เปรียบเทียบ Hi5 กับ Facebook

ทั้ง Hi5 และ Facebook ต่างก็เป็น social network เหมือนกัน เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน network เหมือนกัน แต่เป้าหมายของ Hi5 กับ Facebook อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย Hi5 เน้นความเป็นปัจเจก นั่นคือสมาชิกแต่ละคนสามารถกำหนดรูปแบบหน้าตาของ “web” ตัวเองได้ แล้วให้คนอื่นเข้ามา “หา” ส่วน Facebook เ้ิองเน้นให้แต่ละคนติดตามข่าวสารเพื่อนฝูงญาติพี่น้องว่าทำอะไรกันอยู่บ้าง แน่นอน สมาชิก Hi5 สามารถตามข่าวเพื่อนฝูงใน Facebook แล้ว ส่วนสมาชิก Facebook ก็สมารถปรับแต่ง “หน้าตา” ตัวเองได้นิดๆ หน่อยๆ แต่ด้วยวัตถุประสงค์หลักที่แตกต่างกัน ทำให้กลุ่มผู้ใช้แตกต่างกันไป Hi5 จะเป็นที่นิยมในหมู่เด็กวัยรุ่น ซึ่งกำลังเริ่มเป็นผู้ใหญ่ ต้องการการยอมรับจากสังคมและคนรอบข้าง ผู้เล่น Hi5 ส่วนใหญ่จะนิยมตกแต่งเว็บตนเองให้ดูมีบุคคลิกของตนเอง สร้างความเป็นตัวตนของตนเองขึ้นมา และหา “เพื่อนๆ” มาเยี่ยมเยอะๆ ส่วน Facebook จะจับกลุ่มผู้ใหญ่ได้ดีกว่า เนื่องจากรูปแบบหน้าตาสะอาดสะอ้าน … [Read more…]