ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เร่งเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจประกันวินาศภัยปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ เตรียมความพร้อมภาคธุรกิจประกันวินาศภัยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. ศึกษาแนวทางการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย และดำเนินการจัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัย คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการประกันภัยฯ คณะกรรมการชมรมฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น สมาคมฯ โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย" ขึ้น โดยมี ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง ที่ปรึกษารักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาบรรยายสรุปถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมด้วยนายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี สำนักงาน คปภ. ร่วมบรรยายเรื่อง แนวทางกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จากการที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบและจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยซึ่งเป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ จึงจะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 24 (3) (4) (5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แต่บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำถ้อยแถลงเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวที่เป็นมาตรฐาน โดยถ้อยแถลงนี้จะถูกจัดให้เป็นเอกสารประกอบกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท ซึ่งขณะนี้ เอกสารดังกล่าวอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ในขณะเดียวกัน สมาคมฯ จะเร่งดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับบริษัทสมาชิกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว พร้อมผสานความร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. ในการตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับกฎหมายดังกล่าว รวมถึงการกำหนดรูปแบบของเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทประกันภัย และช่วยให้ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก้าวสู่ความเป็นสากลกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแถลงข่าวภาพรวมธุรกิจประกันภัย ปี 2555 และการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยผลกระทบที่มีต่อบริษัทประกันวินาศภัยในไทยจากการเปิดเสรีประกันวินาศภัยใน ASEAN ภายใต้ชื่อใหม่...

ไอเอจี สยายปีกสู่ธุรกิจประกันภัยในไทยอย่างเต็มตัว

กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--โฟร์ดี คอมมิวนิเคชั่น อินชัวรันซ์ ออสเตรเลีย กรุ๊ป ประกาศขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจประกันวินาศภัยประเทศไทย เป็นแห่งที่ 2 โดยซื้อหุ้นทั้งหมดในประเทศไทยจากกลุ่ม โรยัลแอนด์ซันอัลลายแอนซ์ กรุ๊ป มร. จอร์จ วีนาร์โดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย...

สมาคมประกันวินาศภัย เตือน กลุ่มมิจฉาชีพขายประกันรถปลอม

กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกลุ่มเซลล์ขายรถยนต์โดยเฉพาะเต็นท์รถบางแห่งรับทำประกันภัยพระราชบัญญัติปลอมขายให้กับลูกค้า โดยเป็นการซื้อรถยนต์ขายควบกรมธรรม์ วิธีการคือจะโน้มน้าวลูกค้าที่ซื...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง