ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ดีไอทีพี กางแผนผลักดันผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดอินเตอร์ พร้อมเปิดตัวผลผลิต 50 นักส่งออกหน้าใหม่จากโครงการ ต้นกล้า ทู โกล ปี 2562

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA กางแผนผลักดันผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคให้ก้าวสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเฟ้นหานักส่งออกหน้าใหม่จากโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562 ประกอบด้วยภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเชื่อมโยงผู้ประกอบการส่วนกลางและภูมิภาคให้เป็นเครือข่าย และสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำการค้าระหว่างประเทศในด้านที่จำเป็น โดยเฉพาะการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาสินค้าและบริการ นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวผลผลิตจากโครงการกว่า 50 ธุรกิจที่มีความพร้อมในการส่งออก อาทิ กลุ่มเครื่องสำอาง แฟชั่นและสิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ หัตถกรรม ฯลฯ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า "กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นยกระดับบริการภาครัฐด้วยนโยบาย"Sharing Economy"หรือเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อช่วยให้ประชาชนในทุกระดับทั่วประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงการผลักดันผู้ประกอบการจาก Local สู่ Global ให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้หลักแนวคิดจากการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกร่วมกัน ทลายเส้นแบ่งประเภทธุรกิจ ขนาดธุรกิจ กลุ่มพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งในบริบทของการแบ่งปันความรู้ หมายถึง การช่วยให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ทั้งในส่วนของกรุงเทพฯ และภูมิภาค เปิดโอกาสให้ได้พบปะกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและพากันเดินหน้าไปสู่การค้าระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ไปสู่ระดับโลกได้ในอนาคต

สำหรับโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562 เป็นโครงการที่จัดให้กับผู้ประกอบการ ได้รับการอบรมความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศและนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างเจาะลึก ทำให้ผู้ประกอบการได้รับแรงบันดาลใจ ได้เรียนรู้ด้านการส่งออก การวางแผนธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์"

ด้าน นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) ได้จัด "โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562" ซึ่งได้จัดขึ้นทั้งหมด 3 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก (จัดที่จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันตก (จัดที่จังหวัดกาญจนบุรี) ภาคกลาง (จัดที่กรุงเทพมหานคร) โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ และได้รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคของการทำธุรกิจ ตลอดจนการเรียนรู้เทคนิคของการสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่าย เพื่อสร้างความน่าสนใจ จนสามารถเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าสมัยใหม่ได้ ส่วนในระยะที่ 2 ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ในกระบวนการค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน สามารถกำหนดและจัดทำแผนธุรกิจ ในภาพรวมของกิจการได้

ในระยะที่ 3 ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของการตั้งราคาบรรจุภัณฑ์ สำหรับการทำการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมต่อยอดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความเป็นสากล ตลอดจนสร้างแบรนด์ หรือตราสัญลักษณ์ของสินค้าที่เหมาะสมกับการทำการตลาด และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจส่งออก และในระยะที่ 4 ผู้ประกอบการสามารถนำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของกิจการ/บริษัท ไปบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ/พันธมิตรทางการค้าได้เพิ่มขึ้น

นายนันทพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการดังกล่าว พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ธุรกิจ อาทิ กลุ่มเครื่องสำอาง แฟชั่นและสิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ หัตถกรรม ฯลฯ มีความพร้อมในการส่งเพิ่มมากขึ้น โดยยังสามารถนำแผนการตลาด และแผนกลยุทธ์ไปบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและการบริการได้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและพันธมิตรทางการค้า รวมถึงกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า (Business Marketing) กับบริษัทผู้ซื้อผู้ส่งออกรายใหญ่ ได้เพิ่มมากขึ้น อาทิ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท จิวเวลรี่ พลาเน็ท และบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ทั้งยังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางการค้าและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากโครงการ ไปใช้ในการนำเสนอสินค้า - ผลิตภัณฑ์ การเจรจาการค้ากับกลุ่มผู้นำต่าง ๆ การทดสอบตลาด ซึ่งมั่นใจว่าในอนาคต ธุรกิจเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในตลาดการค้าระดับสากล และยังสามารถพัฒนาไปสู่ผู้ส่งออกรายใหญ่ได้ในอนาคตต่อไป

โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจากนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี และในช่วงเช้าได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ "การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างธุรกิจ" โดย คุณอรรฆรัตน์ นิติพน CEO/Founder บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด คุณพรชัย พัวพัฒนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรุ๊ตออร์แกนิก จำกัด และคุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิริรัชต์ กูตส์อิมเพรสชั่น จำกัด พร้อมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำมังคุด ออแกนิค เห็ดแปรรูป สบู่สารสกัดยางพารา และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ อีกทั้งในช่วงบ่ายยังได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล 10 รางวัล ได้แก่ รางวัลแผนธุรกิจยอดเยี่ยมจำนวน 5 รางวัล และรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จำนวน 5 รางวัล และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ผู้ประกอบการ SMEs สนใจข้อมูลการเข้าอบรมและพัฒนาธุรกิจ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ สามารถติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 085 155 5940 Email : tonklatogoal62@gmail.com หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://nea.ditp.go.th/ และ ที่ www.facebook.com/nea.ditp.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า และ สสปน. จัดงานแถลงข่าว “Guangdong Products Show 2010”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดแถลงข่าวงานเปิดตัวงานแสดงสุดยอดสินค้าจากมณฑลกวางตุ้ง “Guangdong Products Show 2010”...

สถาบันเซดี้จัดสัมมนา รวมผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจทั้งไทยและเทศผนึกความรู้กู้วิกฤตเศรษฐกิจ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) ม.กรุงเทพ จัดสัมมนาโครงการ “การเติบโตหลังวิกฤตของผู้ประกอบการ” รวมผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจทั้งไทยและเทศผนึกความรู้กู้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง