ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาลดลง

ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ปรับลดลงจากหาบละ 519 บาท เป็นหาบละ 516 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 383 เซนต์/บุชเชล การส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย จากไวรัส COVID-19 และการเจรจาทางการค้าที่ยังคงส่งผลกระทบในทางลบต่อตลาด ด้านสภาพอากาศบราซิลเอื้ออำนวยต่อผลผลิตข้าวโพด จึงคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตที่มากเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับความต้องการภายในประเทศสูง และราคาที่ดี ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเพาะปลูกข้าวโพดในปีนี้ค่อนข้างล่าช้ากว่าปกติ จึงอาจส่งผลให้ข้าวโพดที่กำลังปลูกอยู่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยแนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 13.75 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 892.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 291.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตันปริมาณคงเหลือของถั่วเหลืองในตลาดถูกปรับลดลง 50 ล้านบุชเชล มาอยู่ที่ 425 ล้านบุชเชล เนื่องจากมีความต้องการจากจีนเข้ามา ทำให้ปริมาณการส่งออกปรับเพิ่มขึ้น ด้านอเมริกาใต้มีการปรับเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองขึ้น 7% เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในการเพาะปลูก ประกอบกับค่าเงินของบราซิลที่อ่อนตัวลง คาดว่าอาจส่งผลกระทบในทางลบกับการส่งออกถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ แนวโน้มราคาตลาดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว
ปลาป่น : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ ตลาดจีนยังไม่เปิดทำการทั้งหมด จึงไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังจีนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังมีความกังวลในเรื่องการระบาดของไวรัส COVID-19 ขณะที่ประเทศไทยยังประสบภาวะน้ำแล้ง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้งยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 32.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 31.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 30.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 28.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัม 30.20 บาท เป็น กิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาลดลงจากที่กิโลกรัมละ 27.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 25.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อ-ขายข้าวต่างประเทศ ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 463 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 464 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 414 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 415 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,300 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,100 บาท เป็นกระสอบละ 1,150 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะเพิ่มขึ้น
สุกร : ราคายืนอ่อน

การระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นปัจจัยกระทบการท่องเที่ยวและการจับจ่าย ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อนที่กิโลกรัมละ 76-77 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,600 บาท (บวก/ลบ 76)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

จากความกังวลของประชาชนในการระบาดของ COVID-19 มีผลต่อการจับจ่ายและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ การออกมาจับจ่ายใช้สอยลดลงจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่เนื่องจากภาวะอากาศร้อนผลผลิตลดลง จึงทำให้ปริมาณผลผลิตสมดุลกับปริมาณการบริโภค โดยราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาอยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 มกราคม 2561

ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 570 บาท เป็นหาบละ 582...

ภาพข่าว: ตีฆ้อง! เปิดโรงงานซีพี ลาว

ดร.สินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพูคำ เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำส.ป.ป.ลาว และนายอ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี และร่วมกันให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง