ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อินโดรามา เวนเจอร์ส รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
  • รายได้จากการขายรวม 2,920 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 3/2561; ในรอบสิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2561 มีรายได้รวม 10,088 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบปีต่อปี
  • กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) 409 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 3/2561; Core EBITDA ในรอบสิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ 1,379 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 เมื่อเทียบปีต่อปี
  • กำไรหลักสุทธิ (Core Net Profit) 260 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 3/2561; 786 ล้านเหรียญสหรัฐในรอบสิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 89 เมื่อเทียบปีต่อปี
  • กำไรหลักต่อหุ้น (Core EPS) ในรอบสิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ 4.49 บาทต่อหุ้น – เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 เมื่อเทียบปีต่อปี หลังจากจำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants)
  • หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุน อยู่ที่ 0.53 และผลตอบแทนหลักจากการใช้เงินลงทุน (Core ROCE) อยู่ที่ร้อยละ 14 โดยใช้เกณฑ์ 12 เดือนล่าสุด
ข้อมูลสรุป:

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นถึง:

  • การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ - เป็นผลจากกลยุทธ์ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีกำไรและยั่งยืน ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Necessities ที่มีปริมาณการผลิตสูงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ที่มีกำไรสูง ไอวีแอลเสริมสร้างการเติบโตทั้งในด้านขนาด ภูมิศาสตร์การดำเนินธุรกิจและความแข็งแกร่งของธุรกิจในตลาดหลักภายในประเทศ
  • การลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ - บริษัทฯ มีการยกระดับขนาดของธุรกิจระกับโลกในห่วงโซ่คุณค่าโพลีเอสเตอร์และธุรกิจ HVA จากการเข้าซื้อกิจการที่เกิดขึ้นล่าสุด ไอวีแอลมีการเพิ่มกำลังการผลิต PET จำนวน 1.1 ล้านตันจากการเข้าซื้อกิจการในประเทศบราซิลและอียิปต์ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกำลังการผลิต PTA จำนวน 1.1 ล้านตันจากการเข้าซื้อกิจการในประเทศโปรตุเกส เพิ่มเติมจากการขยายการผลิตของโรงงาน PTA ในเมืองร็อตเตอร์ดัม ซึ่งกิจการเหล่านี้ส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มขึ้นของไอวีแอล ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้เพิ่มความแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA จากการเข้าซื้อกิจการบริษัท Kordarna ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และบริษัท Avgol ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ซึ่งจะส่งผลต่อกำไรในปี 2562 ส่วนโครงการ Corpus Christi ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนในสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าจะเริ่มการผลิตเป็นช่วงภายในปี 2563 ภายหลังขั้นตอนทางกฎหมายเสร็จสิ้น และเมื่อแล้วเสร็จ โรงงานแห่งนี้จะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดและมีการบูรณาการของ PTA-PET ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
  • ความแข็งแกร่งของงบการเงินและการเติบโตอย่างมีวินัย - เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ทริส เรทติ้ง มีการปรับเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของไอวีแอลจาก A+ เป็น AA- แนวโน้มคงที่ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิวอแรนต์ ส่งผลให้ไอวีแอลมีสัดส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.53 เท่า ในรอบสิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ทำให้มีเพดานการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคต
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน – ไอวีแอลได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลเพื่อความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนและผู้นำในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว:

"ไอวีแอลมีความเหมาะสมอย่างมากในสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันด้วยการดำเนินงานกระจายตัวใน 30 ประเทศทั่วโลก รองรับตลาดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ และยังคงสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีภูมิคุ้มกันแม้ในสภาวะที่การค้าระหว่างประเทศมีความผันผวน เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของกำไรและปริมาณการผลิตในปี 2561 และ 2562 เนื่องจากเอกลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจและสินทรัพย์ที่ครอบคลุมทั่วโลกตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

เรายังคงยืนยันตัวเลขประมาณการณ์ในปี 2562 ที่คาดการณ์ว่า core EBITDA ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 74 หรือราว 1.75 พันล้านเหรียญสหรัฐจากสิ้นปี 2560 ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 และในช่วงเก้าเดือนปี 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนไม่แน่นอน ทำให้เรามีความมั่นใจในโมเดลธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นของเรา ตลอดจนแนวโน้มกำไรและกระแสเงินสดที่ยั่งยืนในอนาคต"

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกา โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Necessities และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ทั้งในกลุ่มพอลิเมอร์ เส้นใยและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงมีการบูรณาการไปยังวัตถุดิบหลักอย่างเอทิลีนออกไซต์/ไกลคอล และ PTA ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 16,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560

ไอวีแอลมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย

อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อินโดรามาไม่หวั่นวิกฤต เดินหน้าผุดบริษัทลูกในไทย ตั้งเป้ารายได้ 3,000 ล้านบาทปีนี้

อินโดรามาลุยปรับโครงสร้างธุรกิจโพลีเอสเตอร์ พร้อมตั้ง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด ในไทย ตั้งเป้าเป็น ฮลดิ้งส์เพื่อถือหุ้นบริษัทในต่างประเทศ เมินวิกฤตเศรษฐกิจ มั่นใจสร้างรายได้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท นายอาลก โลเฮีย...

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง