วยการชำระเงินสด สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์

ขนาดรายการดังกล่าว คำนวณจากศักยภาพในการทำกำไรโดยพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ของ WICE SG ณ สิ้นปี 2559 - 2561 ขนาดรายการของมูลค่าหุ้น คิดเป็นจำนวน 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG ในช่วงไตรมาส 2/2563

โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อให้ WICE SG เข้ามาเสริมศักยภาพการขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณปีละ 150 ล้านบาท รวมถึงกำไรที่จะเพิ่มขึ้นอีกตามผลประกอบการของ WICE SG

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญฯ ดังกล่าว จำนวน 70% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยชำระเงินด้วยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณ 50% ของมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญหรือประมาณ 145,318,327 บาท และด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของบริษัท

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2563 บริษัทวางแผนลดต้นทุนและเตรียมปรับแนวทางบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross - Border Transport Services)   บริษัทเครือข่าย EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. (ETL) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงขยายการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมเพิ่มปริมาณสินค้าเที่ยวขากลับให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถการทำกำไรให้เติบโตดีมากขึ้น

ขณะเดียวกันบริษัทวางแผนขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีของประเทศ หรืออุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงค์จากภาครัฐ อาทิ อุตสาหกรรมการบิน (Aerospace) และสินค้านำเข้าธุรกิจค้าปลีก (Retail Market) เนื่องจากบริษัทเห็นความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมดังกล่าวมีปริมาณสูง   จึงวางแนวทางเข้าไปรับงานขนส่ง เพื่อสร้างโอกาสใหม่และรายได้ให้กับธุรกิจ โดยล่าสุด บริษัทรับงานใหม่เกี่ยวกับการขนส่งนำเข้าสินค้าธุรกิจค้าปลีก และงานขนย้ายจากโรงไฟฟ้าเข้าคลังสินค้า

จากกลยุทธ์ดังกล่าว รวมถึงปัจจัยสนับสนุนจากการขยายธุรกิจแบบ Organic ขยายปริมาณงานบริการทุกประเภท และการเติบโตแบบ Inorganic ที่บริษัทได้ลงทุนขยายสาขาของบริษัทในเครือ คาดว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการเติบโตของอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit   Margin) กลับสู่ภาวะปกติที่ระดับ 20% ได้ ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้อยู่ที่ 20% หรือมีรายได้รวม 2,700 ล้านบาท

ขณะที่สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด – 19   บริษัทยอมรับว่าได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยมีทั้งข้อดีและข้อเสียเข้ามามีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการขนส่งมากขึ้น เช่น รถขนส่งที่รอผ่านด่านใช้เวลาเพิ่มขึ้น สนามบินลดรอบไฟท์บินลง และปริมาณงานลดลงเล็กน้อยในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ในปัจจุบัน ลูกค้าที่สต็อคสินค้าหมด จึงเริ่มกลับมาใช้บริการขนส่งทางอากาศและขนส่งข้ามแดนกับทาง WICE อีกครั้ง โดยเฉพาะลูกค้าจีนทำให้บริษัทย่อยของ WICE ในจีนกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวและผลกระทบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าสถานการณ์ต่าง ๆ น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วงเดือนเม.ย. 63 ทั้งนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายเป็นผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีบริการครบวงจรสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: WICE มอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาลผ่านสภากาชาดไทย

คุณอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ และคุณฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ได้ร่วมนำเงินบริจาคสมทบทุน จำนวน 152,000 บาท...

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและดูไบ ร่วมลงนามส่งสินค้าไทยสู่ตะวันออกกลาง อาหรับเอมิเรตส์ และอาฟริกา ผ่านระบบกระจายสินค้าของดูไบ

นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Thai Logistics & Distribution Center in DUBAI ระหว่างบริษัท โปรเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศไทย และบริษัท สวิฟท์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เม...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง