ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๐๔ น.

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(25 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๕ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 10.00 น. พี.เอฟ.พี. จัดแถลงข่าวถึงกลยุmTNการรุกตลาดต่าง ประเทศ และความพร้อมในเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 25พ.ค60 ณ Victor Club 10.30 น. เคทีซี

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(25 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๕ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 08.30 น. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงานเปิดตัวหลักสูตรผู้ ตรวจประเมินองค์กร พร้อมบรรยาย “ การพัฒนาผู้ตรวจ ประเมินองค์กรฯของประเทศไทยก้าวไกลสู่สากล ”

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(25 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๕ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 13.30 น. สผ. จัดแถลงข่าวเปิดรายชื่อ 27 เมืองเก่า พร้อมเผย แผนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าไทย ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(25 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๔ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 10.00 น. พี.เอฟ.พี. จัดแถลงข่าวถึงกลยุmTNการรุกตลาดต่าง ประเทศ และความพร้อมในเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 25พ.ค60 ณ Victor Club 10.30 น. เคทีซี

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(25 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๔ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 08.30 น. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงานเปิดตัวหลักสูตรผู้ ตรวจประเมินองค์กร พร้อมบรรยาย “ การพัฒนาผู้ตรวจ ประเมินองค์กรฯของประเทศไทยก้าวไกลสู่สากล ”

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(25 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๔ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 13.30 น. สผ. จัดแถลงข่าวเปิดรายชื่อ 27 เมืองเก่า พร้อมเผย แผนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าไทย ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(24 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๔ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 10.00 น. วปธ. แถลงผลงานสมาคมฯ ปี 59 - 60 ณ อาคารศูนย์ประชุม วายุภักษ์ 13.30 น. เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน e-Biz Expo

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(24 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๔ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 09.00 น. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดงานสัมมนา e-Trade Facilitation ณ โรงแรมเอส 31

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๔ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 11.00 น. เนคเทค-สวทช. จัดงานเปิดตัวระบบแผนที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุกบนสมาร์ทโฟน Agri-Map Mobile ณ อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(24 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๓ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 11.00 น. เนคเทค-สวทช. จัดงานเปิดตัวระบบแผนที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุกบนสมาร์ทโฟน Agri-Map Mobile ณ อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(24 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๓ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 10.00 น. วปธ. แถลงผลงานสมาคมฯ ปี 59 - 60 ณ อาคารศูนย์ประชุม วายุภักษ์ 13.30 น. เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน e-Biz Expo

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(24 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๓ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 09.00 น. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดงานสัมมนา e-Trade Facilitation ณ โรงแรมเอส 31

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(23 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๓ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 10.00 น. ปตท. จัดพิธีจับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการขาย “ยิ้ม ยกกำลังสอง” ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ 10.00 น. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น แถลงข่าว

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(23 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๓ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 12.30 น. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “นวัตกรรม เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย” ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา 13.00 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(23 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๓ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 09.00 น. ส.อ.ท. ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง จัดลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ ณ ศูนย์การประชุมฯ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(23 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๒ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 09.00 น. ส.อ.ท. ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง จัดลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ ณ ศูนย์การประชุมฯ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(23 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๒ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 10.00 น. ปตท. จัดพิธีจับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการขาย “ยิ้ม ยกกำลังสอง” ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ 10.00 น. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น แถลงข่าว

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(23 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๒ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 12.30 น. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “นวัตกรรม เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย” ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(22 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๒ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 12.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงสรุปภาวะการซื้อขาย หลักทรัพย์เดือนเมษายน 2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 12.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(22 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๒ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 08.30 น. มาร์เก็ตเธียร์ จัดงานประกาศผล MARKETEER The No.1 Brand Thailand 2017 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 08.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(22 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๒ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 09.30 น. กระทรวงพลังงานแถลงข่าวความพร้อม อาคารศาลาไทย ในงาน “อัสตานา เอ็กซ์โป 2017 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(22 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๑ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 12.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงสรุปภาวะการซื้อขาย หลักทรัพย์เดือนเมษายน 2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 12.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(22 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๑ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 08.30 น. มาร์เก็ตเธียร์ จัดงานประกาศผล MARKETEER The No.1 Brand Thailand 2017 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 08.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(22 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๑ พ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 09.30 น. กระทรวงพลังงานแถลงข่าวความพร้อม อาคารศาลาไทย ในงาน “อัสตานา เอ็กซ์โป 2017 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว