ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทรู จับมือ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปั้นคนข่าวรุ่นใหม่จัดอบรม "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่น 5 เน้นคุณภาพคู่จรรยาบรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ๐๙:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สร้างคนข่าววิทยุ-โทรทัศน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2550 สานฝันนิสิต นักศึกษานิเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 60 คน ฝึกทักษะ เรียนรู้จรรยาบรรณคนข่าวผ่านประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ พร้อมก้าวสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพ ณ นนท์นทีรีสอร์ท จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2550

นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการฝึกอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” มาโดยตลอด ซึ่งรุ่นที่ 5 นี้ ทรู ยังเชื่อมั่นในแนวคิด ‘การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน’ โดยมุ่งหวังที่จะร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องข้อมูลข่าวสาร พร้อมก้าวสู่วิชาชีพนักข่าว ให้สามารถใช้บริการ และเทคโนโลยีของกลุ่มทรู ที่พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ทั้ง 60 คนที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการดำเนินชีวิตของตนเอง”

นายเถกิง สมทรัพย์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า “ด้วยภารกิจหลักของสมาคมฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้สื่อมวลชนในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการปฏิรูปสื่ออย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในสายงานวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งโครงการนี้จึงเป็นเสมือนบันไดสำหรับนิสิต นักศึกษาที่จะก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพและจริยธรรม นอกเหนือไปจากการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ด้วยเจตนารมณ์เดียวกันนี้ สมาคมฯ จึงร่วมกับ ทรู จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 ในปีนี้ โดยมุ่งหวังที่จะเห็นนิสิต นักศึกษาที่เข้ามาอบรมได้รับทั้งความรู้ ฝึกฝนทักษะ มีจริยธรรม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ เพื่อนำมาใช้พัฒนาตนเองในวิชาชีพสื่อสารมวลชนต่อไป”

“ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อยู่บนพื้นฐานของ ‘การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน’ ที่มีส่วนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะก้าวสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระข้อมูลอย่างถูกต้อง และถ่ายทอดข่าวสารอย่างมีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” นางสาวเสาวนีย์ กล่าวปิดท้าย

ข้อมูลโครงการ “สายฟ้าน้อย”

“สายฟ้าน้อย” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจับประเด็นข่าว การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การเขียนข่าวด้านวิทยุ และโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากนักข่าวรุ่นพี่ นอกจากนี้ ยังเปิดเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขัน และทดสอบความสามารถด้านการผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
สายงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม โทร: +66 (0) 2699 2772 อีเมลล์ pimolpan_sir@truecorp.co.th
วิภาดา อิศระ โทร: +66 (0) 2699 2778 อีเมลล์ wipada_isa@truecorp.co.th
นฤมล แสงระ โทร. +66 (0) 699 2773 อีเมลล์ narumol_San@truecorp.co.th
บริษัท ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เกษมศรี ยูเฟมิโย (081 611 4696) โทร: +66 (0) 2231 6158 อีเมลล์: kasemsri@thanaburin.co.th
อังคณา ธีรพรอมรรัตน์ (081 721 7523) โทร: +66 (0) 2231 6159 อีเมลล์: angkana@thanaburin.co.th

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทรู เปิดรับนักศึกษาฝึกอบรม นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 3

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--พี อาร์ โซลูชั่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา วิทยุและโทรทัศน์...

เชฟโรเลต สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟประจำปี ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบทันที โคโลราโด คอมมอนเรล แก่ผู้พิชิตโฮล อิน วัน

กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟประจำปี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย ทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และทันทีที่มีผู้สามารถทำ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง