ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อิตัลไทยวิศวกรรมเผยยอดขายปี 61 ทะลุเป้า 52% โชว์ศักยภาพตลาด EEC พร้อมเดินหน้าปรับกลยุทธ์พัฒนาองค์กร

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--newsperfect

อิตัลไทยวิศวกรรมเดินหน้าปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เผยผลงานปี 2561 กวาดรายได้ กว่า 6,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 52% จากปีก่อนซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าปีนี้จะสามารถรับรู้รายได้อยู่ที่ 6,070 ล้านบาท โชว์ศักยภาพพร้อมผลงานดีเด่นในตลาด EEC สร้างความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมในบทบาทธุรกิจ New S-Curve ที่ต่อยอดจากธุรกิจหลัก ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเน้นพัฒนาภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้นำไปสู่ความสำเร็จ

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด กล่าวว่า " ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานกว่า 6,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 52% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายสำคัญในการขยายธุรกิจไปในตลาดใหม่ที่เป็น New S-Curve ซึ่งจะเป็นส่วนเพิ่มจากธุรกิจหลักที่กำลังดำเนินอยู่ อาทิ ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Smart Solution งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโครงการคมนาคมและการขนส่ง งานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคของโครงการ EEC งานก่อสร้างคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ รวมถึงโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยคาดว่าใน ปี 2562 จะสามารถรับรู้รายได้อยู่ที่ประมาณ 6,070 ล้านบาท และปัจจุบันมีงานในมือแล้วกว่า 9,300 ล้านบาท"

บริษัทฯ ได้สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในทุกภาคส่วนจนเติบโตเป็นพันธมิตรกับบริษัทขนาดใหญ่ อาทิ ปตท. เอสซีจี PEA MEA หรือ EGAT เพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มระดับความแข็งแกร่งขององค์กร ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าไปบุกตลาด EEC เพื่อต่อยอดความสำเร็จขึ้นไปในอีกระดับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ได้ดำเนินการสำหรับเฟสแรกของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง (EECi) หนึ่งในโครงการของ EEC บนพื้นที่ 3,455 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งของบริษัท ปตท. ที่ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใสด้วยวิธี การประมูล บริษัทฯ ได้รับผิดชอบในส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด ทั้งระบบไฟฟ้า Smart City ในรูปแบบ Smart Natural Innovation Platform งาน Sub-station รวมถึงงานระบบภายในอาคาร ซึ่งมีมูลค่าของสัญญาจ้างประมาณ 1,000 ล้านบาท นับได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจของ บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด และยังเตรียมความพร้อมในรอบด้านสำหรับการขยายธุรกิจบนพื้นที่ของ EEC สำหรับเฟสต่อไปในอนาคตอีกด้วย

นายสกล กล่าวต่อว่า "บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 52 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมานาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน เน้นพัฒนาภายในองค์กรเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้นำไปสู่ความสำเร็จ โดยมีปัจจัยคือ ระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานในการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดทำระบบบริหารคุณภาพมาใช้และพัฒนาภายใต้นโยบายที่ว่า "มุ่งปฏิบัติตามพันธสัญญา ยกระดับระบบบริหารสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น" ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง ISO9001:2015 , ISO14001:2015 และล่าสุดได้ผ่านการรับรอง ISO45001:2018 ซึ่งเป็นระบบการจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทำงานได้

บุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ ได้ให้ความใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน ให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงานที่พร้อมเข้าแข่งขันในตลาดใหม่ๆ ได้เต็มที่ โดยผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานอยู่ที่ประเทศพม่าและกัมพูชา เพื่อโชว์ศักยภาพและขยายธุรกิจไปยังตลาด CLMV ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีนโยบายว่าจ้างแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะใน CLMV อินเดีย หรือ จีน เข้ามาเสริมทัพความแข็งแกร่งในทุกสาขา ซึ่งตั้งเป้าการจ้างงานอยู่ที่ 5 % ใช้เครื่องมือในการทำงานด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาเครื่องมือในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การออกแบบผ่านโปรแกรม BIM ในระบบ 3 มิติ หรือ การนำเอาระบบ office 365 (on cloud) มาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่ออัพเกรดระดับองค์กรให้มีความทันสมัย รวมถึงปลูกฝังค่านิยมหลักในการทำงาน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้เกิดมุมมองใหม่ที่หลากหลายในหลายๆ มิติ และการสร้างพลังให้เป็นหนึ่งในกลุ่มของบริษัทอิตัลไทย"

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เรามีศักยภาพในการดึงดูดพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับเราได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ให้สามารถเดินไปข้างหน้าตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากการดำเนินธุรกิจหลักที่กำลังเติบโต นโยบายหนึ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้อยู่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณนั้นๆให้น้อยที่สุด โดยในทุกปี บริษัทฯ ได้วางแผนทำกิจกรรม CSR ในโครงการที่พัฒนาสังคม เช่น สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ สร้างห้องสุขา หรือสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทที่ทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: อิตัลไทยจัดอบรมสัมมนา ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมสัมมนาภายในองค์กร หลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานสำนักงานอย่างมืออาชีพ (Professional Administrative)” ให้กับบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ณ ห้องการะเวก...

ยกขบวนน้ำผลไม้ รับกระแสสุขภาพ เข้าร่วมงาน Health Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่ 3

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ น้ำผลไม้ 100% "AC fresh™" ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ตอบรับกระแสสุขภาพที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ยกขบวนน้ำผลไม้ทั้ง 3 รสชาติ คือ น้ำฝรั่งสีชมพู (Pink Gu...

ภาพข่าว: โพลีเพล็กซ์มั่นใจรุกตั้งฐานประเทศตุรกี

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ นายซันจีฟ ซาราฟ (ยืนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PTL ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์หรือแผ่นฟิล์ม PET (PET Film) ประเภทฟิล์มบาง พร้อมด...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง