ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--ไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2560 มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 2,312 ล้านบาท ลดลง 479 ล้านบาท หรือ 17.2% จาก 2,791 ล้านบาทในไตรมาส 3/2559 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย รวมถึงรายได้ที่ลดลงของการให้บริการเสริมต่างๆ บนดาวเทียมแบบทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มที่มีการชะลอตัวของอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2560 (QoQ) ไทยคมมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท หรือ 1.1% จาก 2,286 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับกลยุทธ์ด้านการขาย โดยได้มุ่งเน้นไปยังตลาดที่ยังมีศักยภาพด้านบรอดคาสต์จึงส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า "ผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของอุตสาหกรรมดาวเทียมที่มีการชะลอตัว แต่ไทยคมได้มีการปรับกลยุทธ์ด้านการขาย โดยมุ่งเน้นการขายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 ไปยังตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียใต้ ส่งผลให้ในไตรมาสที่ผ่านมา ไทยคมประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายราย อาทิ บริษัท เอ็มวี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MVI) ที่ได้ลงนามในสัญญาเช่าทรานสปอนเดอร์ บนดาวเทียมไทยคม 8 เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มเพย์ทีวี (Pay TV) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว), การบรรลุข้อตกลงกับ บริษัท ไอแซท แอฟริกา (iSAT) ผู้นำการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของแอฟริกา ด้วยบริการโซลูชั่นโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร รวมไปถึงการใช้ระบบดาวเทียมเป็นระบบสำรองข้อมูลให้กับเครือข่ายใยแก้ว (Fiber Network) นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจแล้ว ไทยคมยังได้รับความเชื่อมั่นจากทริสเรทติ้ง ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ "A-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และโดดเด่นในการเป็นผู้นำการให้บริการธุรกิจโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม ล่าสุดไทยคมยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน พร้อมกันนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" หรือ "CG 5 ดาว" ติดต่อกันถึง 5 ปี นับเป็นความสำเร็จจากความมุ่งมั่นและดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (CG) อย่างเคร่งครัดและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง"

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ไทยคมได้ลงนามในสัญญา Shares Tender Agreement เพื่อขายหุ้นสามัญ ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ("CSL") ซึ่งเป็นธุรกิจในสายอินเทอร์เน็ตและสื่อ จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็น 42.07% ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ("AWN") บริษัทลูกของ AIS ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการทั้งสิ้น 1,950.78 ล้านบาท โดยไทยคมจะต้องขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องการขายหุ้น CSL ดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

"การขายหุ้น CSL ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินตามแผนธุรกิจ เพื่อจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของไทยคม รวมถึงเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือต่างๆ ในเชิงธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทอินทัช เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโซลูชั่นที่สามารถซินเนอร์จี (Synergy) กันได้ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ" นายไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติม

และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ไทยคมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าได้ยื่นเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อเห็นต่างเรื่องดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ที่เกิดขึ้นระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ("กระทรวงดิจิทัลฯ") และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยคม โดยไทยคมได้ดำเนินตามกระบวนการและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ข้อ 45.1 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทและคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อให้มีคนกลางที่มีความยุติธรรมเข้ามาช่วยตัดสิน หาทางออก และ/หรือ ข้อยุติบนพื้นฐานของความชอบธรรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ กระบวนการอนุญาโตตุลาการต้องใช้เวลาทั้งสิ้นถึง 15-36 เดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่บริษัทฯ ยื่นคำขอเพื่อเข้าสู่กระบวนการ และในระหว่างการดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทข้างต้น ไทยคมจะยังดำเนินธุรกิจให้บริการดาวเทียมได้ตามปกติแก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากลเช่นที่ได้เคยปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ ณ สิ้นไตรมาส 3/2560 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)(ซีเอสแอล) ธุรกิจให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Internet Data Center: IDC) ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีฐานลูกค้าจากการให้บริการ ณ สิ้นสุดไตรมาส 3/2560 เพิ่มขึ้น 17.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และในส่วนของฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามคอนโดมิเนียม ณ สิ้นไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 19,413 ราย เพิ่มขึ้นจาก 3,079 ราย ณ สิ้นไตรมาส 3/2559 และสำหรับธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองของซีเอสแอล ได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ โดยหันมามุ่งเน้นการพัฒนาการขายผ่านสื่อออนไลน์และดิจิตอลผ่านเว็ปไซด์ www.yellowpages.co.th และยุติการขายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์สมุดหน้าเหลืองตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ด้าน บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในระบบรวมทั้งสิ้น 2,004,738 ราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 56.9% ของตลาดรวม เพิ่มขึ้นจาก 53.8% ณ สิ้นไตรมาส 3/2559 โดยรายได้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะรายได้ด้านดาต้าจากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตซิม


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม ททบ. 5 เปิด Money Channel มุ่งให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเชิงรุก

กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พลโท เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในฐานะผู้อำนวยการโครงการโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวี โกลบอล เน็ทเวิร์ค หรือ TGN เปิดเผยถึงความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...

เอเอ็มดีปรับประมาณการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4

ซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย—(บิสิเนส ไวร์)--10 ม.ค.2548 บริษัทเอเอ็มดี (NYSE:AMD) เปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดขายช่วงไตรมาส 4 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ม.ค.2547 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.239 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 ขณะเดียวกันคาดว่า รายได้จากการดำเนินงานในช...

ภาพข่าว: "MALEE" ปันน้ำใจร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์ถล่มภาคใต้

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายวรายุทธ รสานนท์ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัท มาลี สามพราน จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา "MALEE" เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง