ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๒:๑๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ปฏิทินข่าว วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(10 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๙ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--9 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 08.30 น. สมอ. จัดงาน“วันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยา โลก” ณ ไบเทค บางนา 13.00 น. กรมประมง จัดแถลงข่าวการจัดงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(10 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๙ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--9 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดพิธีเปิดการ ประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิต สำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.” ณ อิมแพ็ค

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(10 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๙ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--9 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 08.00 น. เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ณ อุทยานแห่งชาติป่า หินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 08.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(10 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๙ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--9 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดพิธีเปิดการ ประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิต สำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.” ณ อิมแพ็ค

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(9 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๙ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--9 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 08.00 น. กรมประมง จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08.00 น. กรมประมง

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(9 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๙ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--9 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 09.00 น. สจล. แถลงเปิดตัว "น่านโมเดล" ณ บันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 09.00 น. มูลนิธิสุขภาพไทย แถลงข่าวการจัดงาน

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(9 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๙ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--9 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 08.00 น. เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ณ อุทยานแห่งชาติป่า หินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 08.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(9 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๙ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--9 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 10.00 น. ศูนย์วิจัยทองคำ จัดงาน “แถลงผลการวิจัยศูนย์วิจัย ทองคำ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ณ อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 13.00 น. แคนนอน