ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

TWPC สนับสนุน โครงการไทยวาเกษตรยั่งยืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--ไทยวา

TWPC สนับสนุน "โครงการไทยวาเกษตรยั่งยืน" อ.แม่ระมาด จ.ตาก มุ่งพัฒนาธุรกิจโตแกร่ง-ควบคู่สร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนยั่งยืน

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเคียงคู่สังคมไทยมา กว่า 72 ปี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทคนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ บริษัท อิน-เทค แวลิ่ว จำกัด และ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในโครงการ "ไทยวาเกษตรยั่งยืน" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรมและเข้าใจการทำเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพระราชดำริของ พระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้นำไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก และสร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชน โดยนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเลือกอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นชุมชนนำร่อง

นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ได้เปิดเผยในงานพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนและขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนตามลำดับ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่ามีความสำคัญต่อศักยภาพของธุรกิจไทยวาเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มีกลยุทธ์ด้านการยั่งยืนในการสร้างคุณค่าร่วม "CSV" สร้างขึ้นจาก 4 เสาเพื่อความยั่งยืน คือ การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท โรงงานสีเขียวและชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และสุดท้ายมุ่งมั่นวิจัยและสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไร่จนถึงผู้บริโภค ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการเพิ่มมูลค่า คิดค้นนวัตกรรม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดทุกขั้นตอน

ด้วยกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนที่กล่าวมา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ "ไทยวาเกษตรยั่งยืน" ขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกร สังคมและชุมชนสีเขียว โดยการสร้างและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รักการทำเกษตรกรรมและเข้าใจหลักการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้นำไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก สำหรับสร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชนนั้นเริ่มจากการนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนและขยายผลไปสู่ครอบครัว และชุมชนตามลำดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ โดยไทยวาฯ พร้อมให้เงินทุนและส่งผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนตลอดโครงการ โดยทางบริษัทฯ ได้เลือกโรงเรียนในระดับมัธยมในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นชุมชนนำร่อง

นายขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม กล่าวว่าทางโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และได้อนุเคราะห์พื้นที่ในการทำแปลงเกษตรจำนวน 2 ไร่ เพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องของอำเภอแม่ระมาด ที่เป็นชุมชนแห่งเกษตรกรรม เพราะโรงเรียนถือเป็นแหล่งเรียนรู้อันดับแรกของเยาวชน เราพร้อมปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักในการทำเกษตรกรรมให้เด็กๆ ได้เข้าใจการทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งผลให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานและภาคเกษตรกรที่ยั่งยืนของประเทศไทย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

CPI ชู " เกษตรยั่งยืน " ลดต้นทุน สู้ภาวะเศรษฐกิจ

CPI หรือ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ชูนโยบาย “การเกษตรแบบยั่งยืน ” ผุดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการใช้นกแสกควบคุมปริมาณหนูในสวนปาล์ม โครงการผลิตไบโอแก๊ส ลดการใช้ไฟฟ้า และน้ำมัน เป็นต้น เผยเพื่อลดต้นทุน สู้กับสภาพเศรษฐกิจ ในปัจ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับบมจ.น้ำตาลขอนแก่นเข้าจดทะเบียน 7 มี.ค.นี้ เป็นกิจการน้ำตาลแห่งแรกในตลาดทุน

กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.น้ำตาลขอนแก่น เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายรายใหญ่อันดับ 5 ของประเทศ ก้าวเข้าสู่ตลาดทุนเป็นแห่งแรกด้วยทุนเรียกชำระแล้วกว่า 1,500 ล้าน เตรียมเข้าจดทะเบียนในกลุ่ม ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ...

ภาพข่าว: โพลีเพล็กซ์มั่นใจรุกตั้งฐานประเทศตุรกี

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ นายซันจีฟ ซาราฟ (ยืนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PTL ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์หรือแผ่นฟิล์ม PET (PET Film) ประเภทฟิล์มบาง พร้อมด...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง