ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(27 พฤษภาคม 2554)

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Friday May 27, 2011 08:00
กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--อินโฟเควสท์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554
08.30 น. - 16.30 น.           กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัด
สัมมนาเรื่อง “มองหาโอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)” ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์
09.00 น.                     นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญ
ทำข่าว การประชุมตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีและการตาม

ประกาศตัวแทนฉบับใหม่ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
09.00 น.                     ตลท. จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
“KBS” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
09.00 น. - 17.00 น.           กระทรวงต่างประเทศจัดเสวนาเรื่อง"การเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา
จากยุโรป" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00 น. - 12.30 น.           สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่ง
ออก ร่วมกับสภานักธุรกิจไทยในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิ
เรตส์ จัดสัมมนา “สุดยอดอาหารฮาลาลไทย เพื่อเจาะตลาด
อาหรับ”
13.00 น. - 15.00 น.           สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานแถลงข่าว "ดัชนี
อุตฯ เดือนเมษายน' ปี 54" ณ สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
13.30 น.                     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดแถลงข่าว
โอกาสทองพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน : จากวาระ
ประเทศไทย   ก้าวสู่เวทีระดับโลก ณ ประชุมอาคาร 2 พพ.
15.30 น.                     ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์, องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และ
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวสรุปผล
การดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตร “ โตไป
ไม่โกง ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

Latest Press Release

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(24 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 09.30 น. สถาบันยานยนต์ แถลงข่าว "เปิดตัวผู้อำนวยการสถาบัน ยานยนต์คนใหม่ ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน" ณ สถาบันยานยนต์ 10.00 น. เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย...

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(24 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 08.30 น. งานประชุม “Service Operations Excellence” ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ 09.30 น. ทางด่วนกรุงเทพ จัดงานแถลงนโยบาย ปี 2557...

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(24 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 09.00 น. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดการประชุมรับฟังความคิด เห็น ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ ณ อาคารซอฟต์แวร์...

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(23 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 08.30 น. หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัด งาน Post Today K SME Expo 2014 ณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 10.30 น. เวสปิอาริโอ...

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(23 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 08.30 น. งานประชุม “Service Operations Excellence” ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ 10.00 น. นอตตี้ เบอร์รี่ แถลงข่าวเปิดตัว โชว์รูมใหม่...

Related Topics