ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(27 พฤษภาคม 2554)

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Friday May 27, 2011 08:00
กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--อินโฟเควสท์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554
08.30 น. - 16.30 น.           กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัด
สัมมนาเรื่อง “มองหาโอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)” ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์
09.00 น.                     นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญ
ทำข่าว การประชุมตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีและการตาม

ประกาศตัวแทนฉบับใหม่ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
09.00 น.                     ตลท. จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
“KBS” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
09.00 น. - 17.00 น.           กระทรวงต่างประเทศจัดเสวนาเรื่อง"การเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา
จากยุโรป" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00 น. - 12.30 น.           สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่ง
ออก ร่วมกับสภานักธุรกิจไทยในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิ
เรตส์ จัดสัมมนา “สุดยอดอาหารฮาลาลไทย เพื่อเจาะตลาด
อาหรับ”
13.00 น. - 15.00 น.           สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานแถลงข่าว "ดัชนี
อุตฯ เดือนเมษายน' ปี 54" ณ สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
13.30 น.                     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดแถลงข่าว
โอกาสทองพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน : จากวาระ
ประเทศไทย   ก้าวสู่เวทีระดับโลก ณ ประชุมอาคาร 2 พพ.
15.30 น.                     ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์, องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และ
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวสรุปผล
การดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตร “ โตไป
ไม่โกง ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

Latest Press Release

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(16 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--16 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 16 เมษายน 2557 09.00 น. ถนนคนเดิน@ใต้ทางด่วนสีลม ณ บริเวณใต้ทางด่วนสีลม...

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(16 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--16 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 16 เมษายน 2557 09.00 น. ถนนคนเดิน@ใต้ทางด่วนรามอินทรา ณ บริเวณใต้ทางด่วน รามอินทรา...

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(16 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--15 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 16 เมษายน 2557 09.00 น. ถนนคนเดิน@ใต้ทางด่วนสีลม ณ บริเวณใต้ทางด่วนสีลม...

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(16 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--15 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 16 เมษายน 2557 09.00 น. ถนนคนเดิน@ใต้ทางด่วนรามอินทรา ณ บริเวณใต้ทางด่วน รามอินทรา...

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(15 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--15 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 15 เมษายน 2557 09.00 น. ถนนคนเดิน@ใต้ทางด่วนรามอินทรา ณ บริเวณใต้ทางด่วน รามอินทรา...

Related Topics