ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กุญแจไขความสำเร็จ ! การแพทย์ไทยก้าวสู่ Medical Hub แห่งอาเซียน

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๑๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--โมเดิร์นเทียร์

รู้หรือไม่ ? เทคโนโลยีการแพทย์ในประเทศไทยเป็นอันดับ 1 และมีความพร้อมมากพอที่จะเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Hub) ในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเรียกง่ายๆ ก็คือ ศูนย์กลางอาเซียน เพราะไทยเป็นประเทศที่มีการโดดเด่นในการให้บริการ แถมมีราคาที่ถูกกว่าต่างชาติมากถึง 5 เท่า และปัจจุบันธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจเพื่อสุขภาพเติบโตสูง ชนิดที่ว่าจีดีพีพุ่งแรง จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรพบว่า ในปี 2561 มีธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาลจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ 7 แห่ง มีการเติบโตสูงถึง 7 % ซึ่ง GDP ของประเทศ โตเพียงแค่ 3 - 4 % ด้านนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ในฐานะผู้จัดงาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2019 กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ดังนี้

แผนการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

นโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของภาครัฐ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) โดยตั้งเป้าภายในปี 2568 นับเป็นหนึ่งในแผนของการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความเป็นเลิศในการให้บริการและราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ

ขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจการให้บริการก็ต้องแข่งขันด้านบริการ เนื่องด้วยคู่แข่งที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน ผู้ใช้บริการย่อมมีความต้องการสูง กระบวนการตัดสินใจไม่ได้คำนึงแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียว การให้บริการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย แน่นอนว่าต้องให้ความสำคัญกับด้านบริการเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดี สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค และประเทศไทยเองก็มีการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี ดังสมญานามที่ว่า"สยามเมืองยิ้ม" และอัตราค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มค่า บวกกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ หากเทียบกับประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน ไทยก็ยังคงเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าราคาสมน้ำสมเนื้อ และจากข้อมูลเว็บไซต์ Numbeo ที่มีฐานข้อมูลค่าครองชีพและระบบสาธารณสุขโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระบุว่า ประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกปี 2019 ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ7 ที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกและเป็นเพียงประเทศเดียวของอาเซียน ทำให้มั่นใจได้ว่าไทยนั้นจะเป็นเมดิคอลฮับของอาเซียนได้แน่นอน

เทคโนโลยีทันสมัยได้มาตรฐานทางการแพทย์

การได้รับการรับรองเครื่องมือที่มีความทันสมัยได้มาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยโรค รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมือในการรักษาโรค ที่มีความก้าวหน้าและเติบโตรวดเร็ว จากพัฒนาการของเทคโนโลยี และงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการแพทย์ของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ได้

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นอกจากการท่องเที่ยวที่ไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศจุดหมายปลายทาง ที่คนอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุด ยังมีในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในลักษณะเชิงสุขภาพ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในนโยบาย Medical Hub ที่การท่องเที่ยวผลักดันเพื่อตอบโจทย์สไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถสร้างความสุขและความเสมอภาคไปพร้อม ๆ กัน อย่างที่ว่ากันว่า "อายุแค่ไหนก็เที่ยวได้"

จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าไทยมีความพร้อมมากพอ ที่จะผลักดันให้กลายเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hub อย่างครบวงจร ทั้งนี้บริษัท บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันทางการค้าในธุรกิจผู้สูงอายุ จึงได้คิดริเริ่มจัดงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2559 เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ และมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐ ที่จะผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางสุขภาพและการแพทย์นานาชาติ โดยงาน InterCare Asia 2019 ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ HALL 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

Artes Medical ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 13485:2003 พร้อมเดินหน้าขอใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอียูและแคนาดา

ซานดิเอโก--(บิสิเนส ไวร์)--5 ม.ค. 2549 Artes Medical ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์แบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงามแบบฉีดถาวรประเภทใหม่ ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485:2003...

อุทยานการเรียนรู้ มิติใหม่แห่งวงการศึกษาไทย ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมเปิดให้บริการปลายมกราคม 2548

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ อุทยานการเรียนรู้ สร้างมิติใหม่วงการศึกษาไทย เน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านและการเรียนรู้ ประกอบด้วยห้องสมุดมีชีวิต, ลานสานฝัน, TK theatre ที่มีห้องเสมือนจริงเป็นครั้งแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาใช้ใ...

เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานเป็นทางการจาก เลอ เมอริเดียน

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ ผู้บริหารและพนักงานของ เลอ เมอริเดียน โฮเท็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดบริเวณชายฝั่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดีย และผู้ที่สูญเสียครอบครัวและเพื...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง