ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พระจันทร์เสี้ยวการละครจัดโครงการ "ลมหายใจคนละคร มุมสะท้อนวิญญาณประชาธิปไตย"

ข่าวประชาสัมพันธ์บันเทิง-ดารา วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๓:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ชมรมพระจันทร์เสี้ยวการละคอน ได้จัดโครงการ “ลมหายใจคนละคร มุมสะท้อนวิญญาณประชาธิปไตย” ขึ้น เพื่อรวบรวมสื่อการละครสร้างสรรค์ เพื่อสังคม เพื่อประชาธิปไตย ของพระจันทร์เสี้ยวการละคอนในอดีตกลับมานำเสนอในยุคสมัยปัจจุบัน   และยังเป็นการนำผลงานอันเป็นประวัติศาสตร์ของวงการละคร มาเผยแพร่และเปิดเผยให้บุคคลากรทางการละครเวทีรุ่นหลังได้รับรู้ สืบค้นถึงการะบวนการคิดและกระบวนการทำงานจนสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ผลงานของพระจันทร์เสี้ยวการละคอนในอดีตนั้นปรากฏและถือเป็นต้นแบบทางการทำงานทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและศิลปะการละครให้กับยุคสมัยจนได้รับการพัฒนาสืบเนื่องจากรุ่นต่อรุ่นจวบจนปัจจุบัน   ในวาระที่ครบ 30 ปีของคณะ   พระจันทร์เสี้ยวการละคอน และกลุ่มผู้ก่อตั้งคณะละคอนมีอายุครบ 60 ปี ในปี2549 นี้ สมาชิกชมรมพระจันทร์เสี้ยวการละคอนทุกรุ่นจึงได้ถือโอกาสนัดพบปะสังสรรค์และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงการละคอนเวทีไทยไปพร้อมๆกัน ตามรายละเอียดโครงการดังกล่าว

พระจันทร์เสี้ยวการละคอน, หอศิลป์ตาดู, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ใคร่ขอเชิญท่านและบุคคลากรในกลุ่มละครของท่าน มาร่วมเป็นเกียรติในงานร่วมฟังการเสวนา และรับชมการแสดง   ขอความกรุณายืนยันจำนวนที่นั่งได้ที่ คุณใหม่ โทร. 05 842 4225 หรือที่หอศิลป์ตาดู โทร. 02 645 2461 หรือ E-mail : 60thkamron@crescentmoontheatre.com   ทางผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากท่าน

หมายเหตุ   กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2549
โครงการ “ลมหายใจคนละคร มุมสะท้อนวิญญาณประชาธิปไตย”

ร่วม!รวมใจคนละคร (เวที) สะท้อนภาพจากอดีต สู่ปัจจุบัน 30 ปี ชมรมพระจันทร์เสี้ยวการละคอน

การพบกันครั้งสำคัญของคณะละครเวทีที่มีอดีตยาวนาน “พระจันทร์เสี้ยวการละคอน” ที่เริ่มต้นงานละครเวทีกับตั้งแต่ในสถานศึกษา ชุมชน ชนบท ฯลฯ กับ คณะละครต่างๆ รุ่นใหม่ๆที่อยากจะสร้างตำนาน สืบสานละครเวทีให้ดำรงค์อยู่อย่างต่อเนื่องในเวทีศิลปะวัฒนธรรมของไทย ที่จะมาปะทะ สังสรรค์กันทั้งหน้าตาและความคิด

ในฐานะของเครือข่ายคนทำงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ชมรมพระจันทร์เสี้ยวการละคอน ซึ่งเป็นกลุ่มละครที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นกลุ่มคนทำงานด้านวัฒนธรรมส่งเสริมงานวรรณกรรมและศิลปะการละครที่มีเนื้อหาเชิงสังคม   จึงได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย โดยใช้สื่อการแสดงเป็นเครื่องมือสำคัญ

พระจันทร์เสี้ยวการละคอน   จึงได้จัดโครงการ “ลมหายใจคนละคร มุมสะท้อนวิญญาณประชาธิปไตย” ขึ้น เพื่อรวบรวมสื่อการละครสร้างสรรค์ เพื่อสังคม เพื่อประชาธิปไตย ของพระจันทร์เสี้ยวการละคอนในอดีตกลับมานำเสนอในยุคสมัยปัจจุบัน ที่สังคมไทยกำลังเรียกร้องหาความถูกต้องของระบอบประชาธิปไตยในขณะนี้

อนึ่งการแสดงครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดยถือเอาวาระ ปีเริ่มต้นการประกอบกิจกรรมการละคร ของกลุ่มชมพระจันทร์เสี้ยวการละคอน ในปี 2518 จวบจนปีนี้ 2549 ครบรอบ 30 ปี ของกลุ่มคนทำละครในยุคสมัยนั้นและถือโอกาสนี้ในการจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์คำรณ คุณะดิลก หนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะฯ และสมาชิกพระจันทร์เสี้ยวการละครท่านอื่นๆในวาระอายุครบ 60 ปี ไปพร้อมๆกัน

วันที่จัดงาน
22 กรกฎาคม 2549
เริ่มเวลา 13.00 น.
สถานที่จัดงาน
หอศิลป์ตาดู
กิจกรรมในงาน
13.00 น.           ลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน   ลงทะเบียน   เครือข่ายละครเวที
13.30 น.           การปาฐกถา “ละครกับวิญญาณประชาธิปไตย” โดย ศร.ดร.เจตนา นาควัชระ

14.30 น.           เสวนา “ชมรมพระจันทร์เสี้ยวการละคอนกับละครสะท้อนภาพชีวิตและสังคม”

ดำเนินการเสวนาโดย อ.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
16.00 น.           การแสดง Hi-light บทละครสร้างสรรค์เพื่อสังคมและประชาธิปไตย
ของชมรมพระจันทร์เสี้ยวการละคอน นับตั้งแต่ปี 2519-ปัจจุบัน
17.00 น.           พูดคุยสังสรรค์
ที่ปรึกษาโครงการ ชมรมพระจันทร์เสี้ยวการละคอน รุ่นอาวุโส
คุณกฤษณะพงศ์ นาคธน
คุณวิลัดดา วนดุรงค์วรรณ
คุณสุมาตร ภักดี
คุณปอง จุลละทรัพย์
คุณพรพิชญ์ จุลละทรัพย์
คุณสาวิตรี ศิริวุฒิ
สอบถามเพิ่มเติม
คุณอภิศักดิ์ สนจด   หอศิลป์ตาดู โทร. 02 645 2461
คุณสินีนาฏ เกษประไพ (นาด)   โทร. 01 259 6906
คุณเกรียงไกร ฟูเกษม (เกรียง) โทร.06 900 2036
คุณบูรณิจฉ์ ถิ่นจะนะ (ใหม่) โทร. 05 842 4225
E-mail: contact@crescentmoontheatre.com
http://www.crescentmoontheatre.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การ Saudi Red Crescent รับมอบเครื่องบินแอร์บัส เอ 318

องค์การ Saudi Red Crescent Authority (SRCA) หรือ องค์การพระจันทร์เสี้ยวแห่งซาอุดิอาระเบีย รับมอบเครื่องบินแบบเอ318 ของแอร์บัสเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปเพื่อขยายความสามารถในการช่วยเหลือทางอากาศ...

ภาพข่าว: "หมูอู๊ดอี๊ด กับกระปุกกายสิทธิ์ ละครสร้างสรรค์การออมแห่งปี"

กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช็อตเด็ด จาก หมูอู๊ดอี๊ด กับกระปุกกายสิทธิ์ ตอน หนูลืมออม ละครสร้างสรรค์การออมแห่งปี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ เจาะกลุ่มเยาวชน ชมได้ที่งานมหกรรมการลงทุนครบวงจร SET in the City 2005 ห้องบอลรูม...

"เกมคนเก่งกับ LG" ชวนคนไทย 'รักประชาธิปไตย' เลือกคนดีเข้าสภาฯ

กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ส.ส. ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ชาวไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งก็อย่าลืมไปใช้สิทธิใช้เสียงกันให้มากๆ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง