ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

GIT จัดการสัมมนา ความเป็นไปได้ในการนำ Blockchain มาใช้สำหรับระบบติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีไทยหวังผู้ประกอบการไทยตื่นตัวรับสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT มุ่งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประเดิมปี 2563 ด้วย การจัดการสัมมนาในหัวข้อ "ความเป็นไปได้ในการนำ Blockchain มาใช้สำหรับระบบติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีไทย" เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทย ได้รับทราบถึงข้อมูล และแนวทางการนำระบบ Blockchain มาใช้สำหรับระบบติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี เพื่อช่วยพัฒนาการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนโยบายความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานเครื่องประดับ จัดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่หรือประชากรในกลุ่ม Millennial ซึ่งจัดเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักและใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

หากแต่กระบวนการสร้างความโปร่งใสนี้เป็นสิ่งที่มีความพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมมามากกว่าทศวรรษ เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมเพชร ที่ประสบปัญหาจากเพชรแห่งความขัดแย้ง หรือ "conflict diamonds" ส่งผลให้มีการจัดตั้งกรอบความตกลง Kimberley Process Certificate Scheme (KPCS) ในปี 2546 เพื่อใช้แสดงความโปร่งใสของแหล่งที่มาของเพชรที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ต่อมาในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องประดับแบรนด์เนมได้เพิ่มแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานเครื่องประดับ เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและส่วนประกอบของเครื่องประดับ เพื่อให้แน่ใจถึงการดำเนินการทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยระบบที่มีการประยุกต์ใช้ในปัจจุบันมีทั้งที่กำหนดโดย Responsible Jewelry Council หรือ RJC และที่มาจากอุตสาหกรรมเพชรและโลหะมีค่า ซึ่งบริษัทต่างๆ ที่เป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในเรื่องการสำแดงที่มาของวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมพลอยสีนั้นมีความท้าทายและยากลำบากในการระบุที่มาของวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 มาจากการทำเหมืองแร่แบบดั้งเดิมหรือเหมืองขนาดเล็กซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุ/แสดงแห่งที่มาที่ชัดเจนได้

การสัมมนา "ความเป็นไปได้ในการนำ Blockchain มาใช้สำหรับระบบติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีไทย" ภายใต้โครงการศึกษาระบบการสำแดงและติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี เป็นโครงการหนึ่งที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยสถาบันได้ร่วมมือกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกันหาคำตอบให้ประเด็นนี้อย่างจริงจัง โดยได้ศึกษาแนวทาง และวิธีการของระบบติดตามแหล่งที่มาของอัญมณีในปัจจุบัน แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาของอัญมณีและเครื่องประดับในตลาด ตลอดจนปัจจัย ท้าทายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลอยสีนั้นค่อนข้างยาว มีผู้เล่นจำนวนมาก มีความซับซ้อนสูง และกระจัดกระจาย ส่งผลให้การสร้างความเชื่อมั่นผ่านการวางระบบติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีในตลาดมีความท้าทายมากกว่าในอุตสาหกรรมอื่นๆ

"จากแนวโน้มสำคัญข้างต้น กลไกการตรวจรับรองอัญมณี อย่างเช่น การตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ผ่านใบรับรองของ GIT และเทคโนโลยี Blockchain ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความท้าทายของการติดตามแหล่งที่มาของอัญมณีและเครื่องประดับในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการในต่างประเทศได้ริเริ่มนำระบบ Blockchain มาประยุกต์ใช้ในการติดตามแหล่งที่มาของเพชรและพลอยสีแล้ว ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายพลอยสีที่สำคัญของโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งหาแนวทางในการปรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ในห่วงโซ่อุปทานเครื่องประดับ"ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวปิดท้าย

นอกจากนี้ สถาบันยังได้กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแนะนำการใช้ระบบ Blockchain Traceability ในหัวข้อ "ความเป็นไปได้ในการนำ Blockchain มาใช้สำหรับระบบติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีไทย" ภายในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair 2020 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 7 อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี ซึ่งผู้ที่สนใจจะได้ร่วมทำ Workshop เพื่อทดลองใช้ระบบติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนของระบบอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ 02 – 634 – 4999 ต่อ 640 หรือ bd@git.or.th ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.git.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

GIT เปิดอบรมหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรอบรมอัญมณีและเครื่องประดับ

กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรวุฒิบัตรอัญมณีและเครื่องประดับ" เน้นเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์อัญมณี การประเมินคุณภาพ-ราคาอัญมณีและเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง