ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ผนึกพลังภาครัฐและชุมชนจัดเวิร์คชอปลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ในโครงการ #กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ หรือ มปอ. จับมือ จ.เชียงราย ลงพื้นที่ชุมชนในเขต อ.เมือง และชุมชนบ้านดู่ ร่วมเฟ้นหาแนวทางลดอุบัติเหตุจากการ "เมาแล้วขับ" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ต่อยอดการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนในชุมชนให้ดื่มอย่างรับผิดชอบ และสามารถสร้างมาตรการที่ชุมชนยอมรับร่วมกันอันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความสมัครใจ ประกาศพร้อมเดินหน้าเต็มที่เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ 'กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ' เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิฯ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากการดื่มโดยขาดความรับผิดชอบในพื้นที่ จ.เชียงราย สำหรับการดำเนินงานโครงการในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ที่ทาง มปอ. เดินหน้าและมุ่งมั่นดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันมีสาเหตุจากการเมาแล้วขับ โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มูลนิธิฯ ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชนจะสามารถผลักดันให้โครงการบรรลุยังเป้าประสงค์ได้ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง จะทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันมีสาเหตุจากการเมาแล้วขับลดลงไปได้

"ทางมูลนิธิฯ ได้ใช้กลยุทธ์ในการระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนโดยการขัดอบรมให้ความรู้แก่เหล่าผู้นำชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจาก จ.เชียงราย เพื่อเป้นกลไกเชื่อมโยงไปสู่แกนนำชุมชนให้ได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุอันเกิดจากการดื่มโดยขาดความรับผิดชอบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้" นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าว

สำหรับมาตรการที่ชุมชนได้สร้างสรรค์ เพื่อนำมาใช้รณรงค์การเกิดอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับนั้น จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1 คือการรณรงค์ก่อนเข้าสู่เทศกาลด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกันของชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเมาแล้วขับผ่านกิจกรรม ที่ทำร่วมกันของคนในชุมชน

ขั้นตอนที่ 2 คือการดำเนินการในช่วงเทศกาล ด้วยการจัดตั้งจุดตรวจในพื้นที่ชุมชน   เพื่อป้องปรามและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เบื้องต้น หากพบว่าเกิน อัตราที่กฎหมายกำหนด ก็จะให้หยุดพักก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ หากยังฝืนขับขี่ยานพาหนะต่อไป ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้ผลอย่างมาก

ด้านนายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย กล่าวว่า การเมาแล้วขับถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรอง การร่วมมือกับทาง มปอ. ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความตื่นตัว ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้สร้างมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องปรามและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนอันมีสาเหตุจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยที่ผ่านมาถือได้ว่าการดึงผู้นำชุมชนเข้ามาร่วมวางมาตรการป้องกัน สามารถลดปริมาณอุบัติเหตุได้อย่างดีเยี่ยม และยังสร้างความตระหนักด้านการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน โดยทาง ปภ. วางแผนจะขยายผลโครงการไปสู่การรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อเนื่องในอนาคตด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านดีเด่นอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ที่ร่วมโครงการ กลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ ของ มปอ. ปี 2558

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนชุมชน 6 หมู่บ้านในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย ต.ตลาดใหญ่ และต.แม่คือ ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ" ประจำปี 2558...

NOSTRA ปักหมุดจุดบริการ รถรับ-ส่ง 50 ซอยเปลี่ยว ในโครงการ กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้นำบริการด้านแผนที่ดิจิตอลประเทศไทย จัดทำข้อมูล Special layer ใหม่ล่าสุด “กลับบ้านปลอดภัย (Safely Back Home)” ให้บริการบนแอพฯ แผนที่นำทาง NOSTRA Map Thailand application และเว็บไซต์ map.nostramap.com ซึ่งบริษัทฯ...

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดงานแถลงข่าว ความร่วมมือและการรณรงค์ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุ 20 ปี ภายใต้โครงการ “Are You 20?”

ในนามของมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (Thai Foundation for Responsible Drinking: TFRD) ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย (Thailand Retailers Association: TRA) ขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทน ร่วมการแถลงข่าว ความร่วมมือและการรณรงค์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง