ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗:๑๑ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ปฏิทินข่าว วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(9 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 09.00 น. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร การ วางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Strategic Planning) ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 09.00 น. - 15.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(9 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่องการมอบหมาย การสั่งงาน การควบคุม และ ติดตามงานสำหรับผู้บริหารระดับต้น ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค 08.30 น. วาโซ่

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(9 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 14.00 น. จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว สมุทรปราการต้น ธารประวัติศาสตร์ รถไฟสายแรกของประเทศไทย ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(9 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 09.00 น. ***เลื่อนงานแถลงข่าว*** สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานมุมธุรกิจกับซี.พี.ครั้ง ที่ 1 / 2555 –

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(8 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 09.30 น. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ พาราไดซ์ ไทย ลองสเตย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(8 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 10.45 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข้อมูลสรุป ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 2555 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 12.30 น. ฟอร์ด ประเทศไทย จัดงานเปิดตัว

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(8 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 08.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างแผนแม่ บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(8 สิงหาคม 2555) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๕๕

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง หัวหน้างานในสายการ ผลิต High Performance Production Line Supervisor ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค 08.30 น. Business