เ จ๊ ห ลี ….กั บ ขั้ น ต อ น ก า ร ห่ อ ข น ม เ ที ย น

090905_KanomTian_1

การห่อขนมเทียน (Stuffed Dough Pyramid Dessert)

บล็อกนี้เจ๊หลีขอพูดถึงวิธีการห่อขนมเทียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนก่อนนะคะ

ก่อนที่จะไปเปิดบล็อกการทำขนมเทียนไส้เค็ม และไส้หวาน

การห่อขนมเทียนทำได้ไม่ยากนักสำหรับคนที่ไม่เคยทำ

ต่างจากการห่อบ๊ะจ่างด้วยใบไผ่ อันนั้นปราบเซียนเชียวค่ะ

ถึงห่อขนมเทียนจะห่อไม่ยากนัก แต่จะห่ออย่างไรให้เป็นทรงสามเหลี่ยม

สวยงาม ไม่บุบบิบบู้บี้ ……เมื่อเรานึ่งออกมา

อย่างไรก็แล้วแต่…..มาบล็อกนี้เจ๊หลีจะห่อขนมเทียนให้

เพื่อน ๆ ชาวบล็อกได้ดูกัน แค่นั้นไม่พอ จุดประสงค์จะลงไว้ให้คุณลูกดูด้วย

เพราะวันที่ทำไม่ใช่วันหยุดของโรงเรียน ลูกเลยไม่ได้ช่วยซะอย่างนั้น

ตามมาเลยค่ะ มาดูการห่อขนมเทียนกัน

090905_KanomTian_2

ถ้าห่อดี ๆ ฐานที่เหน็บ กว้าง ๆ แบบนี้ไม่ต้องใช้แม็กซ์ ๆ เลยนะคะ

แต่ที่เจ๊หลีแม็กซ์ ไว้หนึ่งตัวแบบนี้ คือไส้เค็ม ทำเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ไว้

090905_KanomTian_3

ความเดิมตอนก่อน เจ๊หลีเคยพาเข้าสวนไปตัดใบตองกันแล้ว

เจ๊หลีขอข้ามขั้นการเตรียมไปตองมาถึงตรงนี้เลยค่ะ

โดยเรานำใบตองที่เราเช็ดเรียบร้อยแล้วสำหรับใบใหญ่

มาใช้กรรไกรเจียร เป็นรูปแบบด้านล่างนะคะ (หัวท้ายมน)

090905_KanomTian_4

090905_KanomTian_5

สำหรับใบตองใบเล็กที่เช็ดสะอาดแล้ว ให้นำชามกลม ๆ มาครอบ

ใช้คัดเตอร์ตัดตามปากชามจะได้แบบนี้นะคะ

สำหรับใบตองกลมที่เป็นใบในนี้ ให้เราใช้น้ำมันพืชทำให้ทั่ว ๆ ค่ะ

ขนมจะได้ไม่ติดใบตองเมื่อนึ่งเสร็จแล้ว

090905_KanomTian_6

เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใกล้มือให้พร้อม

ไม่ว่าจะเป็นใบตองเล็กใหญ่ หรือไส้ขนม+ ตัวแป้งขนมเทียน

090905_KanomTian_7

นำใบตองใบกลม มาทาน้ำมันพืชให้ทั่ว

จากนั้นหันด้านนวล เอาหลังชนกันแบบในรูป

ให้ใบตองกลมอยู่ประมาณกลาง ๆ ของใบตองใหญ่แบบนี้ค่ะ

090905_KanomTian_8

เมื่อพร้อมกันแล้ว

เรามาดู step by step ของการห่อขนมเทียนกันดีกว่านะคะ

090905_KanomTian_9

รูปที่ 1. เตรียมส่วนผสมและเช็คให้ครบไว้ให้พร้อม

รูปที่ 2. นำส่วนใบตองใบใหญ่ที่เจียรให้หัวท้ายรี ๆ ประกบกับใบตองเล็กที่ท่าน้ำมันดังรูป เอาด้านหลังใบตองชนกัน

รูปที่ 3-4 จับมุมด้านนิ่ม ทำเป็นกรวยก้นแหลม ๆ หันด้านจับจีบเข้าหาตัว ด้านยาวออกนอกตัวเรา ดังรูป

รูปที่ 5-6 ตักแป้งใส่ 1 ช้อนลงในกรวย ตามด้วยไส้ขนมที่ปั้นไว้เป็นลูกกลม ๆ

รูปที่ 7 ใช้นิ้วกลับแป้งให้กลบไส้ขนมให้มิด

รูปที่ 8 พับปิดขนมลงมาด้วยใบตองใบเล็ก

รูปที่ 9 พับด้านที่อยู่ใกล้ตัวเราปิดทบไป

รูปที่ 10-12 พับด้านข้างซ้าย + ขวา เข้ามาให้เป็นฐาน สี่เหลี่ยม พับด้านบนทบลงมาสอดเข้าไปเหน็บให้แน่น

หลังจากทำตามขั้นตอน step by step แล้วให้เราเหน็บชายเข้าไปให้แน่น

ปลายใบตองด้านนี้ ควรเป็นใบตองด้านที่แข็ง

090905_KanomTian_10

090905_KanomTian_11

ได้ออกมาแบบนี้ค่ะ

090905_KanomTian_12

ปิดท้ายด้วยรูปขนมเทียนในบล็อกต่อ ๆ ไปที่ทำเสร็จแล้วค่ะ

090905_KanomTian_13

ลักษณะทรงขนมเทียนที่ดี

– ควรได้รูปทรง เป็นรูปร่าง Pyramid ที่สมส่วนทุก ๆ ด้าน

– ทรงใบตองสวยและคม

– ด้านฐาน Pyramid ควรกว้างเสมอ ๆ กันทั้ง 4 ด้าน

– ขนมเทียนที่นึ่งออกมาควรอยู่ในลักษณะเป็นทรงเช่นเดิมไม่บุบบี้

090905_KanomTian_13

จนกว่าจะพบกันใหม่บล็อกหน้านะคะ

_J'Lee_Logo

Leave a Reply