ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(27 พฤษภาคม 2554)

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Friday May 27, 2011 08:00
กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--อินโฟเควสท์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554
08.30 น. - 16.30 น.           กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัด
สัมมนาเรื่อง “มองหาโอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)” ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์
09.00 น.                     นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญ
ทำข่าว การประชุมตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีและการตาม

ประกาศตัวแทนฉบับใหม่ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
09.00 น.                     ตลท. จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
“KBS” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
09.00 น. - 17.00 น.           กระทรวงต่างประเทศจัดเสวนาเรื่อง"การเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา
จากยุโรป" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00 น. - 12.30 น.           สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่ง
ออก ร่วมกับสภานักธุรกิจไทยในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิ
เรตส์ จัดสัมมนา “สุดยอดอาหารฮาลาลไทย เพื่อเจาะตลาด
อาหรับ”
13.00 น. - 15.00 น.           สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานแถลงข่าว "ดัชนี
อุตฯ เดือนเมษายน' ปี 54" ณ สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
13.30 น.                     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดแถลงข่าว
โอกาสทองพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน : จากวาระ
ประเทศไทย   ก้าวสู่เวทีระดับโลก ณ ประชุมอาคาร 2 พพ.
15.30 น.                     ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์, องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และ
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวสรุปผล
การดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตร “ โตไป
ไม่โกง ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

Latest Press Release

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(22 กรกฎาคม 2557)

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 10.00 น. ทีเอ็มบี บรรยายสรุป TMB SME Sentiment Index ติดตามภาวะธุรกิจขนาดย่อม ประจำไตรมาส 3 ณ สำนักงาน ใหญ่ ถนนพหลโยธิน 10.00 น....

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(22 กรกฎาคม 2557)

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 10.00 น. EO Thailand จัดแถลงข่าวการจัดแข่งขัน The Global Student Entrepreneur Awards 2014 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 12.30 น. นิตยสาร เปรียว...

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(22 กรกฎาคม 2557)

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 09.30 น. สถาบันอาหาร แถลงข่าวการจัดงาน “การแข่งขันสุดยอดเชฟ อาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2” ณ...

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(22 กรกฎาคม 2557)

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 10.00 น. ทีเอ็มบี บรรยายสรุป TMB SME Sentiment Index ติดตามภาวะธุรกิจขนาดย่อม ประจำไตรมาส 3 ณ สำนักงาน ใหญ่ ถนนพหลโยธิน 10.00 น....

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(22 กรกฎาคม 2557)

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 10.00 น. EO Thailand จัดแถลงข่าวการจัดแข่งขัน The Global Student Entrepreneur Awards 2014 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 12.30 น. นิตยสาร เปรียว...

Related Topics