ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ร้านอมร อีเล็คโทรนิคส์ ร่วม 18 สาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ โครงการ ชิม ช้อป ใช้

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๐๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์

บริษัท อมร ศูยน์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด ให้บริกำรร้ำนค้ำปลีก และค้ำส่ง อะไหล่ เครื่องมือช่ำง สินค้ำอีเล็คโทรนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และศูนย์บริกำรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เข้าร่วมร้านค้าถุงเงินโครงการ "ชิม ช้อป ใช้" สำหรับประเภทผู้ประกอบกำรทั่วไป ได้สิทธิ์กระเป๋ำ 1 เท่ำนั้น ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร โดยมีสำขำให้บริกำรในกรุงเทพฯ ทั้งหมด 18 สำขำ ประชำชนสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำโดยใช้แอปพลิเคชัน "เป๋ำตัง" ชำระค่ำสินค้ำในสิทธิ์กระเป๋ำ 1 ใช้สิทธิซื้อสินค้ำ 1,000 บำท แต่ไม่สำมำรถใช้สิทธิกระเป๋ำ 2 รับเงินคืน 15% ได้ กำรใช้สิทธิชำระเงินกรณีค่ำสินค้ำเกินยอดเงินในแอปพลิเคชันสำมำรถชำระเป็นเงินสดได้

อีกทั้งยังสำมำรถร่วมรำยกำรโปรโมชั่นกับทำงร้ำนค้ำเมื่อซื้อสินค้ำครบ 400 บำทขึ้นไปต่อใบเสร็จ จะได้รับคูปองเงินสด 50 บำท และคูปองเงินสด 50 บำท สำมำรถใช้ในบิลถัดไปเมื่อซื้อสินค้ำครบ 200 บำท ขึ้นไปอีกด้วย สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอด @amornonline หรือ เฟซบุ๊ค อมร อีเล็คโทรนิคส์ facebook.com/amornelectronics/ และเว็บไซท์ www.amorngroup.com เบอร์โทรศัพท์ อมรกรุ๊ป สำนักงำนใหญ่ (ปิ่นเกล้ำ) โทร.02-1195460-8

รายชื่อร้านอมรอีเล็คโทรนิคส์ 18 สาขาที่ร่วมโครงการในพื้นที่กรุงเทพฯ มีดังนี้

โซนบ้านหม้อ
1.สำขำบ้ำนหม้อ
2.สำขำโอกิ(เฉพำอะไหล่เครื่องซักผ้ำ)
ซอยทิพย์วารี
3.สำขำทิพย์วำรี
4.สำขำอะไหล่แอร์
5.สำขำอมรแอร์
ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม ชั้น3
6.สำขำฟูรำม่ำ
7.สำขำประดับยนต์
8.สำขำทีทำวน์
พื้นที่อื่นในทั่วกรุงเทพฯ
9.สำขำเทสโก้ โลตัส บำงพลัด (ชั้น1)
10.สำขำเทสโก้ โลตัส พระรำม1 (ชั้น2)
11.สำขำเทสโก้ โลตัส บำงแค (ชั้น1)
12.สำขำเทสโก้ โลตัส พระรำม4 (ชั้น2)
13.สำขำฟอร์จูนทำวน์
14.สำขำเทสโก้ โลตัส บำงกะปิ (ชั้น1)
15.สำขำบิ๊กซี รำมอินทรำ (ชั้น1)
16.สำขำเจ้ำคุณปำร์คลำดกระบัง
17.สำขำตลำดยิ่งเจริญ
18.สำขำพหลโยธิน58 (ปำกซอยแอนเน็กซ์)

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กองทัพเรือ สำรวจใต้ทะเลเพื่อเตรียมการเก็บกู้ซากเรือ

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลนักประดาน้ำ พร้อมเครื่องมือไซด์สแกน โซนาร์ ในการสำรวจใต้ทะเล บริเวณร่องน้ำทับละมุ จังหวัดพังงา เพื่อเตรียมการเก็บกู้ซากเรือที่จมจาก เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล...

UNDER ONE ROOF ยกขบวน 4 แบรนด์เนมดัง ลดราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าเร้าใจ 2-3 ตุลาคมนี้

UNDER ONE ROOF ยกขบวนสินค้า 4 แบรนด์เนมดัง คามาร์ซิโอ แอสทีน่า เทคโนแก๊ส เอ็มไพร์ ลดราคาสินค้าท้าพิสูจน์ ในโอกาสย้ายสต๊อกครั้งใหญ่ นำสินค้ามากกว่า 50 รายการ เช่น ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า-อบผ้า, เครื่องดูดควัน, เตาแก๊ส, เตาอบ, ไมโครเวฟ, เครื่องทำน้ำอุ่น, เคร...

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990"

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันจัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำภาพพิมพ์ร่วมสมัยของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้ชมชาวไทย นิทรรศการนี้จัดแสดงภาพพิมพ์ทั้งสิ้น 75 ภาพ ของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง