ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

CAT ดันโครงการ ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ คืบหน้า จัดสัมมนารับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--กสท โทรคมนาคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ "ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์"(Digital Park Thailand) หนึ่งในโครงการสำคัญภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษโดย นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานคณะทำงานโครงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกี่ยวกับบทบาทและความพร้อมของภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ โดยมีองค์กรเอกชนไทยและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ กลุ่มนักลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมยานยนต์ ธนาคารและสถาบันการเงิน สมาคมการค้า ฯลฯ

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า CAT ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ "ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์" ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้นำเสนอภาพรวมโครงการฯ รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโครงการ "ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์" ในงาน Market Sounding ครั้งที่ 1 ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยและต่างประเทศที่สนใจร่วมลงทุน ทั้งนี้ โครงการ "ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์" เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลที่ทันสมัยของภูมิภาคอาเซียน บนพื้นที่กว่า 800 ไร่ บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยภายในโครงการฯ CAT ได้จัดเตรียมโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมความเร็วสูง ทั้งระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงภายในประเทศ และระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ พร้อมสำหรับรองรับการลงทุนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

โครงการ "ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์" เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ตลอดจนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ โครงการ "ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์" ยังมีเป้าหมายช่วยพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของประเทศให้เพียงพอและมีคุณภาพอีกด้วย

ทั้งนี้ CAT จะนำข้อเสนอแนะและความเห็นที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ ไปประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการในรายละเอียดและร่างเอกสารคัดเลือกเอกชนเพื่อนำเสนอในงาน Market Sounding ครั้งต่อไป ซึ่งมีกำหนดจะจัดภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยคาดว่าจะเปิดขายเอกสารคัดเลือกเอกชนได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะพิจารณาข้อเสนอของเอกชนและประกาศผลการคัดเลือกเอกชนเข้าเป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการฯ ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ก่อนหน้านี้ CAT ได้มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศจีน โดยลงนามเอ็มโอยู กับบริษัท CAC Telecom International Limited (CAC) จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วยการศึกษาโครงการร่วมก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (Principal Term Sheet of Thailand – Hong Kong Submarine Cable) และโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เนตในประเทศไทย (Memorandum of Understanding of Internet Data Center in Thailand) เพื่อสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล การลงทุนและขยายการติดต่อสื่อสารของประเทศไปสู่ทั่วโลก รวมถึงการเพิ่มแบนด์วิดท์ในโครงการเส้นทางเศรษฐกิจหรือ "วัน เบลต์ วันโรด" ไปยังฮ่องกง เพื่อทำให้ไทยเป็นเกตเวย์ในกลุ่มประเทศ CLMVT ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนรัฐบาลโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี , ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีน ซึ่งได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจีน 500 คน เข้าร่วมงาน ณ Hall D ชั้น 3 ศูนย์ประชุม Pattaya Exhibition and Convention Hall (Peach) ฝั่งตะวันออก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

CAT ชู Digital Park Thailand เมกะโปรเจคต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ในงาน Telecoms World Asia 2017

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดตัวโครงการ Digital Park Thailand สู่สายตาผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมจากนานาประเทศในงาน Telecoms World Asia 2017 ตั้งเป้าดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ 6 หมื่นล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี...

กทช.เตรียมสั่ง กสทโทรคมนาคมและทีโอที จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--กทช. กทช. เตรียมสั่ง กสท โทรคมนาคม และ ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งระบบเพื่อคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน และใช้ประโยชน์ ติดตามล่าตัวผู้กระทำผิด และพวกโรคจิตชอบใช้โทรศัพท์ผิดประเภท รวมถึ...

ภาพข่าว: "ซิป้า" เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นระดับโลก -TAFF 2005

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป นางเครือวัลย์ สมณะ (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ซิป้า ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน TAM 2005, นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ (แถวหลัง - ที่ 3 จากซ้าย) ประธานค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง