ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวชุมชน

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--อินฟินีตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแทนส์

Airbnb บริษัทชั้นนำของโลกด้านธุรกิจบริการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน และ ธนาคารออมสิน ธนาคารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 106 ปี ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อช่วยสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการของไทย โดยนำร่องที่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ท้องถิ่น

ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารออมสิน จะดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นและพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการธุรกิจบริการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่ดีขึ้น ด้วยการนำเสนอเงินกู้อัตราดอกเบี้ยแบบยืดหยุ่นพร้อมแผนการผ่อนชำระ ขณะที่ Airbnb จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับด้านการบริการ โดยจะมีการฝึกอบรมตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีเครือข่ายลูกค้าเข้ามาใช้บริการกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล (Mike Orgill) ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน ของ Airbnb ได้ร่วมกันเปิดตัวความร่วมมือกันครั้งนี้และจากโครงการนำร่องดังกล่าว ทาง Airbnb และธนาคารออมสินได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินและผู้ประกอบการโฮมสเตย์ท้องถิ่น 29 กลุ่ม

ซึ่งผู้ประกอบการโฮมสเตย์ส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Smart Homestay 2018 โฮมสเตย์มีสไตล์ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่โฮมสเตย์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย

ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับท้องถิ่นให้เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชนทั่วประเทศไทย คู่ขนานไปกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการเติบโตและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนในเมืองรองต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยว

ธนาคารออมสิน จัดทำสินเชื่อ GSB Homestay ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

โฮมสเตย์ อัตราดอกเบี้ยยืดหยุ่นตามประเภทหลักประกัน และการชำระคืนสอดคล้องกับลักษณะอาชีพ ส่วน Airbnb ได้ดำเนินการนำร่องต้นแบบฝึกอบรมเทรนเนอร์เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน โดยมีจุดมุ่งหมายบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำและใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มของAirbnb มาทำตลาดให้กลุ่มโฮมสเตย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถนำทักษะและความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดกระจายสู่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ภายใต้โปรแกรมต่างๆของธนาคารออมสิน

สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและโอกาสการขยายธุรกิจ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การเป็นเจ้าของที่พักมือใหม่และเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb รวมถึงได้รับข้อมูลและประสบการณ์จากคุณนิตยา ไล้สุวรรณ เจ้าของที่พัก Airbnb ดีเด่น นอกจากนั้น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบใยแก้วนำแสงในการจัดอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า "โฮมสเตย์ท้องถิ่นนับเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้ประกอบการด้านบริการของไทยเหล่านี้จะเป็นผู้สื่อสารเผยแพร่ความรู้ วิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่นักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลก ความร่วมมือกับ Airbnb ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมสร้างสรรค์และสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว ที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและการฝึกอบรมด้านการให้บริการ

โดยผู้ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโฮมสเตย์ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสินได้มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อ GSB Homestay ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการโฮมสเตย์ อัตราดอกเบี้ยยืดหยุ่นตามประเภทหลักประกัน และการชำระคืนสอดคล้องกับลักษณะอาชีพ เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน การดำเนินการของธนาคารยึดหลักกลไก 3 สร้าง คือ สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างประวัติทางการเงิน โดยการร่วมมือกับ Airbnb เป็นการเพิ่มช่องทางตลาด และสร้างความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มระดับโลก ซี่งทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์เหล่านี้จะเป็นผู้มีองค์ความรู้พร้อมที่จะเป็นผู้มอบประสบการณ์ด้านการบริการอย่างดีเยี่ยมให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไป"

มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล (Mike Orgill) ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน Airbnb กล่าวว่า "การท่องเที่ยวท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นเครื่องมือทรงพลังและมีส่วนสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่างก็มองหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ จึงส่งผลทำให้ธุรกิจการให้บริการที่มอบประสบการณ์ที่แท้จริงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกลายเป็นที่นิยมและแนวโน้มการท่องเที่ยวท้องถิ่นนี้จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

สำหรับโฮมสเตย์เป็นรูปแบบที่พักที่ได้รับความนิยมมากบนแพลตฟอร์มของ Airbnb ในปัจจุบัน โดยชุมชนของ

ผู้เป็นเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ในเมืองท่องเที่ยวหลักเท่านั้น แต่กระจายไปตามเมืองรองในจังหวัดอื่นๆ อาทิ นครสวรรค์ และเชียงราย เป็นต้น ทั้งนี้ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทางธนาคารออมสิน องค์กรซึ่งมีวิสัยทัศน์เดียวกันในการใช้ดิจิทัลเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการธุรกิจบริการกับเครือข่ายระดับโลกในการสร้างและยกระดับการให้บริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและอย่างยั่งยืนในประเทศไทย"

คุณนิตยา ไล้สุวรรณ เจ้าของที่พัก Airbnb ดีเด่น กล่าวว่า "ก่อนหน้านี้เราได้มองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่ม และสามีทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าระยะยาวอยู่ก่อนหน้านี้ เราจึงตัดสินใจสร้างบ้านไม้เพื่อให้เช่าขึ้นมา ในตอนแรกเราคิดว่าจะเปิดให้คนไทยได้มาเช่าแต่รู้สึกว่าน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า เพราะในละแวกนี้ไม่มีบ้านไทยลักษณะนี้

ในตอนนั้นได้มองที่จะลิสต์ใน OTA หลายแห่งแต่ตัดสินใจว่าลิสต์ใน Airbnb น่าจะเหมาะสมกับความต้องการของเรามากกว่าซึ่งแพลตฟอร์มเซ็ตอัพไม่ยาก ใช้งานง่าย และปลอดภัย โดยเจ้าของที่พักสามารถควบคุมวันที่ต้องการให้เช่าได้ การเปิดที่พักผ่าน Airbnb นั้นทำให้เรามีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัวและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น"

คุณวิชิต เมธาอนันต์กุล ผู้ประกอบการม่อนม้งโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่ และ 1 ใน 10 ผู้ชนะการประกวดการแข่งขัน GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ 2018 กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ได้เข้าร่วม และ เรียนรู้โดยตรงจากแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Airbnb ปัจจุบัน แขกผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นคนไทย และเราวางแผนที่จะใช้ Airbnb เป็นเครื่องมือทางการตลาดใหม่ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้เราเข้าถึงนักเดินทางจาก

ทั่วโลกได้"

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

แอกซัลโตจับมือธนาคารไคซา เปเนเดส บุกเบิกการโอนย้ายไปสู่เทคโนโลยีอีเอ็มวีในสเปน

อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์--(บิสิเนส ไวร์)--18 เม.ย.2548 บริษัทแอกซัลโต (EURONEXT:AXL) (EURONEXT:NL0000400653) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดหาบัตรธนาคาร Advantis(1) ซึ่งเป็นบัตรอัจฉริยะชั้นยอดที่มีเทคโนโลยีอีเอ็มวี (EMV) ให้แก่ธนาคารไคซา เปเ...

สสว.จับมือจุฬาฯตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ แห่งที่ 3

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำกว่า...

ภาคกลางยังครองใจนักทัศนาจร "ทัวร์วัด ชิมอาหารพื้นเมือง" กิจกรรมเด่นสำหรับกลุ่มครอบครัว

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. ข่าวจากกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงาน สถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี อุทัยธานี ลพบุรี สิงห์บุรี มีนักท...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง