ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ ยื่นไฟลิ่ง ระดมทุนเข้า mai

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--IR PLUS

"เลเท็กซ์ ซิสเทมส์" ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากยางพาราธรรมชาติ 100% คุณภาพสูง ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ ยื่นไฟลิ่งขออนุญาตเสนอขายหุ้น ไอพีโอ 132,432,288 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หวังระดมทุน ชำระคืนเงินกู้ซื้อโรงงานหมอนในจ.ระยอง - ก่อสร้างโชว์รูม - เงินทุนสำหรับขยายธุรกิจ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่งตั้ง บมจ. บล.เคจีไอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นางปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LS เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของ LS ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยมี KGI เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% ที่มีคุณภาพสูง พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากว่า 15 ปี อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องนอนยางพารา พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้จนเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิต จำหน่ายหมอนและที่นอนยางพาราของประเทศไทย ที่ได้การยอมรับอย่างสูงในตลาดต่างประเทศ โดยปัจจุบันโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2561 มาจาก ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ แบบไม่ติดตราสินค้า ผลิตให้กับผู้ค้าส่ง และผู้ประกอบการโรงงานประกอบที่นอน ประมาณร้อยละ 96.82% และ สัดส่วนประมาณ2.37% มาจาก ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ 0.81% ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนขยายตลาดภายใต้ตราสินค้าของบริษัทมากขึ้น ทั้งตราสินค้า "Latex System" และมีแผนใช้ตราสินค้า "Sleepertist" เพื่อรองรับลูกค้าระดับพรีเมี่ยม ตราสินค้า "TNF" รองรับลูกค้าระดับกลาง และตราสินค้า "Nap&Night รองรับลูกค้าระดับล่าง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งครอบคลุมส่วนแบ่งการตลาด รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจของ LS เป็นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกยางพารา โดยการนำน้ำยางพารามาผลิตที่นอนและหมอนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศไทยอีกด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 LS มีโรงงานผลิตสินค้า 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ ผลิตเฉพาะสินค้าประเภทหมอนยางพารา โรงงานที่ 2 อยู่บนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 36 จ.ฉะเชิงเทรา ผลิตสินค้าประเภทที่นอน, หมอน, และผลิตภัณฑ์อื่นจากน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% ล่าสุดเข้าซื้อโรงงานแห่งที่ 3 อำเภอแกลง จ.ระยอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบการผลิตสินค้า ทั้งนี้ในปี 2561 โรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 มีกำลังการผลิตที่นอนรวมสูงสุดที่ประมาณ 68,640 ชิ้นต่อปี ขณะที่มีกำลังการผลิตหมอนรวมสูงสุดประมาณ 1,980,000 ชิ้นต่อปี ซึ่งหากรวมกำลังการผลิตของโรงงานแห่งที่ 3 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหมอนจะสนับสนุนให้กำลังการผลิตหมอนรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2,136,000 ชิ้นต่อไป รองรับการขยายตลาดและโอกาสการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB ถือหุ้นสัดส่วน 56.17% , กลุ่มครอบครัว วงศาสุทธิกุล ถือหุ้นรวม 19.17% กลุ่มครอบครัววรประทีป 10% , กลุ่มครอบครัว เต็มฤทธิกุลชัย 8% , กลุ่มครอบครัว ศรีหิรัญรัศมี 2% , ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นๆ รวมอีก 4.66% ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO สัดส่วนการถือของผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ 39.64% , 13.53% , 7.06% , 5.65% , 1.41% และ 3.29% ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 LATEX มีทุนจดทะเบียนจำนวน 225,000,000 ล้าน และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 158,783,856 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 317,567,712 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า LS ได้ยื่นขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 132,432,288 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 29.43% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว จำนวนไม่ต่ำกว่า 10% แต่ไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 26,486,457 หุ้น ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ และเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% แต่ไม่เกินร้อยละ 90% หรือไม่เกิน119,189,059หุ้น ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 – 2560 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 399.52 ล้านบาท , 429.40 ล้านบาท และ 753.47 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 37.33% มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 68.18 ล้านบาท , 62.50 ล้านบาท และ 114.07 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 664.30 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน 34.64% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 121.40 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน 131.64% โดยในช่วง 9 เดือนปี 2561ที่ผ่านมา LS มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเฉลี่ยประมาณ 34.83% และ มีอัตราส่วนกำไรสุทธิเฉลี่ย 18.27% มีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าชาวจีน , เกาหลีใต้ ที่นิยมผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% และความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานในประเทศไทย ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกในภูมิภาคเอเชียเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การจำหน่ายสินค้าในประเทศก็มีการเติบโตที่ดี นอกจากนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากการขายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานประกอบที่นอน ผลจากนโยบายอุดหนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราธรรมชาติของภาครัฐ นอกจากนี้โครงสร้างประชากรโลกที่มีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงขึ้นจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

โดยวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไป ชำระคืนเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อลงทุน ซื้อโรงงานในจังหวัดระยองเพื่อขยายกำลังการผลิตหมอน, ลงทุนในการก่อสร้างโชว์รูม , เงินทุนสำหรับขยายธุรกิจในอนาคต และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด ร่วม ออกงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คุณปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ และ พนักงาน บริษัทเลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยป้องกันไรฝุ่น...

KPN ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวการลงนามแต่งตั้งบล.เอเชียพลัสเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้น

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด(มหาชน) (KPN) ผู้นำในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบขึ้นรูปและชิ้นส่วนพลาสติกครบวงจร สำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ มีความยินดีขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการลงนามแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เ...

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญทำข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2546

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2546 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังรายละเอียดกำหนดการดังแนบ Thursday 29th January 2004 17.30 hrs. HisMajesty the Ki...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง