ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสันชี้อัตราอัตราการขึ้นเงินเดือนในเอเชียแปซิฟิกกลับฟื้นตัวเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปี

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๔๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน

อัตราการขึ้นเงินเดือนในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงสูงที่สุด ขณะที่ธุรกิจประกันในประเทศไทยหดตัว

บริษัทวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (NASDAQ: WLTW) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และโซลูชั่นชั้นนำระดับโลกเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับการวางแผนจัดสรรงบประมาณเงินเดือนครั้งล่าสุด-ไตรมาสที่ 3 (Salary Budget Planning Survey Report-Q3) ว่าอัตราการขึ้นเงินเดือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2561 อยู่ในภาวะฟื้นตัวเป็นครั้งแรกนับจากปี 2557

ผลการสำรวจจาก 17 ประเทศ พบว่าอัตราการขึ้นเงินเดือนในปี 2561 ปรับขึ้นที่ 5.7% ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 ที่อัตราการขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 5.6% คาดว่าแนวโน้มการฟื้นตัวดังกล่าวจะยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2562 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในภูมิภาค โดยบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจ 60% ต่างคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานจะยังคงตัวเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

โดยเฉลี่ย 16.8% ของงบประมาณได้รับการจัดสรรเงินเดือนให้กับกลุ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งนับเป็น 12.8% จากจำนวนพนักงานทั้งหมดในภูมิภาค หมายความว่าหากบุคคลการที่มีประสิทธิภาพการทำงานในปกติหรือต่ำกว่าด้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 1 เหรียญสหรัฐฯ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพหรือผลงานสูงจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 1.44 เหรียญสหรัฐฯ ผลการสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าการจ่ายโบนัสเฉลี่ยในปี 2561 อยู่ที่ 1.5 เท่าของเงินเดือน ซึ่งคิดเป็น 12% - 13% ในภูมิภาค สำหรับประเทศไทยและเวียดนาม การจ่ายโบนัสเฉลี่ยอยู่ที่ 1.7 เท่าของเงินเดือน ในขณะที่ประเทศจีน ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์อยู่ในระดับที่สูงกว่าเล็กน้อย

มีการคาดการณ์ว่าในช่วงต้นปี 2562 อัตราการขึ้นเงินเดือน จะสูงขึ้นกว่าปีนี้ 0.1% - 0.5% โดยเฉพาะใน 9 ประเทศ (ได้แก่ ประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเกาหลีใต้) ส่วนอัตราการขึ้นเงินเดือนในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และเวียดนามจะยังคงตัวในระดับเดิม มีการคาดการณ์ว่าอัตราการขึ้นเงินเดือนในประเทศไทยจะอยู่ที่ 5.3% ซึ่งจัดเป็นในระดับกลางของกลุ่มเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ค่าตอบแทนในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงอยู่ในระดับที่สูงที่สุด ขณะที่ภาคธุรกิจประกันยังคงรั้งท้าย ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคส่งผลให้อัตราการขึ้นเงินเดือนในกลุ่มงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยในปี 2561 สูงกว่าตลาดในภาพรวม 0.3% ในขณะที่ธุรกิจประกันของประเทศไทยกลับมีอัตราการขึ้นเงินเดือนน้อยลงถึง 0.4% เมื่อเทียบกับตลาดในภาพรวม บริษัทไทยต้องเริ่มสร้างสรรค์กลยุทธ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม

จากผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 24 ของบริษัทในประเทศไทย วางแผนเพิ่มจำนวนพนักงานภายในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยทักษะทางเทคโนโลยีจากบุคลากรรุ่นใหม่ ที่เรียกว่ากลุ่ม "Post-Millennials" หรือ "Digital Natives" ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรงงานที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดไทย บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องสร้างนโยบายที่สามารถดึงดูดกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่นี้ เพื่อให้แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานด้านนักวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) กลายเป็น 2 อาชีพที่มีทักษะเป็นที่ต้องการของตลาดมากเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้น บัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่จากการศึกษาในภาควิชา IT จะสามารถเรียกเงินเดือนเริ่มต้นได้สูงถึง 18,000 บาท และภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ถึง 19,000 บาท ในขณะที่พนักงานที่จบการจากภาควิชาสาขาอื่นๆ จะมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

นายโทนี่ คันธาภัสระ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจที่ปรึกษาด้านผลตอบแทนและทรัพยากรบุคคล บริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน ในประเทศไทย พม่า และกัมพูชาให้ความเห็นว่า "เงินเดือนและโบนัสอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดและรักษากลุ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพขององค์กร แต่จากประสบการณ์การวิจัยและได้ร่วมทำงานกับบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย ทำให้พบว่าองค์กรต้องให้ความสำคัญกับพนักงานมากกว่าแค่การจ่ายค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ความเป็นผู้นำ และการให้รางวัลในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การพัฒนาศักยภาพพนักงาน รวมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น"

นายโทนี่ยังกล่าวเสริมอีกว่า "องค์กรต้องวางแผนกลยุทธ์อัตราส่วนในการจ่ายค่าตอบแทน (Pay Mix) โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของพนักงานในกลุ่มต่างๆ และคุณค่าของผลงานจากแต่ละกลุ่มที่มีต่อความสำเร็จของภาพรวมธุรกิจ เช่น ระหว่างกลุ่ม Baby Boomers กับ Post-Millennials ย่อมต้องมีวิถีการทำงาน แรงจูงใจในการทำงานที่ต่างกัน ซึ่งส่งผลโดยตรงกับรูปแบบค่าตอบแทนที่ต้องการ ดังนั้น การจัดทำแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละกลุ่มย่อมสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีฝีมือไว้กับองค์กรได้"

ข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับการวางแผนจัดสรรงบประมาณเงินเดือน

วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสันจะจัดทำการสำรวจเกี่ยวกับการวางแผนจัดสรรงบประมาณเงินเดือน (Salary Budget Planning Survey) ปีละสองครั้งให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทต่างๆ ในปี 2562 โดยพิจารณาถึงอัตราการจ่ายในภาคธุรกิจต่างๆ การจัดค่างาน โดยเฉพาะแนวโน้มการปรับเปลี่ยนเงินเดือนและแนวทางการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน

สำหรับการสำรวจครั้งนี้ จัดทำขึ้นในเดือน มิถุนายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วม 3,769 บริษัทจากภาคธุรกิจต่างๆ 21 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถ้าท่านสนใจสามารถคลิกที่ 2018 Salary Budget Planning Survey Report Q3 – Asia Pacific เพื่อสั่งซื้อข้อมูลสำรวจออนไลน์ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน

วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (NASDAQ: WLTW) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และโซลูชั่นส์ชั้นนำระดับโลก ที่ช่วยบริหารความเสี่ยงของลูกค้าให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโต ด้วยรากฐานอันมั่นคงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2371 บริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน มีพนักงานกว่า 40,000 คนในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก ให้บริการออกแบบและส่งมอบโซลูชั่นส์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการบริหารการลงทุน เพื่อปกป้องและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรและพนักงาน ด้วยมุมมองที่มีความเฉพาะตัวทำให้วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน มองเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ สินทรัพย์ และความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นสูตรอันทรงพลังที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า ภายใต้สโลแกน Together, we unlock potential

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทได้ที่ www.willistowerswatson.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน ประเทศไทย คาดแนวโน้มเงินเดือนปรับเพิ่มสูงขึ้นในปี 2559

วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (NASDAQ: WLTW) บริษัทที่ปรึกษา โบรกเกอร์ และโซลูชั่นส์ชั้นนำระดับโลก เผยผลสำรวจประจำปีเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอัตราเงินเดือน (General Industry Total Rewards Survey) พบว่า...

ภาพข่าว: เปิดตัวซอส"ทาคูมิ-อายิ" ที่ ห้างเซ็นทรัลพระราม 2

กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) งานเปิดตัวซอส"ทาคูมิ-อายิ" มร.ยาซุยุกิ ทาคิชิม่า กรรมการกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (ลำดับที่2จากซ้าย)และ มร.อากาชิ โอกาโมโตะ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเครื่องปรุงรส2 (ลำดับที่2จากขวา) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำก...

ไอบีเอ็มประกาศแผนงานมุ่งสร้างองค์กรเป็นบริษัทต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิดโครงการสร้างสรรค์สังคม คุณภาพชีวิต และระบบเศรษฐกิจแห่งนวัตกรรม

กรุงเทพฯ--6 ก.ค.--ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ไอบีเอ็มประกาศนโยบายและแผนงานเพื่อขับเคลื่อนไอบีเอ็มให้เป็นองค์กรแบบอย่างของการบริหารทรัพยากรบุคคลในศตวรรษที่ 21 และเปิดตัวโครงการที่มุ่งเน้นการนำคุณค่าของนวัตกรรม หรือ Innovation มาประยุกต์และสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจและ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง