ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แนวโน้มผู้โทรใช้โปรวินาทีเพิ่มขึ้น เสนอบอร์ด กสทช. ชี้ชะตาการคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--NBTC Rights

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 16/2561 วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาผลสำรวจข้อเท็จจริงเรื่องการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที เพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลการคิดอัตราค่าบริการต่อไป

ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการสำรวจข้อเท็จจริงดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้เคยมีมติโดยเสียงส่วนใหญ่ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2560 ให้ทบทวนมติ กทค. ครั้งที่ 10/2559 จากเดิมที่ได้มีการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHzต้องคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที โดยเปลี่ยนแปลงเป็นการกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องมีจำนวนรายการส่งเสริมการขายไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาที และในส่วนที่เหลือเป็นรายการส่งเสริมการขายที่สามารถคิดค่าบริการในหน่วยนาทีได้ แล้วให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงในระยะเวลา 6 เดือน ว่าประชาชนมีทิศทางหรือแนวโน้มในการเลือกใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามรายการส่งเสริมการขายในแบบใด

สำหรับผลสำรวจครั้งนี้ ซึ่งเป็นการสำรวจในรอบ 14 เดือน พบว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) มีการเสนอขายจำนวนโปรวินาทีลดลงจากจำนวน 67 รายการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 เหลือ 48 รายการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 อย่างไรก็ดี แม้จะมีการปรับจำนวนรายการส่งเสริมการขายลดลงก็ตาม แต่จำนวนผู้ใช้บริการโปรวินาทีกลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 5.53 ล้านคน เป็น 8.9 ล้านคน ซึ่งบริษัท AWN ได้กำหนดให้โปรวินาทีเป็นรายการส่งเสริมการขายเริ่มต้น ของซิมที่ให้บริการแบบพรีเพด ส่วนผลสำรวจของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) พบว่ามีการเสนอขายจำนวนโปรวินาทีเพิ่มขึ้นจาก 24 รายการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 เป็น 27 รายการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการโปรวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจาก 10.31 ล้านคน เป็น 11.47 ล้านคน โดยทั้งสองบริษัทมีสัดส่วนรายการส่งเสริมการขายที่เป็นโปรวินาทีมากกว่าร้อยละ 50

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในการคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีของทั้งสองบริษัท ยังคงพบว่ามีการคิดอัตราค่าบริการของโปรวินาทีสูงกว่าโปรนาทีมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาบริษัท AWN มีส่วนต่างของราคาระหว่างโปรวินาทีแพงกว่าโปรนาทีประมาณ 0.20 บาท/นาที ส่วนบริษัท TUC มีส่วนต่างของราคาโปรวินาทีแพงกว่าโปรนาทีประมาณ 0.10 บาท/นาที

ขณะที่ในด้านผลการสำรวจความเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อนโยบายที่กำหนดให้มีรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 74 พอใจกับนโยบายดังกล่าว ส่วนร้อยละ 26 ไม่พอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่พอใจนั้น ร้อยละ 35.9 ต้องการให้คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีในทุกรายการส่งเสริมการขาย และร้อยละ 29.91 ต้องการให้เพิ่มสัดส่วนโปรวินาทีในตลาดมากขึ้นเป็นร้อยละ 75 อย่างไรก็ดี จากการสำรวจความเห็นพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตัวเองใช้รายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการแบบใด ขณะที่ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจไม่เลือกใช้โปรวินาที ได้แก่ ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน อัตราค่าบริการแพงเกินไป และผู้ให้บริการมีการประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายที่มีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีน้อย รวมทั้งช่องทางในการเข้าถึงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวยังไม่แพร่หลายและเข้าถึงยาก

นอกจากนี้ ในการประชุม กสทช. ครั้งนี้ ยังมีวาระที่สำนักงาน กสทช. เตรียมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ในการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการให้บริการภายใต้แผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาวและเตรียมการทางเทคนิคเพื่อรองรับการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ 10 หลัก โดยจะขอความเห็นชอบจาก กสทช. ในการนำหมวดเลขหมาย 010 และ 011 จำนวน 20,000 เลขหมายให้ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ทดลองทดสอบการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ 10 หลักเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งตามแผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาวนั้น กำหนดให้ผู้ให้บริการทุกรายจะต้องเริ่มให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ 10 หลัก และยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ 9 หลัก นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป รวมทั้งพร้อมให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในหมวดเลขหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดเลขหมายในกลุ่ม 02, 03, 04, 05 และ 07


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไซนิเวิร์สต่อสัญญากับไชน่า ยูนิคอม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบซีดีเอ็มเอรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก

แทมป้า, ฟลอริด้า-(บิสิเนส ไวร์) - 24 ก.พ. 2548 ไซนิเวิร์ส เทคโนโลยีส์ (NYSE:SVR) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับภารกิจสำคัญระดับชั้นนำให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายทั่วโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้ต่อสัญญากับบริษัท ไชน่า ยูนิคอม ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน...

กทช. มีมติเร่งดำเนินการค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ด้านโทรศัพท์

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--กทช. ที่สำนักงาน กทช. เช้าวันนี้ (4 ก.พ. 48) มีการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน กทช. เร่งจัดทำอัตรา ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโทรศัพท์ การมีค่าเชื่อมต่อ...

ภาพข่าว: โมโตโรล่า ประเทศไทย กับการเข้าสู่ปี 2005 " เข้าถึงผู้บริโภค กลยุทธ์หลักสู่ความสำเร็จ"

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน คุณจงรักษ์ สกุลภักดี พร้อมนำธุรกิจมือถือโมโตโรล่า ประเทศไทย ก้าวสู่ความสำเร็จ คุณจงรักษ์ สกุลภักดี ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เปิดเผยถึงทิศทางของโมโตโรล่า ประเทศไทย ในปี 2005 และในอนาคต โดยเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง