ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กทปส. ตรวจสอบความคืบหน้าเน็ตชายขอบ พื้นที่ Zone C+ ให้พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึงในปี 2561 หวังให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 3,920 หมู่บ้านสามารถใช้อินเทอร์เน็ตรองรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--กทปส.

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานจากโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หรือ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) หวังให้แผนการดำเนินงานติดตั้งเป็นไปตามเป้าหมายระยะเวลาที่รัฐบาลวางไว้ คือ ครอบคลุม 75,000 หมู่บ้าน และหนึ่งในพื้นที่ที่ สำนักงาน กสทช. ร่วมด้วย USO และ กทปส. รับผิดชอบกับพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน ตั้งเป้าพร้อมใช้งานในปลายปี 2561 และเตรียมตรวจความคืบหน้ากว่าร้อยละ 67 ถึงร้อยละ 97 ในภาพรวมจากรายงานการดำเนินงานที่ผ่านมา

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินงานการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ชายขอบให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม ดังนั้น โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อวางเป้าให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย และได้เริ่มต้นลงนามการพัฒนาในส่วนของพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) คือ พื้นที่ขอบนอกของจังหวัด พื้นที่ทุรกันดาร จำแนกกลุ่มพื้นที่ชายขอบเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือ 1 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือ 2 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคกลาง-ภาคใต้ และกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รวม 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน

ซึ่งในวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้เดินหน้าพัฒนาในระยะที่ 1 ไปแล้ว ภายใต้กรอบงบประมาณ 12,900 ล้านบาท โดย สำนักงาน กสทช. USO และ กทปส. ซึ่งปัจจุบัน กทปส. ได้เตรียมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานจากที่ได้รับรายงานความคืบหน้าที่แล้วเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละร้อยละ 67 ถึงร้อยละ 97 ในภาพรวมของแผนงานดำเนินโครงการ และตั้งเป้าให้พร้อมใช้งานภายในปลายปี 2561

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า การติดตามผลการดำเนินงานความคืบหน้า ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ กทปส. ซึ่งเราให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามเป้าหมายในระยะเวลา โดยเฉพาะให้ความสำคัญในพื้นที่ชายขอบที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อหวังให้เกิดความเท่าเทียมในประเทศ สำนักงาน กสทช. และ กทปส. ตระหนักเสมอถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความเท่าเทียม โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีการสื่อสารเท่านั้น หากแต่เป็นอนาคตของประเทศอนาคตของประชาชนทุกคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากเกิดเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่พื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จะเกิดการพัฒนาหลายภาคส่วน อาทิ การศึกษาที่จะสามารถเชื่อมโลกให้เด็ก เยาวชนเกิดการใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาหาความรู้หรือสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ ในด้านการแพทย์ก็สามารถทำให้หน่วยแพทย์ พยาบาลเชื่อมต่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที การพัฒนาด้านการส่งเสริมสินค้า ภาคธุรกิจชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นในการให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรืออาจเกิดกลุ่ม SMEs ขนาดย่อมในชุมชน การเชื่อมโยงระหว่างชุมชนใกล้เคียง หากมีการวางระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ การเชื่อมโยงระหว่างชุมชนใกล้เคียงถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งด้านการสื่อสารระหว่างผู้นำชุมชน การค้าขายในพื้นที่ใกล้เคียง การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เป็นต้น ซึ่งหากพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) วางระบบครบถ้วน จำนวน 3,920 หมู่บ้านสำเร็จเชื่อมั่นว่าจะเกิดการพัฒนา และลดความเลื่อมล้ำในด้านคุณภาพชีวิตได้อย่างแน่นอน

"ในการดำเนินโครงการแยกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 การติดตั้ง 365 วัน ครบกำหนด 27 กันยายน 2561 ระยะที่ 2 สนับสนุน 5 ปี สิ้นสุด 27 กันยายน 2566 ระยะที่ 3 คือส่งมอบงาน อีก 60 วัน ณ ปัจจุบันการดำเนินงานอยู่ในระยะที่ 1 การส่งมอบงานติดตั้งซึ่งภาคเอกชนที่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินโครงการรายงานถึงความคืบหน้ากว่าร้อยละ 67 ถึงร้อยละ 97 ตามรายงานความคืบหน้าที่ผ่านมา โดยนับจากวันนี้ ถึง ธันวาคม 2561 ทาง กทปส. ได้จัดเตรียมแผนงานในการลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้า เตรียมการส่งมอบอาคาร อุปกรณ์การติดตั้ง พร้อมตรวจสอบระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน มุ่งหวังให้พื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จำนวน 3,920 หมู่บ้านได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปลายปี 2561 ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมมุ่งหวังว่าการเริ่มต้นในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดพัฒนาโครงข่ายในอนาคต เพื่อให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ลดไม่เท่าเทียมในด้านต่าง ๆ สร้างโอกาสให้กับพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เติมเต็มศักยภาพให้กับประชาชนผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและเป็นการสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศไทย" นายนิพนธ์ กล่าวสรุป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กทช. มีมติเร่งดำเนินการค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ด้านโทรศัพท์

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--กทช. ที่สำนักงาน กทช. เช้าวันนี้ (4 ก.พ. 48) มีการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน กทช. เร่งจัดทำอัตรา ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโทรศัพท์ การมีค่าเชื่อมต่อ...

ภาพข่าว: โมโตโรล่า ประเทศไทย กับการเข้าสู่ปี 2005 " เข้าถึงผู้บริโภค กลยุทธ์หลักสู่ความสำเร็จ"

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน คุณจงรักษ์ สกุลภักดี พร้อมนำธุรกิจมือถือโมโตโรล่า ประเทศไทย ก้าวสู่ความสำเร็จ คุณจงรักษ์ สกุลภักดี ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เปิดเผยถึงทิศทางของโมโตโรล่า ประเทศไทย ในปี 2005 และในอนาคต โดยเ...

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง