ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(20 พฤษภาคม 2554)

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Thursday May 19, 2011 16:00
กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--อินโฟเควสท์
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554
09.00 น. - 16.00 น.           กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาประชาพิจารณ์
การศึกษาผลกระทบต่อประเทศไทยจากการเปิดเสรีการค้า
บริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
อาเซียน-ญี่ปุ่น ณ โรงแรมบางกอกชฎา
09.30 น.                     สพฐ. จัดงานแถลงข่าว “การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ โรงแรม
แม็กซ์ (Maxx Hotel) ถ.พระราม 9
13.00 น. - 16.15 น.           คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม เรื่อง
ลงทุนอย่างไรให้ได้ 100 ล้าน ณ คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Latest Press Release

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(24 กรกฎาคม 2557)

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 10.00 น. สถานีโทรทัศน์ Money Channel จัดงาน “Money Channel กำลัง 10 เปิดโอกาสประเทศ เปิดโอกาสการลงทุน” 10.00 น. K-Expert ธนาคารกสิกรไทย...

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(24 กรกฎาคม 2557)

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 09.00 น. สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาปฏิรูปประเทศไทย : การเข้า สู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภา ณ กระทรวงกลาโหม 10.00 น. กรมธนารักษ์...

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(23 กรกฎาคม 2557)

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 09.30 น. - 12.00 น. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดกิจกรรม “อาสา สมัครใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่2” ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 10.00 น....

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(23 กรกฎาคม 2557)

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 09.00 น. สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษ “TMA 50th Anniversary : A Journey of Excellence” ณ โรงแรมแชงกรีล่า 09.30 น. - 12.00 น....

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(23 กรกฎาคม 2557)

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 10.00 น. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงข่าวนำร่อง 5 เครือข่าย ย่านแฟชั่น นำเทรนด์สู่การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ ไม่ซ้ำ ใครในโลก ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 12.30 น....

Related Topics