ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สสว. เปิดทางด่วนผู้ประกอบรายย่อย หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบุกตลาดโลกตั้งแต่เริ่มธุรกิจ

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๒:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 พ.ค.--สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Global Digitalization Model for Micro Enterprises ว่า

ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2019 สสว. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพอาเซียนในส่วนของการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยดำเนินการภายใต้หัวข้อหลัก "การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน" โดย สสว. ได้เน้นใน 2 ส่วน คือ 1. การใช้ดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ (Digitalization) และ 2. การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Enterprises) ผู้ประกอบการรายใหม่ (start-up) และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอยู่เดิมซึ่งยังไม่สามารถเข้าถึงดิจิทัลได้ โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า 2 ล้านราย ซึ่งดิจิทัลจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ช่วยในการขยายธุรกิจได้

นายสุวรรณชัย เผยว่า การดำเนินกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการ Born Global เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ สสว. ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยของไทย โดยกิจกรรมในวันนี้ คือ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Global Digitalization Model for Micro Enterprises เพื่อแลกเปลี่ยนรูปแบบในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยในวันนี้ผู้ประกอบการไทยจะได้รับทราบข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลใน 3 ส่วน คือ

1. การสรุปผลการศึกษาเรื่อง Born Global ซึ่ง สสว. ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จว่าออกสู่ตลาดต่างประเทศด้วยช่องทางดิจิทัลและกลยุทธ์ใด

2. การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลช่องทางดิจิทัลในการออกสู่ตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ โดยจะมีผู้ประกอบการทั้งของไทยและอาเซียนร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมงานฟังถึงรายละเอียดการออกสู่ต่างประเทศของตนโดยใช้ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงจุดเริ่มต้นของการออกสู่ตลาดต่างประเทศ ช่องทาง กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการออกสู่ต่างประเทศ พร้อมทั้งสรุปปัจจัยความสำเร็จของแต่ละธุรกิจ โดยมีวิทยากรจาก 5 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมงาน ซึ่งจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความหลากหลายตั้งแต่สินค้าทั่วไป เช่น ข้าว จนถึงธุรกิจในภาคบริการ เช่น การจัดอีเวนท์ต่างๆ

3. เจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆ และผู้มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่จะเล่าประสบการณ์ และรูปแบบการทำงาน เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น

นายสุวรรณชัย กล่าวด้วยว่า ธุรกิจแบบ Born Global Firm นั้น เมื่อเริ่มก่อตั้งธุรกิจจะมีเป้าหมายเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในทันที ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เป็นสินค้าและบริการที่นำเสนอจะมีการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี แต่สัมมนาในวันนี้จะได้เห็นถึงโอกาสและประสบการณ์การใช้ดิจิทัลช่วยสินค้าและบริการอื่นๆ ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศด้วย โดยในส่วนของช่องทางการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะผ่านช่องทางโซเชียล มีเดีย และแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการแบบ Born Global Firm มักมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศมาก่อนการจัดตั้งบริษัท ซึ่งในส่วนนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศและทำให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ในบางรายที่ไม่มีประสบการณ์ พบว่า ส่วนใหญ่มักมีการจ้างทีมงานหรือบุคลากร ที่มีประสบการณ์เข้ามาดำเนินการแทน

"ทุกวันนี้กระแสโลกาภิวัฒน์ และการเข้ามามีบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้โลกของการค้าระหว่างประเทศเปิดกว้างขึ้น และสามารถสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าและบริการไปยังต่างประเทศทุกรายจะได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็น Born Global Firm ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจแบบ Born Global Firm หมายถึง ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ที่เข้าสู่ตลาดต่างประเทศภายในระยะเวลา 2 – 5 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ และในขณะเดียวกันต้องมียอดส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25" นายสุวรรณชัยกล่าว

ผอ.สสว. กล่าวอีกว่า นอกจากการสัมมนาในวันนี้แล้ว สสว. ยังมีกำหนดในการจัดกิจกรรม "BOOST" Camp ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อฝึกอบรมผู้ประกอบการจำนวน 20 ราย ให้พร้อมสู่ตลาดต่างประเทศ ภายใต้หลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการพร้อมออกสู่ตลาดต่างประเทศตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มประกอบธุรกิจ

นายสุวรรณชัย กล่าวในตอนท้ายว่า ผลการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการจัดทำ Policy Guideline on Digitaization of ASEAN Micro Enterprise หรือ แนวนโยบายการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน ซึ่ง สสว. จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการเอ็มเอสเอ็มอีในอาเซียนที่ได้มาเข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ โดยเป็นการเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน เสนอต่อผู้นำอาเซียนรับทราบในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยผ่านทางที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister Meeting: AEM) ในเดือนกันยายน 2562


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อพท. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับ มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการฯ ลงนามความร่วมมือ MOU กับ มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล...

สสว.จับมือจุฬาฯตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ แห่งที่ 3

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำกว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง