ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สภาอุตสาหกรรมฯ ผลักดันหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 7 หวังเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I. Elite) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุคใหม่ ณ ห้อง Great Room ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยูกรุงเทพ ถนนสาทร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 150 คน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่เพื่อสานต่อภารกิจในฐานะเป็นองค์กรกลางของประเทศ ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก จึงได้ก่อตั้งโครงการหลักสูตร นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I. Elite) ขึ้น ซึ่งในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 7 นอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรแล้ว สิ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับคือ Network ระหว่าง Young ด้วยกัน ที่จะขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางครอบคลุมเกือบทุกอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมโยง ช่วยเหลือ สนับสนุน และเกิดความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างกันในอนาคต

แผนยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมฯ ในปี 2561 - 2563 ภาคอุตสาหกรรม เป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลในทุกกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการตรวจวัดสภาพการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการได้ดีขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก ระบบสารสนเทศดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับลูกค้าหรือคู่ค้า เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านให้กับลูกค้าได้ แนวคิดดังกล่าวนี้ เรียกว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4.0 (Industry 4.0 Revolution) เป้าหมายคือการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น ซึ่งในหลายๆ ประเทศ ได้นำหลักการนี้ไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน ดังนั้น อุตสาหกรรมไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ และพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป" นายสุพันธุ์ กล่าว

นายกรกฤช จุฬางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานโครงการหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ กล่าวเสริมว่า โครงการ "หลักสูตรนักอุตสาหกรรรมรุ่นใหม่" (YOUNG F.T.I. Elite) ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2557 และจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 7 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ไปแล้ว 6 รุ่น และมีรุ่นพิเศษอีก 1 รุ่น คือ YOUNG F.T.I. LEGEND รวมขณะนี้มี YOUNG F.T.I. ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรไปแล้วจำนวนกว่า 750 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนา นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่สนับสนุน และช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จากประสบการณ์ตรงของนักอุตสาหกรรม รุ่นอาวุโส และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับในรุ่นที่ 7 นี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 151 คน โดยมีศิลปินและดารา 4 คน เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ด้วย

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาการอบรม 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2562 มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 ท่าน ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานจากนักอุตสาหกรรมรุ่นอาวุโสมากประสบการณ์ และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดหลักสูตร อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ณ พัทยา, การเยี่ยมชมโรงงานภายในประเทศ, กิจกรรม CSR, การศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ และพิเศษสุดกับกิจกรรม Y7 Friendship ณ ประเทศ Maldives โดยมีกำหนดพิธีปิดหลักสูตรพร้อมมอบโล่แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562" นายกรกฤช กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อแสดงความปรารถนาดีและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ ในวันอาทิตย์ท...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระดมพลังตลาดทุนกว่า 2,000 คนร่วมแสดงความห่วงใยและระดมทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ 9 ม.ค. นี้ ที่สวนลุมพินี

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ร่วมจัดงานเดินการกุศล "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" กับ 3 องค์กรเอกชนหลักคือ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง