ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

MRC พาสมาชิก สื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี พิสูจน์ความโปร่งใส ไม่กักน้ำ/ตะกอน ไม่ได้เป็นสาเหตุภัยแล้ง

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--ซีเค พาวเวอร์

ดร.อนุลัก กิตติคุน หัวหน้าห้องการกองเลขาคณะเลขาธิการลุ่มแม่น้ำโขงสากล และหัวหน้ายุทธศาสตร์และการร่วมมือประจำกองเลขา สำนักงานคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC : Mekong River Commission) นำคณะสมาชิกจากประเทศสมาชิก MRC เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานและบ่อแร่แห่ง สปป. ลาว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนจากหลายประเทศ จำนวน 50 คน เพื่อเข้าเยี่ยมชม และร่วมสังเกตการณ์การบริหารจัดการและการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ที่เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทางผู้บริหารโรงไฟฟ้าไซยะบุรี ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายถึงรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้น (Run-of-River) ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการก่อสร้าง การบริหารโรงไฟฟ้าโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำในแบบฝายน้ำล้น การระบายตะกอน ระบบทางปลาผ่านแบบผสม (Multi-System Fish Passing Facilities) และช่องทางเดินเรือ (Navigation Lock) ที่ผู้บริหารโรงไฟฟ้าให้ความสำคัญโดยใช้งบประมาณลงทุนเพิ่มเติมถึง 19,400 ล้านบาท การบริหารโยกย้ายประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการก่อนก่อสร้าง โดยจัดสรรชุมชน พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่ครบวงจร นอกจากนี้ ยังได้บรรยายถึงที่การบริหารโรงไฟฟ้า เพื่อยืนยัน พิสูจน์ว่าโรงไฟฟ้าไซยะบุรีไม่ได้กักน้ำและทำให้มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำโขงทางด้านท้ายน้ำ และไม่ได้เป็นต้นเหตุของภัยแล้งในขณะนี้แต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการกักตะกอน การผลิตไฟฟ้าไม่ได้ส่งผลทำให้แม่น้ำโขงเปลี่ยนสี เนื่องจากแม่น้ำโขงมักจะเป็นสีฟ้าเขียวช่วงหน้าแล้ง และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลช่วงหน้าน้ำหลากจากการที่ปริมาณน้ำจำนวนมากในแม่น้ำสาขานำพาตะกอนและดินจำนวนมากลงสู่แม่น้ำโขงเป็นปกติประจำทุกปีอยู่แล้ว ทั้งนี้ภัยแล้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในแม่น้ำโขงเท่านั้น แต่ยังเกิดในภูมิภาคอื่นของ สปป. ลาวและไทยอีกด้วย ผู้บริหารโรงไฟฟ้าไซยะบุรีคาดว่าตามข้อมูลทางสถิติ ฤดูฝนในปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงน่าจะมีปริมาณใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปีปกติ

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี (XHPP : Xayaburi Hydroelectric Power Plant)

เป็นโครงการของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน สปป.ลาว มีทุนจดทะเบียน 790,000,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CK Power Public Company Limited) 37.5% บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จำกัด (Natee Synergy Company Limited) 25%บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน (EdL-Generation Public Company) 20%บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (Electricity Generating Company Limited) 12.50% และ บริษัท พีที จำกัด (ผู้เดียว) (PT Sole Company Limited) 5%

ข้อมูลเกี่ยวกับ CKPower : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ 3 ประเภท จำนวน 13 โครงการ รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่ 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 2 โครงการ ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 37.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ และมีกำหนดเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 4 ปี 2562 นี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 โครงการ ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 โครงการ ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100% จำนวน 7 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ ภายใต้ บริษัท เชียงรายโซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ราชบุรีโฮลดิ้งซื้อหุ้นเซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอจี ร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 ในลาว

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--ราชบุรีโฮลดิ้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะเข้าร่วมลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2 ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ได้เห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอจ...

ภาพข่าว: บริจาค เพื่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย

กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--กระทรวงพลังงาน "ธารน้ำใจพลังงาน ต้านภัยสึนามิ" ยังหลั่งไหลสู้ผู้ประสบภัยธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ไม่หยุด ล่าสุด เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2548 ที่ผ่านมา นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,0...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง