ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่วอน กทค. ลดค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--NBTC Rights

สมาคมโทรคมนาคมฯ ขอ กทค. พิจารณาลดค่าธรรมเนียมด้านโทรคมนาคม อ้างเหตุรายได้จากการให้บริการลดลง และเจตนารมณ์ของกฎหมายให้เรียกเก็บโดยสะท้อนรายจ่ายในการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน กทค. อนุมัติลดค่าธรรมเนียม USO จากร้อยละ 3.75 ต่อปี เหลือร้อยละ 2.5 ต่อปี ส่งต่อบอร์ดใหญ่พิจารณา

แหล่งข่าวจากสำนักงาน กสทช. รายงานว่า สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) มีหนังสือลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (เลขาธิการ กสทช.) ขอให้พิจารณาปรับปรุงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมให้สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับรายจ่ายในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีรายได้จากการให้บริการลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะรายได้จากผู้ใช้บริการโทรคมนาคมจะเกิดขึ้นที่ผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และผู้ให้บริการ Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจำเป็นต้องมีการลงทุนและขยายโครงข่ายเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น และแบกรับต้นทุนการให้บริการ อีกทั้งยังมีต้นทุนด้านการกำกับดูแล เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ เป็นต้น จึงต้องการให้หน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาลดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ สทค. ยังระบุด้วยว่า ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 45 วรรค 3 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 กำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลมีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมซึ่งต้องชำระเป็นรายปีโดยคำนึงถึงรายจ่ายในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการกำกับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้นำส่งเป็นรายได้ของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งสภาวการณ์ปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมากเกินกว่าความจำเป็น ดังจะเห็นได้จากการมีรายได้คงเหลือนำส่งกระทรวงการคลังในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าที่ กทค. จะได้รับหนังสือจาก สทค. ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระเรื่อง (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการ USO ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2554) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดให้มีบริการ USO โดยในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้นั้น กทค. มีมติเห็นชอบปรับลดค่าธรรมเนียม USO ที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องนำส่ง จากอัตราร้อยละ 3.75 ของรายได้ต่อปี เหลือร้อยละ 2.50 ของรายได้ต่อปี พร้อมทั้งปรับเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายในการหักลดหย่อนของผู้รับใบอนุญาต เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าบริการโทรคมนาคมจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือให้บริการโทรคมนาคมจากผู้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้จะมีการนำเสนอให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไซนิเวิร์สต่อสัญญากับไชน่า ยูนิคอม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบซีดีเอ็มเอรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก

แทมป้า, ฟลอริด้า-(บิสิเนส ไวร์) - 24 ก.พ. 2548 ไซนิเวิร์ส เทคโนโลยีส์ (NYSE:SVR) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับภารกิจสำคัญระดับชั้นนำให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายทั่วโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้ต่อสัญญากับบริษัท ไชน่า ยูนิคอม ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน...

ภาพข่าว: โมโตโรล่า ประเทศไทย กับการเข้าสู่ปี 2005 " เข้าถึงผู้บริโภค กลยุทธ์หลักสู่ความสำเร็จ"

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน คุณจงรักษ์ สกุลภักดี พร้อมนำธุรกิจมือถือโมโตโรล่า ประเทศไทย ก้าวสู่ความสำเร็จ คุณจงรักษ์ สกุลภักดี ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เปิดเผยถึงทิศทางของโมโตโรล่า ประเทศไทย ในปี 2005 และในอนาคต โดยเ...

ภาพข่าว: บมจ.ซุปเปอร์บล็อค เตรียมเข้า SET

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยเนาวลักษณ์ กล่ำเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ (ขวาสุด) ร่วมให้การต้อนรับ กำธร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง