CAT Telecom เตรียมยกเลิกบริการโทรเลขกลางปี 51

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Wednesday February 27, 2008 08:24

CAT Telecom เตรียมยกเลิกบริการโทรเลข ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 51 พร้อมแจ้งประชาชนทั่วประเทศรับทราบ

นายสมพล   จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom เปิดเผยว่า CAT Telecom กำหนดที่จะยกเลิกบริการโทรเลข       โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป

“เหตุผลที่ CAT Telecom ปิดให้บริการโทรเลข เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดบริการโทรคมนาคมและบริการไปรษณีย์ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการมากมายหลายประเภท อาทิ โทรศัพท์มือถือ การับส่งข้อมูลทางอีเมล์ การใช้เครื่องโทรสาร บริการ EMS และธนาณัติ Online ที่สามารถส่งเงินพร้อมข้อความได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและคล่องตัวมากกว่าบริการโทรเลข สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงส่งผลให้ยอดผู้ใช้บริการโทรเลขลดลงจนเกือบหมดและโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าในอนาคตประชาชนจะให้ความสนใจในเทคโนโลยีใหม่จนลืมการให้บริการโทรเลขไปในที่สุด

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ CAT Telecom ตัดสินใจยกเลิกการให้บริการโทรเลขคือ การซื้อหาอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ อุปกรณ์เครื่องรับส่งโทรเลข และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการให้บริการหลายๆ อย่างไม่สามารถจัดซื้อหรือหาอะไหล่มาซ่อมบำรุงได้ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ล้าสมัย บางชิ้นได้ยกเลิกการผลิตไปแล้ว

นอกจากนี้ปัจจุบันมียอดผู้ใช้บริการโทรเลขเหลือเพียงเดือนละประมาณ 100 ฉบับ คิดเป็นรายได้เพียง 5,000 บาทต่อเดือนในขณะที่มีต้นทุนที่ต้องจ้างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้มาดูแลการให้บริการโทรเลขถึงเดือนละ 25 ล้านบาท จากเดิมที่บริการโทรเลขได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการสูงสุดโดยในเดือนมีนาคม 2538 มีผู้ใช้บริการโทรเลขขาเข้าสูงถึง 487,984 ฉบับและขาออกอีกกว่า 500,000 ฉบับ ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนรายได้และรายจ่ายในลักษณะขององค์กรที่ต้องแข่งขันกันในเชิงธุรกิจแล้วถือว่าไม่คุ้มค่าหากยังต้องให้บริการต่อไป”

การให้บริการโทรเลขในประเทศไทยเริ่มมีการวางรากฐานอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยในปีพ.ศ. 2418 รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กรมกลาโหม เป็นผู้ดำเนินการสร้างทางสายโทรเลขสายแรกจากกรุงเทพฯ ไปปากน้ำหรือจังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันขึ้น ทั้งนี้ได้ดำเนินการวางสายเคเบิลโทรเลขใต้น้ำต่อออกไปถึงกระโจมไฟนอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะทางทั้งสิ้น 45 กิโลเมตร เพื่อใช้ในการส่ง

ข่าวสารทางราชการเป็นหลัก ต่อมาในปี พ.ศ.2421 กรมกลาโหมได้สร้างทางสายโทรเลขสายที่สองขึ้นจากกรุงเทพฯ ถึงพระราชวังบางปะอินซึ่งในเวลาต่อมาได้ขยายเส้นทางออกไปถึงกรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2426 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาตั้ง “กรมโทรเลข” ขึ้นพร้อมกับ “กรมไปรษณีย์” เพื่อรับช่วงงานต่อจากกรมกลาโหม โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช (พระยศในสมัยนั้น) เป็นผู้สำเร็จราชการพระองค์แรก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด โทร.0-2104-3298-99
ปัทมน สินานุเคราะห์, รัตนา อรุณมณี, น้ำทิพย์ เลิศวิไล

Latest Press Release

เปิดตัวบริษัท Ambient Digital Thailand co.,Ltd. ครั้งแรกในประเทศไทย

แอมเบี้ยนท์ ดิจิทอล(ไทยแลนด์) น้องใหม่ในกลุ่มลงทุนบริษัทแอมเบี้ยนท์ที่เพิ่งเปิดตัวในเมืองไทยเป็น Agency ที่ทำสื่อโฆษณาออนไลน์ที่มีรูปแบบการโฆษณาที่ทันสมัย และได้ผลตอบรับมากที่สุดในเอเชีย โดยใช้สื่อด้าน Ad-network...

เอไอเอส 3G รายเดือน ออก ซิมเบอร์เสริมชีวิต จาก แมน แมธเธโลจี 3 รูปแบบใหม่

เอไอเอส 3G รายเดือน ตอบรับกระแสเรียกร้อง “ซิมเบอร์เสริมชีวิต” ที่คัดพิเศษโดย แมน แมธเธโลจี นักออกแบบตัวเลขอันดับ 1 ของเมืองไทยอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าเสริมพลังบวกในทุกด้านของชีวิต ทั้งด้านความรัก , การเงิน , การงาน , สุขภาพ และการเรียน...

กลุ่มทรู บรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร และ นายนพปฎล เดชอุดม (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ร่วมงานบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม...

อีริคสันคอนซูเมอร์แล็บชี้ประสิทธิภาพของเครือข่ายส่งผลต่อพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้สมาร์ทโฟน

รายงานของอีริคสันคอนซูเมอร์แล็บ (Ericsson ConsumerLab) ฉบับใหม่ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ใช้สมาร์ทโฟนซึ่งส่งผลมาจากการความนิยมและการเติบโตของการใช้งานสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่นโดยเฉพาะในประเทศอินเดียซึ่งมีจำนวนการใช้โมบายโฟนเพิ่มขึ้นสูงสุดใ...

สำนักงาน กสทช. จัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ NET Expo 2014

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดให้มีการจัดงาน วันสื่อสารแห่งชาติ “NET Expo 2014” ภายใต้แนวคิด “สื่อสารไทย ก้าวไกลสู่อนาคต”...

Related Topics