ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อาหารสะท้อนวิถีชีวิต ค้นหาไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคผ่านเทรนด์อาหารทั่วโลก

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--เดียริสติก เอเจนซี่

อาหารสะท้อนวิถีชีวิต ค้นหาไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคผ่านเทรนด์อาหารทั่วโลก"เพราะอาหารมีความเป็นพลวัต"

เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอาหาร ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ ดัดแปลง หรือปรับปรุงให้มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นกับอาหารเสมอ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ อาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่ 1 ในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ยังได้สะท้อนถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งยังเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอีกด้วย

เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอของวัฒนธรรมอาหาร คือ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค สิ่งนี้เองที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดงาน "Trend Watch Expo 2019 โดย ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์" ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้มาร่วมกันหาแรงบันดาลใจ และไอเดียการสร้างสรรค์อาหารที่ได้พัฒนาจากเทรนด์โลก เพื่อนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจอาหารของตัวเองต่อไปได้

จากการศึกษาเรื่องเทรนด์อาหารของสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่ากระแสของเทรนด์อาหารโลกนั้นเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องของกระแสของการดูแลสุขภาพ ที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาหารหรือการลดน้ำหนักเท่านั้น แต่ยังเกิดพฤติกรรมการเอาใจใส่ และดูแลร่างกายในแง่มุมอื่นๆ เช่น การออกกำลังกาย หรือการบำบัดจิตใจก็มาด้วยกัน ผลการวิจัยของ Edelman พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในปี 2019 ที่มีผลต่อเทรนด์อาหารนี้ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักๆ ได้แก่

1) โภชนาการ และสุขภาพดี

ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการควบคุมอาหาร หรือคุมน้ำหนักเพียงอย่างเดียว แต่ผู้คนยังมีการมองหาวิถีการกินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจากธรรมชาติ และโฮลิสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และได้ช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคให้ถูกต้องตั้งแต่ DNA เพื่อนำมาปรับใช้กับโภชนาการแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคล

2) การผสมผสานวัตถุดิบให้เกิดรสชาติใหม่ๆ

ความต้องการที่จะสัมผัสรสชาติอาหารที่แปลกใหม่ของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่จะจับคู่วัตถุดิบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การนำเอาไข่แดงเค็มมาใส่ในเมนูอาหาร หรือการผสมชาให้มีความหลากหลายจากรูปแบบการดื่มแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเมนูอาหารที่ผสมเอาสิ่งที่เราไม่คาดคิดเข้าไว้ด้วยกันเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ

3) ความยั่งยืนจากศูนย์กลาง

ช่วงปีที่ผ่านมาพลาสติกกลายเป็นศัตรูตัวร้ายในหลายประเทศ ผู้คนเริ่มตระหนักและลดการใช้พลาสติก หันมาเลือกใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนมากขึ้น เทคโนโลยีถูกนำเอามาใช้เพื่อช่วยในการเพาะปลูกเช่น ลดการใช้น้ำในการเกษตรที่น้อยลงแต่ได้ผลดีขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็หันมาร่วมกันลดการก่อขยะอาหารด้วยการสร้างสรรค์นำเอาส่วนเกินที่มักจะทิ้ง อย่าง ก้างปลา เศษเนื้อ เศษผัก มาทำเป็นเมนูที่น่าสนใจและมีโภชนาการได้อีกด้วย

4) อาหารปรับรูปแบบสังคม

เสียงของผู้บริโภคส่งผลต่อการการดำเนินธุรกิจอาหาร และแน่นอนว่ายังสะท้อนไปถึงสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกด้วย ผู้บริโภคใส่ใจกับแหล่งที่มาของอาหาร จากการศึกษาพบว่าพวกเขาเลือกซื้อสินค้าจากท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และต้องการที่จะบริโภคสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นผู้บริโภคก็ยังให้ความสนใจกับองค์กรที่มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล ยินดีที่จะใช้จ่ายในร้านอาหารที่ให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน เลี่ยงการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายอีกด้วย

ด้าน Unilever Food Solutions เองก็ได้ให้ความคิดเห็นถึงรูปแบบการบริโภคที่ส่งผลต่อเทรนด์อาหารว่า "ปัจจุบัน "พฤติกรรมของผู้บริโภค" เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาหาร ผลจากเทคโนโลยีที่ทำให้โลกเชื่อมถึงกันอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลายในตลาด ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพทำให้การเดินทางสะดวกสบาย ส่งผลให้แต่ละท้องถิ่นมีความต้องการที่จะบริโภคที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา ล้วนส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องตื่นตัวที่จะปรับปรุง และพัฒนาตัวเองเพื่อรับมือกับกระแสที่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งผู้ประกอบการในที่นี้ ไม่ใช่แค่เพียงผู้ประกอบการร้านอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์เองที่นอกเหนือจากการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการแล้ว เรายังมีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเขามีความได้เปรียบในธุรกิจด้วยไอเดียและความสร้างสรรค์ โดยเราเตรียมจะที่จัดงาน Trend Watch Expo 2019 ขึ้น ซึ่งงานนี้จะนำเอาผลการศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเจาะลึกจากทั่วโลกมาพัฒนาเป็นไอเดียเมนูอาหารที่สอดคล้องกับเทรนด์การบริโภค และเป็นโซลูชันส์ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถนำไปตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา"

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการแรงบันดาลใจ และไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำต่อยอดและพัฒนาให้เข้ากับร้านอาหารของตัวเอง มาพบกันได้ในงาน "Trend Watch Expo 2019 โดย ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์" วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท โดยสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://rebrand.ly/UFStrendwatchexpo (สงวนสิทธิ์ร่วมงานเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า และได้รับการยืนยันเข้าร่วมงานเท่านั้น ประกาศผลทาง Facebook: มือโปรความอร่อย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: มือโปรความอร่อย หรือ LINE @ufsthailand


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: นิสิตไอเดียดีจาก จุฬา มศว.มข. และม.รังสิต คว้ารางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ดีแทค นายธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มแฮปปี้ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) พร้อมพันธมิตรในวงการสื่อโฆษณาและดีไซน์ ร่วมประกาศผลและมอบรางวัลประลองสมองใน 5 ประเภทกับโครงการ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด" ภายหลังการขับเคี่ยวด้านค...

โกวิดีโอเตรียมนำเสนอโพรเซสเซอร์เอเอ็มดี อัลเคมี เอยู1200 ในเครื่องเล่นวิดีโอพกพารุ่นใหม่

ซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย--(บิสิเนส ไวร์)--3 ม.ค. 2548 โพรเซสเซอร์ Au1200(TM) นำเสนอความสามารถในการจัดเก็บ, จัดการ และเล่นมัลติมีเดียสำหรับพกพา GoVideo(R) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์อีเล็คทรอนิคส์เพื่อผู้บริโภค ประกาศในวันนี้ว่า ทางบริษัทกำลังร่วมมือกับบริษั...

ยูซีบี ไบโอโปรดักส์ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตสำหรับสินค้าเอพีไอ การสังเคราะห์เป๊บไทด์

บริษัทฯ ได้สร้างความมั่นคงทางธุรกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือด้วยการเพิ่มความสามารถและความยืดหยุ่นสำหรับผู้จัดหาการพัฒนาในระยะแรก ยูซีบี ไบโอโปรดักส์ (UCB-Bioproducts) เปิดเผยถึงความสำเร็จในการสร้างห้องทดลองแอพพลิเคชั่นเพื่อลูกค้า แห่งแรกในสหรัฐฯ ของบริษัท......

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง