ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Tourism Smart Data : Open Data Platform แพลทฟอร์มล่าสุดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งยกระดับความสามารถในการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวไทยทั้งอุตสาหกรรม

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--Globetech

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Tourism Smart Data: Open Data Platform เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่าน Open Data Platform ให้กับกลุ่มนักพัฒนา (Developer) จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบริษัทสตาร์ทอัพ เพื่อให้มาร่วมทดลองใช้งานและเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพของอุสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดย Tourism Smart Data : Open Data Platform ประกอบไปด้วย   3 ส่วนหลัก ได้แก่

  • TAT API ระบบให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว สำหรับแก่กลุ่มนักพัฒนาทั่วไป สามารถนำข้อมูลต่างๆ ของ ททท. ไปแสดงผลบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่าน Application Programing Interface (API) ที่สามารถเรียกข้อมูลได้หลากหลาย เช่น การค้นหาสถานที่ รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดโรงแรมและที่พัก รายละเอียดร้านค้า รายละเอียดร้านอาหาร รายชื่อพร้อมรายละเอียดเทศกาล-ข่าวสาร รายชื่อและรายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ และอื่นๆ โดยนักพัฒนาที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tourismthailand.org/developer
  • AMAZING THAILAND Mobile Application โฉมใหม่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการการใช้งานด้านท่องเที่ยวครบถ้วนมากขึ้นในฐานะ Thailand Travel Application for Everyone ครบทั้งข้อมูล และรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ https://amazingth.tourismthailand.org/TATMobileApp/Download
  • น้องสุขใจ Chatbot ที่ได้นำเทคโนโลยี NLP (Natural Language Processing) มาใช้พัฒนาเป็น "Sukjai Chatbot" เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารมีความครอบคลุม และสามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา ผ่านสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook "Amazing Thailand" และ "TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง" Twitter "@thailandfanclub" และ "@go2Thailand" รวมทั้ง Line "Amazing Thailand"

โดยข้อมูลดังกล่าวนักพัฒนาสามารถนำไปต่อยอดปรับใช้ในธุรกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการนักท่องเที่ยว

คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงโอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยว ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการนำเสนอ Tourism Smart Data: Open Data Platform

ในครั้งนี้ จะเป็นสนับสนุนข้อมูลท่องเที่ยวให้กับนักพัฒนานำไปต่อยอดในธุรกิจ รวมทั้งเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศน์ของการพัฒนาธุรกิจดิจิตอลที่เริ่มเติมโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งเราเชื่อว่านักพัฒนา (Developer) ที่เข้าร่วมทดสอบการใช้งาน Open Data Platform ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา Open Data Platform นี้ ร่วมกันให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต

คุณอุบลย์ สุฑธนะ อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย ( ATSI) กล่าวว่า การ Open Data เป็นเรื่อง Surprise ที่มีหน่วยงานภาครัฐเปิดช่องทางให้ผู้พัฒนานำข้อมูลไปใช้ได้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะ Data ส่วนมากหลายๆ องค์กรมองเป็นเรื่อง Security เก็บไว้ ทั้งๆ ที่บางทีหากมีการเปิด Open ให้หน่วยงานอื่นๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ในเคสนี้ที่ ททท. นำร่องเปิด Open Data ในฐานะของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยเป็นโอกาสที่ดี เพราะเราต้องยอมรับว่าเรื่องท่องเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลผู้ประกอบการต่างๆ ตัวจริงก็ต้องยกให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต้องยกให้กับวิสัยทัศน์ที่มองเห็นโอกาสที่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว หลังจากที่มี Developer นักพัฒนานำไปใช้งานเหมือนการที่เรามี Distributor เอาของของเราไปวาง หน้าร้านเยอะๆ ในทาง Marketing เรียกว่า Omni Channel ต่อไปเราคงมีโอกาสได้เห็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น อยากจะขอเชิญชวนนักพัฒนาหรือผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว มาใช้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวส่วนกลางของ ททท. ไปพัฒนาเป็นบริการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยว

ทางด้านคุณสัญชัย สุจริต Travel Influencer จากเพจ Go Went Gone ไปไม่เว้น กล่าวต่อ "ไม่ว่าใครจะนำ TAT Open Data Platform ไปใช้งานหรือเชื่อมไปใช้งานในแอป หรือเว็บไหน จะเห็นว่าในปลายน้ำกลุ่มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือ "นักท่องเที่ยว" นอกจากนี้ในยุคที่ Social media มีอิทธิพลกับ ทัศนคติ มุมมอง การได้รับข้อมูลได้เห็นสถานที่สวยๆ เกิดการกระตุ้นให้ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็สนใจและออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ด้วยการหาข้อมูลด้วยตัวเอง หรือแพลนทริปตามรอยต่างๆ แต่ก็ยังมีปัญหาในบางจุดที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยว เช่น ยังขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อยากไปร่วมงานเทศกาลงานท่องเที่ยวแต่อาจจะไม่ทราบข้อมูล ไอเดียเส้นทางท่องเที่ยว รวมไปถึงการวางแผนในรูปแบบท่องเที่ยวใหม่ๆ แบบเน้นประสบการณ์ Amazing Thailand Application ตัวล่าสุดน่าจะช่วยตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงน้องสุขใจ Chatbot ที่อยู่ใน Application หรือที่เชื่อมโยงกับ Social Media น่าจะช่วยบริการตอบปัญหาเบื้องต้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว"

งานนี้ ททท. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา "Tourism Smart Data: Open Data Platform" โดยมีสารตั้งต้นคือความตั้งใจและมิตรภาพที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกัน ททท. เชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ นักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟแวร์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ว่าในอนาคตจะสามารถเติบโตเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งไม่แพ้ชาติใดในโลก


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง