ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Agrifuture Conference Exhibition พร้อมนำเสนอนวัตกรรมการเกษตร เตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจการเกษตรแห่งอนาคต

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค

เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการกับงาน Agrifuture Conference & Exhibition 2019 งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต จัดโดยองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) และบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ซึ่งจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ และได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล และสมาคมการเกษตรแนวดิ่งแห่งประเทศเยอรมนี พร้อมนำเสนอหลากหลายหัวข้อการประชุมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ โดยในวันแรก ผู้จัดงานฯ เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและผู้นำภาคเกษตรมากกว่า 40 ราย ทั้งด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าการเกษตรมาบรรยายแบบเจาะลึกให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 ราย โดยมีหัวข้อสัมนนาในภาคเช้า อาทิ New Ag-Business Opportunities, การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของพืช, การยกระดับมูลค่าห่วงโซ่การเก็บเกี่ยวไปจนสู่ตลาดเพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน, การทำฟาร์มโคนมในอินโดนีเซีย และการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำฟาร์มอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหัวข้อนี้ บรรยายโดย ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนั้น ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd., SV Group, Supreme Bio Trading Ltd., Gessner Industries, John Deere, Forschungszentrum Juelich GmbH และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ในส่วนของการสัมมนาภาคบ่าย เจาะลึกหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องมือสมัยใหม่สำหรับการจัดการฟาร์มพืชไร่และสวนพืชผล, นวัตกรรมสำหรับการจัดการไร่อ้อย, เทคโนโลยีปรับพื้นที่นาด้วยแสงเลเซอร์, แนวคิดการจัดหาเงินทุนและการบริหารจัดการงบการเงินสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร, นวัตกรรมทางการเงินสำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบในภาคการเกษตร และแนวโน้มการทำฟาร์มแนวดิ่ง ในวันที่สอง ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้เดินทางออกนอกสถานที่เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงในฟาร์มที่มีการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่จริง 2 เส้นทาง ได้แก่ คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และโคโรฟิลด์ ฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งผู้จัดงานฯ พาผู้เข้าร่วมงาน วิทยากรรับเชิญ และผู้ประกอบการไปชมฟาร์มตัวอย่างกันอย่างหนาแน่น นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของงาน งาน Agrifuture Conference & Exhibition งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต และผู้จัดงานฯ เชื่อมั่นว่า เราจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ผลักดันให้ภาคเกษตรไทยพัฒนาไปสู่ระดับสากลได้ในอนาคต การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำให้คนรู้จักกับงาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti ASIA ซึ่งจะถูกจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ www.agritechnica-asia.com | www.horti-asia.com โทร. 02-670-0900 ต่อ 209 (ผู้จัดการโครงการ) หรือ 122 (ฝ่ายสื่อสารการตลาด)

เจาะลึกโปรแกรมการประชุมสัมมนา (ช่วงเช้า)

ในวันแรกของการจัดงาน หัวข้อการประชุมสำหรับช่วงเช้า ได้แก่ "New Ag-Business Opportunities" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Dr. Wolfgang H. Pfeiffer จากผู้พัฒนาโครงการ HarvestPlus - โปรแกรมการพัฒนาเมล็ดพืชอัจฉริยะจากสหรัฐอเมริกา โดยสถาบัน International Food Policy Research Institute (IFPRI) บรรยายในหัวข้อ "Catalysing biofortified food systems with partners in supply chain and market development" คือการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของพืช อาทิ ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี และวิตามินเอ (Biofortification) ทั้งนี้ ไม่เพียงแค่มีปริมาณสารอาหารสูงเท่านั้น แต่ยังให้ผลผลิตสูงอีกด้วย มีความทนทานต่อศัตรูพืช ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเมล็ดพืชที่ผ่านกระบวนการเพิ่มสารอาหารนี้จะถูกเพาะปลูกตามแนวทางการเกษตรแบบดั้งเดิม และแตกต่างจากพืชตกแต่งพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็มโอ ทั้งนี้ผู้พัฒนาโครงการมีเป้าหมายว่าในที่สุดพืชเสริมสารอาหารจะกลายเป็นทางออกแก่ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคและผู้ผลิตพืชภาคเกษตร

ในขณะเดียวกัน Mr. Martin Gummert จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) จะบรรยายถึงเรื่อง "การยกระดับมูลค่าห่วงโซ่การเก็บเกี่ยวไปจนสู่ตลาดเพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน" นอกจากนี้ Mr. Djaja Wisman ซึ่งมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับคณะทำงานในฟาร์มโคนม (Dairy Working Group) ของ PISAgro และรองประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและนมวัวประจำประเทศอินโดนีเซีย จาก KADIN หรือ Indonesian Chamber of Trade and Industry จะบรรยายถึง "การทำฟาร์มโคนมในอินโดนีเซีย สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตในอีกห้าปีข้างหน้า"

ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำฟาร์มอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" โดยคณะวิทยากรข้างต้นจะมุ่งให้ความสำคัญถึงความท้าทายและโอกาสที่เกษตรกรจะพบเจอระหว่างการพัฒนาการทำฟาร์ม และแนวโน้มธุรกิจภาคเกษตรในอนาคต

โปรแกรมการประชุมสัมมนา (ช่วงบ่าย) จะมีการนำเสนอหัวข้อการประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจถึง 5 หัวข้อ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกตามความสนใจและประเภทธุรกิจ ดังนี้

  • หัวข้อที่ 1 : Novel Tools for Smart Crop Management หรือ "เครื่องมือสมัยใหม่สำหรับการจัดการฟาร์มพืชไร่และสวนพืชผล" นำเสนอโดย Dr. Michal Levy รองอธิบดีอาวุโสด้านนวัตกรรมเกษตรจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล จะกล่าวถึงหัวข้อ "Boosting Agricultural Innovation" หรือ "การส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรตามโมเดลของอิสราเอล"
  • หัวข้อที่ 2 : Innovations in Sugarcane Farming หรือ "นวัตกรรมสำหรับการจัดการไร่อ้อย" โดย Michael O'Connor จาก Gessner Industries ผู้มีประสบการณ์การบริหารการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการปลูกอ้อยจากประเทศออสเตรเลีย ร่วมพัฒนาและผลิตกับคนไทยเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • หัวข้อที่ 3 : Laser Levelling in Rice Production หรือ "เทคโนโลยีปรับพื้นที่นา โดยใช้เครื่องจักรกลปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์" บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก IRRI และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • หัวข้อที่ 4 : Upcoming Concepts for Financing Mechanization หรือ "แนวคิดการจัดหาเงินทุนและการบริหารจัดการงบการเงินสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร" โดย Roland Treitler ที่ปรึกษาทางการเงินจาก German International Cooperation (GIZ) บรรยายในหัวข้อ "Financial Innovation for Mitigation Measures in the Agricultural Sector หรือ "นวัตกรรมทางการเงินสำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบในภาคการเกษตร"
  • หัวข้อที่ 5 : Vertical Farming - The Future of Asia's Food Security หรือ "การทำฟาร์มแนวดิ่ง - อนาคตของอาหารปลอดภัยสำหรับเอเชีย" โดย ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี จากคณะผลิตกรรมการเกษตร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย ที่จะนำเสนอหัวข้อ "แนวโน้มการทำฟาร์มแนวดิ่ง"
โปรแกรมการเยี่ยมชมฟาร์ม

ในวันที่สอง ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะเดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสาธิตและอภิปรายเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยเฉพาะการปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดแห้งเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และพืชผักใน 2 เส้นทาง ได้แก่ คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเกษตรรุ่นใหม่ครอบคลุมตั้งแต่ เซนเซอร์วัดคุณภาพดิน (Soil Sensor), สถานีวัดอากาศ (Weather Station), ระบบการจัดการฟาร์มด้วย IoT (Farm IoT Dashboard), การทำเกษตรแม่นยำด้วยแอปพลิเคชัน KUBOTA Agri Solution (KAS), ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธี KUBOTA Agri Solution, การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเครื่องตรวจวัดความหวาน (Fruit Selector), เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Dryer & Milling), เครื่องหยอดเมล็ดแม่นยำสูง (Seeding Machine), Vegetable Planter (เครื่องปลูกผัก) และการปลูกพืชในโรงเรือน (Greenhouse Technology) เจาะลึกทุกเทคนิค เข้าใจทุกกลไลการทำงานของเครื่องมือต่างๆ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลจากการใช้งานจริง พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานวัตกรรมทางการเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และอีกไฮไลท์สำคัญคือการเยี่ยมชมโคโรฟิลด์ ฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ศึกษาวิธีการปลูกและปรับปรุงพืชสายพันธุ์พิเศษที่หายากจากทั่วโลก ดูแลภายใต้ระบบโรงเรือนที่นำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

Katharina Staske ผู้จัดการโครงการจากองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) กล่าวว่า "งาน Agrifuture Conference & Exhibition ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำให้คนรู้จักกับงาน AGRITECHNICA ASIA ซึ่งจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่สาม ระหว่างวันที่ –7-9 พฤษภาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ" และกล่าวเสริมอีกว่า "องค์กรเกษตรแห่งเยอรมันได้มีการขยายความสัมพันธ์กับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งการจัดงานประชุมครั้งใหม่นี้มีเป้าหมายที่จะรวบรวมเกษตรกรทั่วภูมิภาคเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เทคนิคที่สามารถสนับสนุนเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป"

www.agritechnica-asia.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: Horti ASIA 2012 ที่ประเทศเวียดนาม

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (VNUE AP)จัดงานแถลงข่าว แนะนำงาน Horti ASIA 2012งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาคเอเชีย...

VIV Asia 2009 งานแสดงสินค้าปศุสัตว์ใหญ่สุดในเอเชียแปซิฟิก

เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ฯ ร่วมกับ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยุโรป เตรียมจัดงาน VIV Asia 2009 งานแสดงสินค้าด้านปศุสัตว์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก พร้อมเปิดตัวงานใหม่ Aqua VIV Asia 2009 งานแสดงสินค้าด้านสัตว์น้ำเป็นครั้งแรกในงาน ด้วยพื้นที่จัดงานกว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง