ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(20 พฤษภาคม 2554)

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Thursday May 19, 2011 16:00
กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--อินโฟเควสท์
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554
09.00 น. - 16.00 น.           กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาประชาพิจารณ์
การศึกษาผลกระทบต่อประเทศไทยจากการเปิดเสรีการค้า
บริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
อาเซียน-ญี่ปุ่น ณ โรงแรมบางกอกชฎา
09.30 น.                     สพฐ. จัดงานแถลงข่าว “การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ โรงแรม
แม็กซ์ (Maxx Hotel) ถ.พระราม 9
13.00 น. - 16.15 น.           คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม เรื่อง
ลงทุนอย่างไรให้ได้ 100 ล้าน ณ คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Latest Press Release

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(25 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 10.00 น. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี 13.30 น. บิวตี้ คอมมูนิตี้...

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(25 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 09.00 น. - 12.30 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน การเสวนาวิชาการ ชุด “๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย” ครั้งที่ 4 เรื่อง “การ ต่างประเทศไทยบนเวทีโลก : ปฏิรูปหรือไม่?...

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(25 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 08.00 น. กรมประมงเตรียมปล่อยทัพปลิงทะเล ฟื้นระบบนิเวศท้อง ทะเลไทย ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์...

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 09.30 น. สถาบันยานยนต์ แถลงข่าว "เปิดตัวผู้อำนวยการสถาบัน ยานยนต์คนใหม่ ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน" ณ สถาบันยานยนต์ 10.00 น. เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย...

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(24 เมษายน 2557)

กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 08.30 น. งานประชุม “Service Operations Excellence” ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ 09.30 น. ทางด่วนกรุงเทพ จัดงานแถลงนโยบาย ปี 2557...

Related Topics