ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทีโอที เปิด TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ดันเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--ทีโอที

ที่ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR เปิดโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนบ้านห้วยมงคล ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โดยนายสรวิศ เห็นแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล โดย นายดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคลและ บมจ.ทีโอที โดย นายฉัตรชัย จันทร์เสละ ผู้จัดการฝ่ายและบริหารลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 บมจ.ทีโอที

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยโครงการฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะด้าน ไอซีที และนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข็มแข็ง รวมถึงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุค Digital ในอนาคต มีใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางมีทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักทั่วโลก ดังคำขวัญของจังหวัด "เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ" โดยเฉพาะเมืองหัวหินเป็นเมือง ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและรู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ต้องขอขอบคุณโครงการ TOT Young Club ของ ทีโอที และขอบคุณส่วนราชการในท้องถิ่นทั้งโรงเรียน ชุมชน และสื่อมวลชน ที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันชุมชนบ้านห้วยมงคล ให้เข็มแข็งสร้างเศรษฐกิจจากภายในประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านของการท่องเที่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน ทั้งนี้ชุมชนบ้านห้วยมงคล พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอุดมสมบูรณ์ไร่สับปะรด และนาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน มีแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักคือวัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย ส.ก. นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเอกชน คือ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ตลาดน้ำในบรรยากาศย้อนยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ ๖ จำลองสถานีรถไฟหัวหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองหัวหิน และจำลองรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารเก่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ สับปะรด ขนมปังชีสชีสเชคไส้สับปะรด สับปะรดกวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล เครื่องจักสานจากหวาย ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไข่เค็มใบเตย ปุ๋ยอินทรีย์ และผ้าโขมพัสตร์ ผ้าพิมพ์ลายซึ่งเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 70 ปีแล้ว

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวเพิ่มเติมว่า ใน ปี 2561 โครงการ TOT Young Club ได้เปิดชุมชนใหม่ภาคกลาง จำนวน 2 ชุมชน แห่งแรกคือชุมชนจักสานบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง และแห่งที่ 2 คือชุมชนบ้านห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ภาคกลางยังมี โครงการ TOT Young Club ชุมชนเดิม 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโพ จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ชุมชนบ้านรางไม้แดง จ.ราชบุรี ชุมชนแม่กลอง จ.สมุทสงคราม ชุมชนเขาพระงาม จ.ลพบุรี ชุมชนถนนคนเดินปากแพรก-หนองขาว จ.กาญจนบุรี ชุมชนต้าน้ำโบราณ จ.สระบุรี ชุมชนถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี ชุมชนวิทยาลัยอาชีวะสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

ซึ่ง ทีโอที ได้สนับสนุน ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เตือนนักท่องเน็ตระวังโดนชาร์จค่าโทรต่างประเทศโดยไม่รู้ตัว

กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครบวงจร ได้ประกาศแจ้งเตือนผู้เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไป ให้ระวังการเข้าชมเว็บไซต์รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ ลามกอนาจารและเว็บไซต์การพนัน ที่ระ...

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหัวหิน ชะอำ กระแสนิยมยังแรง ทัพนักท่องเที่ยวแห่พักผ่อน วันหยุดปีใหม่คับคั่ง

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. ข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคกลางเขต 2 รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง